Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa CNTT (Cao đẳng chính quy)
Lưu Anh Hùng
Lưu Anh Hùng
Ngày sinh: 30-12 (30)
Lớp: 07TH1C
Công nghệ thông tin (2008)
Lập trình viên cao cấp (senior game programmer): Gameloft studio