Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Ngoại ngữ (2008) (Đại học chính quy)
Từ Chí Thành
Từ Chí Thành
Ngày sinh: 12-01 (33)
Lớp: 07TV1N
Tiếng Trung Quốc (2008)
Giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trịnh Hoàng Đồng
Trịnh Hoàng Đồng
Ngày sinh: 01-06 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Giảng viên thỉnh giảng: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Trần Thị Thanh Nga
Trần Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 23-12 (30)
Lớp: 06AV3D
Tiếng Anh (2008)
Quản lý văn phòng kiêm Trợ lý: Văn phòng Luật Frontier Law.
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 27-02 (31)
Lớp: 06AV4D
Tiếng Anh (2008)
Nhân viên thiết kế game.: Công ty Thiết kế Game Divmob.
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Ngày sinh: 16-07 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Giảng viên thỉnh giảng: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Nguyễn Huỳnh Liêm
Nguyễn Huỳnh Liêm
Ngày sinh: 21-06 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Customer Care: Sagawa Global Express
Lâm Hồ Anh Thư
Lâm Hồ Anh Thư
Ngày sinh: 26-12 (29)
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Giáo viên: Trường THPT Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 08-10 (29)
Bình Dương
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Kỹ thuật viên xét nghiệm: Bệnh viện Chợ Rẫy