Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa CNTT (Đại học chính quy)
Võ Thị Hoài Linh
Võ Thị Hoài Linh
Ngày sinh: 02-12 (34)
Lớp: 06TH2N
Công nghệ thông tin (2008)
Trưởng nhóm kiểm định chất lượng (QC leader): Công ty FPT
Võ Hồng Thanh
Võ Hồng Thanh
Ngày sinh: 13-11 (32)
Lớp: 08TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Kỹ thuật phần mềm cao cấp (senior software engineer): Anacle systems pte ltd
Trần Thu Ngân
Trần Thu Ngân
Ngày sinh: 24-10 (30)
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Kỹ thuật phần mềm cao cấp (senior software engineer): Công ty FPT
Trần Thái Phi
Trần Thái Phi
Ngày sinh: 02-09 (32)
Lớp: 08TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Trưởng nhóm kỹ thuật (technical leader): Gameloft studio
Phạm Thị Ánh Hồng
Phạm Thị Ánh Hồng
Ngày sinh: 01-10 (34)
Lớp: 06TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Trưởng nhóm kiểm định chất lượng (QC leader): VNG Corporation
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-02 (32)
Lớp: 08TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Giảng Viên (lecturer): Trường vinatex HCM
Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 26-01 (31)
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Chuyên viên: Ban bồi thường – Giải phòng mặt bằng Quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Thị Thùy
Ngày sinh: 04-06 (29)
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Quản lý: Công ty du lịch mỏm đá chim, quận 1, TP.HCm
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 05-08 (32)
Lớp: 08TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Trưởng nhóm hỗ trợ khách hàng (team leader backend): VNG Corporation
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
Ngày sinh: 28-04 (30)
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Kỹ thuật viên: Công ty TNHH ĐT-XD KIẾN TRÚC MỚI
Nguyễn Mạnh Dũng
Nguyễn Mạnh Dũng
Ngày sinh: 23-08 (32)
Lớp: 08TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Quản trị CSDL hệ thống (system database administrator): Trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin điện lực
Nguyễn Hoàng Tân
Nguyễn Hoàng Tân
Ngày sinh: 23-12 (32)
Lớp: 08TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Quản Lý Dự Án (project Manager): Công ty CO CNTT chung tâm
Mạch Quang Long
Mạch Quang Long
Ngày sinh: 26-07 (35)
Lớp: 06TH1N
Công nghệ thông tin (2008)
Trưởng nhóm CNTT (IT team leader): Công Ty Inno tech
Lê Quang Khải
Lê Quang Khải
Ngày sinh: 10-05 (34)
Lớp: 06TH2N
Công nghệ thông tin (2008)
Quảng Lý Mảng CNTT (IT manager): Công Ty Savills Việt nam
Lê Ngọc Kỳ Phong
Lê Ngọc Kỳ Phong
Ngày sinh: 23-09 (30)
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trợ Lý Giám Đốc (Assistant Director): Microsoft Việt Nam
Hà Bảo Minh Kỳ
Hà Bảo Minh Kỳ
Ngày sinh: 03-09 (30)
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Quản lý kiểm thử phần mềm (testing manager): Công ty logigear