Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Môi trường và BHLĐ (2008) (Đại học chính quy)
Trần Thành Long
Trần Thành Long
Ngày sinh: 04-11 (30)
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Giảng viên: Khoa BHLĐ&MT, Trường Trung cấp Công Đoàn thành phố
Trần Minh Ngoạn
Trần Minh Ngoạn
Ngày sinh: 10-01 (33)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Cảnh sát môi trường Nông Sơn – Quảng Nam: Công an huyện Nông Sơn
Trần Hoàng Liễu
Trần Hoàng Liễu
Ngày sinh: 11-02 (29)
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nhân viên tư vấn môi trường: Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn Việt Phương
Thái Xuân Tình
Thái Xuân Tình
Ngày sinh: 15-11 (32)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
OHS&E Supervisor: Nhà máy nghiền xi măng Holcim Hiệp Phước – Công ty TNHH xi măng Holcim
Phạm Thị Ngọc Cẩm
Phạm Thị Ngọc Cẩm
Ngày sinh: 20-02 (33)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Giám Đốc: Công ty TNHH môi trường Sài Thành
Phạm Thị Kim Huệ
Phạm Thị Kim Huệ
Ngày sinh: 20-09 (34)
Lớp: 07BH1N
Bảo hộ lao động (2008)
Phó Giám đốc: Công ty CP Huấn luyện An toàn và Đo kiểm Môi trường
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh: 01-07 (29)
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nhân viên: Công ty TNHHMTV môi trường đô thị TpHồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-12 (29)
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Chuyên viên chăm sóc khách hàng: Asia Commercial Bank (ACB)
Nguyễn Thị Minh Hoài
Nguyễn Thị Minh Hoài
Ngày sinh: 11-05 (34)
Lớp: 06BH1N
Bảo hộ lao động (2008)
Trưởng nhóm ATLĐ: Công ty TVXD Sino Pacific
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 13-12 (32)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Nhân viên: Phòng kiểm soát ô nhiễm không khí, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới & BVMT
Nguyễn Lê Hương
Nguyễn Lê Hương
Ngày sinh: 20-01 (32)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Nhân viên: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
Nguyễn Hiếu Dân
Nguyễn Hiếu Dân
Ngày sinh: 01-11 (32)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Chuyên viên: Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp HCM (Hepza)
Nguyễn Hà Vĩnh Lộc
Nguyễn Hà Vĩnh Lộc
Ngày sinh: 24-06 (32)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Kỹ sư HSE: Công ty TNHH Yujin Kreves Vina
Nguyễn Đình Quang
Nguyễn Đình Quang
Ngày sinh: 12-07 (33)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Chuyên viên: Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai
Ngô Thị Hoài
Ngô Thị Hoài
Ngày sinh: 12-09 (33)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
HR Specialist: Công ty TNHH Xi măng Holcim VN
Lê Văn Kỹ Viễn
Lê Văn Kỹ Viễn
Ngày sinh: 11-04 (35)
Lớp: 06BH1N
Bảo hộ lao động (2008)
S & E Coordinator: FrieslandCampina Vietnam
Lê Thị Thanh Thùy
Lê Thị Thanh Thùy
Ngày sinh: 12-04 (29)
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nhân viên: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TpHCM
Lê Nguyễn Hạ Uyên
Lê Nguyễn Hạ Uyên
Ngày sinh: 25-03 (33)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Chuyên viên: Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương
Huỳnh Thị Như Trâm
Huỳnh Thị Như Trâm
Ngày sinh: 25-05 (33)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Kỹ sư HSE: Công ty TNHH đóng tàu Đông Nam Á
Huỳnh Hòa Đông
Huỳnh Hòa Đông
Ngày sinh: 02-11 (30)
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nhân viên: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa
Hoàng Viết Dũng
Hoàng Viết Dũng
Ngày sinh: 20-07 (30)
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phó phòng Kỹ thuật: Công ty TNHH MTV TM-DV và SX Nhật Quang
Hoàng Thị Thanh Loan
Hoàng Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 23-10 (32)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Kỹ sư HSE: Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP POC)
Dương Đức Bình
Dương Đức Bình
Ngày sinh: 29-06 (29)
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nhân viên: Công ty cổ phần cấp nước thủ đức
Đỗ Thị Hồng Trinh
Đỗ Thị Hồng Trinh
Ngày sinh: 16-06 (33)
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Cảnh sát môi trường Sơn Tịnh – Quảng Ngãi: Công an huyện Sơn Tịnh
Đào Thị Ngọc Mai
Đào Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 04-10 (29)
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nhân viên môi trường: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển
Bùi Trọng Nhân
Bùi Trọng Nhân
Ngày sinh: 13-01 (35)
Lớp: 06BH1N
Bảo hộ lao động (2008)
EHS Coordinator: Công ty TNHH HuhtamaKi Việt Nam
Bùi Thị Thư
Bùi Thị Thư
Ngày sinh: 20-01 (30)
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
HSE Officer: Cty Toyo Viet Nam
Nguyễn Trọng Việt
Nguyễn Trọng Việt
Ngày sinh: 23-02 (31)
Hải Phòng
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nhân viên: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TpHCM