Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Ngày sinh: 02-05 (30)
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)
Kế toán tổng hợp: Công ty TNHH Shinryo VN
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 12-11 (28)
Nghệ An
Lớp: 11220202
Kế toán
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 04-04 (34)
Bình Định
Lớp: 11220202
Kế toán
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Đặng Mỹ Lan
Đặng Mỹ Lan
Ngày sinh: 21-03 (49)
Đồng Nai
Lớp: 10220102
Kế toán
Phụ trách kế toán: Công ty TNHH MTV TM QSR VN
Nguyễn Thị Kim Chung
Nguyễn Thị Kim Chung
Ngày sinh: 11-01 (34)
Bình Phước
Lớp: 09220241
Kế toán
Thư ký bộ phận bảo trì: Six Senses Ninh Van Bay
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 09220231
Kế toán
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan