Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa KH Xã hội (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 12-05 (32)
Lớp: 06VN1D
Việt Nam học (2008)
Nhân viên: UBND Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 24-10 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 06XH1D
Xã hội học (2008)
Nhân viên: UBND Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM