Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Võ Quang Luân
Võ Quang Luân
Ngày sinh: 15-08 (29)
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH XD-TM An Tâm
Võ Phong Lam
Võ Phong Lam
Ngày sinh: 22-09 (30)
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH TVXD&QLDA Thái Sơn
Trần Duy Quang
Trần Duy Quang
Ngày sinh: 12-09 (29)
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Kỹ thuật viên: Công ty Cổ Phần ĐT-XD 194
Nguyễn Văn Bế
Nguyễn Văn Bế
Ngày sinh: 05-10 (34)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Giám sát chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Hải
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 10-04 (29)
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Chuyên viên chăm sóc khách hàng: Asia Commercial Bank (ACB)
Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 09-09 (30)
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Chuyên viên: Ban bồi thường – Giải phòng mặt bằng Quận Phú Nhuận
Nguyễn Minh Dôn
Nguyễn Minh Dôn
Ngày sinh: 01-10 (32)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Tùng Nguyên
Lê Văn Chí
Lê Văn Chí
Ngày sinh: 15-01 (29)
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trợ lý nghiên cứu: Công ty TNHH Kỹ thuật và Mô phỏng
Lê Thanh Vũ
Lê Thanh Vũ
Ngày sinh: 27-06 (29)
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nhân viên: Tổng công ty xây dựng số 1 – Tp Hồ Chí Minh
Lê Đạt Nguyên
Lê Đạt Nguyên
Ngày sinh: 08-12 (34)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Khách Trân
Ngô Thúy An
Ngô Thúy An
Ngày sinh: 22-01 (28)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Đội thanh tra địa bàn: Sở Xây dựng, Tp Hồ Chí Min
Lê Việt Dũng
Lê Việt Dũng
Ngày sinh: 06-06 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tiến
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Lê Quang Tuấn
Lê Quang Tuấn
Ngày sinh: 17-10 (31)
Ninh Bình
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trưởng phòng kỹ thuật: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lâm Hải
Nguyễn Công Đức
Nguyễn Công Đức
Ngày sinh: 05-09 (35)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thanh tra Sở: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Trần Khắc Duy
Trần Khắc Duy
Ngày sinh: 21-05 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật công trình: Công ty TNHH TV XD MQ
Phó Quốc Khoa
Phó Quốc Khoa
Ngày sinh: 17-06 (38)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Chuyên viên quản lý dự án: Công Ty Cổ Phần Dệt May Nha Trang
Lê Đình Hưng
Lê Đình Hưng
Ngày sinh: 16-01 (37)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Chỉ huy trưởng công trình: Công ty TNHH 71
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 03-04 (38)
Khánh Hòa
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 10-09 (33)
Long An
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (34)
Hà Nội
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Trương Hán Bảo
Trương Hán Bảo
Ngày sinh: 07-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phó phòng kinh doanh – Chi nhánh Long an: Sino-Pacific Construction Consultancy Co, Ltd
Hồ Quang Minh
Hồ Quang Minh
Ngày sinh: 27-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát thi công: The 7 Studio
Lê Văn Thiệp
Lê Văn Thiệp
Ngày sinh: 03-11 (30)
Phú Khánh
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thành Vũ
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 20-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Chuyên viên: Ban quản lý dự án - Sở Quy hoạch kiến trúc, Tp HCM
Mai Xuân Việt
Mai Xuân Việt
Ngày sinh: 05-04 (37)
Lâm Đồng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Quản lý: Cửa hàng điện nước Thảo Vy