Khoa Điện - Điện tử (Đại học VLVH - LT từ trung cấp)
Nguyễn Thanh Tứ
Nguyễn Thanh Tứ
Ngày sinh: 16-09 (40)
An Giang
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Nguyễn Hữu Thiện
Nguyễn Hữu Thiện
Ngày sinh: 27-12 (31)
Sóc Trăng
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Huỳnh Hoàng Sang
Huỳnh Hoàng Sang
Ngày sinh: 12-05 (36)
Hậu Giang
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Lê Hoài Phong
Lê Hoài Phong
Ngày sinh: 01-06 (42)
Cữu Long
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Trần Chí Liêm
Trần Chí Liêm
Ngày sinh: 08-08 (35)
Sóc Trăng
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 22-08 (32)
Long An
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Trần Thị Lan
Trần Thị Lan
Ngày sinh: 29-03 (28)
Long An
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Trần Trương Minh Kiên
Trần Trương Minh Kiên
Ngày sinh: 14-05 (33)
Vĩnh Long
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Nguyễn Hoàng Khải
Nguyễn Hoàng Khải
Ngày sinh: 01-01 (37)
Vĩnh Long
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 13-09 (37)
Trà Vinh
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Huỳnh Hữu Hạnh
Huỳnh Hữu Hạnh
Ngày sinh: 13-08 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Hoàng Ngọc Hải
Hoàng Ngọc Hải
Ngày sinh: 06-04 (37)
Vĩnh Long
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Ngày sinh: 16-07 (35)
Tiền Giang
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Trần Long Đỉnh
Trần Long Đỉnh
Ngày sinh: 29-03 (32)
An Giang
Lớp: 14540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 24-08 (32)
Lâm Đồng
Lớp: 13540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Lâm Phước Thành
Lâm Phước Thành
Ngày sinh: 10-12 (32)
Kiên Giang
Lớp: 13540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Châu Sĩ Đăng
Châu Sĩ Đăng
Ngày sinh: 11-07 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 13540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Trần Minh Phước
Trần Minh Phước
Ngày sinh: 01-01 (35)
An Giang
Lớp: 12540101
Kỹ thuật điện, điện tử
Đào Thành Hưng
Đào Thành Hưng
Ngày sinh: 10-05 (34)
Sóc Trăng
Lớp: 12540101
Kỹ thuật điện, điện tử