Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Ngày sinh: 21-05 (29)
Lớp: 07TH2D
NULL
Quản Lý Dự Án (project Manager): Công ty TNHH CSCOM