Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Công nghệ thông tin (Cao đẳng chính quy)
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Lớp: 09850301
Tin học
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh