Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Từ Chí Thành
Từ Chí Thành
Ngày sinh: 12-01 (33)
Lớp: 07TV1N
Tiếng Trung Quốc (2008)
Giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trịnh Hoàng Đồng
Trịnh Hoàng Đồng
Ngày sinh: 01-06 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Giảng viên thỉnh giảng: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Trần Thị Thanh Nga
Trần Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 23-12 (30)
Lớp: 06AV3D
Tiếng Anh (2008)
Quản lý văn phòng kiêm Trợ lý: Văn phòng Luật Frontier Law.
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 01-11 (28)
Lớp: 08TA1D
Tiếng Trung Quốc
Kế toán.: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 27-02 (31)
Lớp: 06AV4D
Tiếng Anh (2008)
Nhân viên thiết kế game.: Công ty Thiết kế Game Divmob.
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Ngày sinh: 16-07 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Giảng viên thỉnh giảng: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Nguyễn Huỳnh Liêm
Nguyễn Huỳnh Liêm
Ngày sinh: 21-06 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Customer Care: Sagawa Global Express
Lâm Hồ Anh Thư
Lâm Hồ Anh Thư
Ngày sinh: 26-12 (29)
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Giáo viên: Trường THPT Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Ngô Ngọc Tuyền
Ngô Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 01-06 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Chuyên viên Events: Bonbon Restaurant, Bar & Coffee
Hoàng Lê Quốc Đạt
Hoàng Lê Quốc Đạt
Ngày sinh: 25-06 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Lâm Tấn Lợi
Lâm Tấn Lợi
Ngày sinh: 16-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ không gian
Đặng Thị Phi Yến
Đặng Thị Phi Yến
Ngày sinh: 22-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Lâm Thị Huỳnh Như
Lâm Thị Huỳnh Như
Ngày sinh: 06-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ & Trường Anh Ngữ New york
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
Ngày sinh: 27-10 (27)
Minh Hải
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 18-12 (27)
Cà Mau
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Tuyết Mai
Trần Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 17-03 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Phiên dịch viên: Công ty TNHH Thương Mại Trung Hoàn.
Lê Thùy Trang
Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 24-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam
Nguyễn Trần Anh Thư
Nguyễn Trần Anh Thư
Ngày sinh: 09-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nhân viên: Công ty TNHH Framas Korea Vina.
Trần Lê Đăng Khoa
Trần Lê Đăng Khoa
Ngày sinh: 18-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Q11. Tp. HCM
Ngô Thị Mai Khanh
Ngô Thị Mai Khanh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Royal English School
Nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 22-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS – THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ, Quận 5, Tp.HCM
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 05-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 04-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Đinh Hòa Thuận
Đinh Hòa Thuận
Ngày sinh: 20-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Trường Tiểu học Trần Danh Lâm
Nguyễn Thị Lê Ánh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Ngày sinh: 09-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Hệ thống trường Việt - Mỹ
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 08-10 (29)
Bình Dương
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Kỹ thuật viên xét nghiệm: Bệnh viện Chợ Rẫy