Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Văn Bế
Nguyễn Văn Bế
Ngày sinh: 05-10 (34)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Giám sát chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Hải
Nguyễn Minh Dôn
Nguyễn Minh Dôn
Ngày sinh: 01-10 (32)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Tùng Nguyên
Lê Đạt Nguyên
Lê Đạt Nguyên
Ngày sinh: 08-12 (34)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Khách Trân
Ngô Thúy An
Ngô Thúy An
Ngày sinh: 22-01 (28)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Đội thanh tra địa bàn: Sở Xây dựng, Tp Hồ Chí Min
Lê Quang Tuấn
Lê Quang Tuấn
Ngày sinh: 17-10 (31)
Ninh Bình
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trưởng phòng kỹ thuật: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lâm Hải
Nguyễn Công Đức
Nguyễn Công Đức
Ngày sinh: 05-09 (35)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thanh tra Sở: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Trần Khắc Duy
Trần Khắc Duy
Ngày sinh: 21-05 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật công trình: Công ty TNHH TV XD MQ
Phó Quốc Khoa
Phó Quốc Khoa
Ngày sinh: 17-06 (38)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Chuyên viên quản lý dự án: Công Ty Cổ Phần Dệt May Nha Trang
Lê Đình Hưng
Lê Đình Hưng
Ngày sinh: 16-01 (37)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Chỉ huy trưởng công trình: Công ty TNHH 71
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 03-04 (38)
Khánh Hòa
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung