Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học)
Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Thúy Vy
Ngày sinh: 11-12 (30)
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Giảng viên: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
Ngày sinh: 17-09 (33)
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Giám sát DVKH – Trung tâm mua sắm Icon68: CTY TNHH Tập đoàn Bitexco.
Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 05-10 (32)
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nhân viên: Hotel OKURAMACAU