Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Điện - Điện tử (2008) (Cao đẳng chính quy)
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh: 13-01 (29)
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Nhân viên: Công ty TNHHMTV môi trường đô thị TpHồ Chí Minh