Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
Ngày sinh: 24-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thanh Hóa
Nguyễn Thanh Hóa
Ngày sinh: 14-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Lâm Quang Long
Lâm Quang Long
Ngày sinh: 10-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Sáng
Nguyễn Trung Sáng
Ngày sinh: 01-04 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ngày sinh: 11-04 (28)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tuấn Tú
Nguyễn Tuấn Tú
Ngày sinh: 10-07 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Dương Mạnh Cường
Dương Mạnh Cường
Ngày sinh: 29-01 (27)
Ninh Bình
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Tạ Hoàng Nhân
Tạ Hoàng Nhân
Ngày sinh: 17-10 (32)
Tiền Giang
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Trần Ngọc Lĩnh
Trần Ngọc Lĩnh
Ngày sinh: 21-03 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Vũ Thu Huyền
Vũ Thu Huyền
Ngày sinh: 25-08 (27)
Nam Định
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Trần Tiến
Trần Tiến
Ngày sinh: 01-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Tạ Thủy Tiên
Tạ Thủy Tiên
Ngày sinh: 27-09 (27)
Vũng Tàu
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Vũ Sỹ Toàn
Vũ Sỹ Toàn
Ngày sinh: 11-10 (31)
Hà Nội
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 01-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Đặng Văn Phi
Đặng Văn Phi
Ngày sinh: 03-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Mai Nhỉ
Nguyễn Mai Nhỉ
Ngày sinh: 25-08 (31)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Phạm Duy Tân
Phạm Duy Tân
Ngày sinh: 06-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Vàng
Nguyễn Thanh Vàng
Ngày sinh: 19-09 (28)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Ngày sinh: 30-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàng Cơ
Nguyễn Hoàng Cơ
Ngày sinh: 24-05 (28)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Võ Hồ
Võ Hồ
Ngày sinh: 24-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Hồ Sơn Nhiên
Hồ Sơn Nhiên
Ngày sinh: 07-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Lương Công Quyền
Lương Công Quyền
Ngày sinh: 20-05 (28)
Phú Yên
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Trương Thành Du
Trương Thành Du
Ngày sinh: 06-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Đỗ Đình Điệp
Đỗ Đình Điệp
Ngày sinh: 16-10 (29)
TP Hà Nội
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Phạm Quốc Long
Phạm Quốc Long
Ngày sinh: 24-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nhật
Lê Hoàng Nhật
Ngày sinh: 08-05 (29)
Bình Phước
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Trường
Nguyễn Hữu Trường
Ngày sinh: 13-06 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Trương Trung Hiếu
Trương Trung Hiếu
Ngày sinh: 23-05 (30)
Long An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Mai Văn Lợi
Mai Văn Lợi
Ngày sinh: 10-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Phước Lộc
Nguyễn Phước Lộc
Ngày sinh: 10-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Lê Hải Nam
Lê Hải Nam
Ngày sinh: 03-04 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đỗ Thành Quân
Đỗ Thành Quân
Ngày sinh: 20-07 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Hoàng Duy Thủy
Hoàng Duy Thủy
Ngày sinh: 13-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đào Xuân Trường
Đào Xuân Trường
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Bùi Đức Vượng
Bùi Đức Vượng
Ngày sinh: 05-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Âu Dương Huyên
Âu Dương Huyên
Ngày sinh: 26-03 (32)
Hà Bắc
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Mai Xuân Phương
Mai Xuân Phương
Ngày sinh: 22-11 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Thiện Phong
Trần Thiện Phong
Ngày sinh: 02-03 (31)
Cửu Long
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Văn Rồng
Huỳnh Văn Rồng
Ngày sinh: 28-04 (32)
Tây Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thị Anh Thi
Nguyễn Thị Anh Thi
Ngày sinh: 25-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Hoàng Quốc Thông
Hoàng Quốc Thông
Ngày sinh: 15-12 (31)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Võ Thiện
Võ Thiện
Ngày sinh: 12-11 (30)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Vũ Thị Thương
Vũ Thị Thương
Ngày sinh: 23-09 (31)
Hải Dương
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Khoa Tiến
Trần Khoa Tiến
Ngày sinh: 26-01 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Đặng Hoàng Tuấn
Đặng Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 07-10 (30)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Trần Đạt
Phạm Trần Đạt
Ngày sinh: 01-09 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Duyên
Nguyễn Thị Duyên
Ngày sinh: 25-09 (32)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hồng Bá
Nguyễn Hồng Bá
Ngày sinh: 26-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Cao Tấn Cường
Cao Tấn Cường
Ngày sinh: 05-09 (33)
Quảng Nam
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Đen
Trần Văn Đen
