Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Lê Việt Dũng
Lê Việt Dũng
Ngày sinh: 06-06 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tiến
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 10-09 (33)
Long An
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (34)
Hà Nội
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long