Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Trần Lê Trung Việt
Trần Lê Trung Việt
Ngày sinh: 23-10 (30)
Lớp: 06AV3C
Tiếng Anh (2008)
Store Controller: Cty TNHH Coca-Cola Việt Nam.
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 03-12 (29)
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)
Chuyên viên chăm sóc khách hàng: Asia Commercial Bank (ACB)
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 24-12 (29)
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)
Giáo viên: Trường THPT Lương Thế Vinh, Q1. Tp. HCM
Nguyễn Thị Kim Chung
Nguyễn Thị Kim Chung
Ngày sinh: 24-01 (27)
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thư ký bộ phận bảo trì: Six Senses Ninh Van Bay
Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
Ngày sinh: 18-02 (30)
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)
Nhân viên kinh doanh: Công ty cổ phần dầu nhờn PV OIL.
Lê Cúc Phương
Lê Cúc Phương
Ngày sinh: 12-08 (29)
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)
Bartender: Highland Coffee
Huỳnh Nguyễn Hoài Phương
Huỳnh Nguyễn Hoài Phương
Ngày sinh: 25-02 (29)
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)
Tiếp viên hàng không: Đoàn tiếp viên - Tổng công ty Hàng không VN
Hồ Bảo Thành
Hồ Bảo Thành
Ngày sinh: 01-11 (29)
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)
Giáo viên: Trường Ngoại ngữ VATC.
Bùi Ngọc Khánh An
Bùi Ngọc Khánh An
Ngày sinh: 16-01 (29)
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)
Giáo viên mầm non + nhân viên phòng đào tạo: Ngoại ngữ Tin học Amy