Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Điện - Điện tử (Cao đẳng chính quy)
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh: 13-01 (29)
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Nhân viên: Công ty TNHHMTV môi trường đô thị TpHồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 05-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD2C
Kỹ thuật điện - điện tử và Viễn thông
Giáo viên: Trường THCS – THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ, Quận 5, Tp.HCM