Ngày sinh: 06-06 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Tấn Đức
Võ Tấn Đức
Ngày sinh: 18-09 (33)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đình Hùng Khắc
Nguyễn Đình Hùng Khắc
Ngày sinh: 01-07 (34)
Phú Yên
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Chí Long
Đặng Chí Long
Ngày sinh: 03-02 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Quách Chí Kiên
Quách Chí Kiên
Ngày sinh: 18-08 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Trung Kiên
Đặng Trung Kiên
Ngày sinh: 06-09 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lâm Đoàn Duy Long
Lâm Đoàn Duy Long
Ngày sinh: 11-01 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Quang Mẫn
Huỳnh Quang Mẫn
Ngày sinh: 05-05 (30)
Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Công Nhân
Phạm Công Nhân
Ngày sinh: 05-05 (29)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Thạch Hoàng Minh Phúc
Thạch Hoàng Minh Phúc
Ngày sinh: 25-08 (34)
Tiền Giang
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Trí Triều
Võ Trí Triều
Ngày sinh: 11-11 (33)
Hà Tĩnh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Thượng
Trần Văn Thượng
Ngày sinh: 28-04 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Giang Hoài Thương
Giang Hoài Thương
Ngày sinh: 10-01 (30)
Sông Bé
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 28-01 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Ngày sinh: 11-05 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đinh Xuân Lực
Đinh Xuân Lực
Ngày sinh: 17-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Bình An
Nguyễn Bình An
Ngày sinh: 15-12 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Khoa Đăng
Võ Khoa Đăng
Ngày sinh: 08-07 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Đinh Thành Đạt
Đinh Thành Đạt
Ngày sinh: 08-07 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Cao Hoàng Hiệp
Cao Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 12-10 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Hoàng Hạc
Phạm Hoàng Hạc
Ngày sinh: 26-03 (31)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Minh Huy
Phạm Minh Huy
Ngày sinh: 22-11 (31)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Trung Nhị
Lê Trung Nhị
Ngày sinh: 16-02 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Minh
Nguyễn Thành Minh
Ngày sinh: 19-08 (31)
Quảng Bình
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Thịnh
Phạm Văn Thịnh
Ngày sinh: 26-02 (31)
Thái Bình
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lưu Hữu Cường
Lưu Hữu Cường
Ngày sinh: 24-10 (32)
Hà Nam
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trịnh Thanh Hải
Trịnh Thanh Hải
Ngày sinh: 22-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Vương Sĩ Nguyên
Vương Sĩ Nguyên
Ngày sinh: 13-09 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Vũ Mạnh Cường
Vũ Mạnh Cường
Ngày sinh: 10-02 (36)
Nam Định
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Doãn Văn Hải
Doãn Văn Hải
Ngày sinh: 11-12 (34)
Vĩnh Phúc
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
Ngày sinh: 10-01 (36)
Nghệ An
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Hồ Văn Chung
Hồ Văn Chung
Ngày sinh: 26-05 (34)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Võ Duy Thành
Võ Duy Thành
Ngày sinh: 11-11 (33)
Bình Thuận
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Hồ Ngọc Thạch
Hồ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 01-01 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Trần Quốc Cường
Trần Quốc Cường
Ngày sinh: 26-03 (33)
Lâm Đồng
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hùng Cường
Nguyễn Hùng Cường
Ngày sinh: 15-09 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Chức
Nguyễn Đình Chức
Ngày sinh: 20-08 (33)
Hà Bắc
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trương Hoàng Giang
Trương Hoàng Giang
Ngày sinh: 30-08 (35)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Hiếu Để
Lê Hiếu Để
Ngày sinh: 06-08 (32)
Long An
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tuấn Hiền
Nguyễn Tuấn Hiền
Ngày sinh: 31-01 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Hùng
Huỳnh Văn Hùng
Ngày sinh: 10-10 (36)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Lê Nhật
Nguyễn Lê Nhật
Ngày sinh: 22-12 (31)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đinh Khắc Quang
Đinh Khắc Quang
Ngày sinh: 02-08 (37)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 06-09 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lương Công Thăng
Lương Công Thăng
Ngày sinh: 15-11 (35)
Phú Khánh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trần Văn Tấn
Trần Văn Tấn
Ngày sinh: 18-04 (33)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (34)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trần Thanh Tuấn
Trần Thanh Tuấn
Ngày sinh: 05-02 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Ngày sinh: 10-02 (39)
Phú Khánh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Vũ Bảo
Lê Vũ Bảo
Ngày sinh: 12-07 (34)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện