Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Kế toán (2008) (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Ngày sinh: 02-05 (30)
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)
Kế toán tổng hợp: Công ty TNHH Shinryo VN