Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Kỹ thuật công trình (2008) (Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học)
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 05-10 (31)
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Giảng viên: Trường cao đẳng Giao thông Vận tải
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
Ngày sinh: 09-05 (31)
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Kỹ thuật viên: Công ty TNHH ĐT-XD KIẾN TRÚC MỚI