Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Nam
Trần Nam
Ngày sinh: 28-07 (33)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140201
Kỹ thuật điện - điện tử và Viễn thông
Nguyễn Thành Dương
Nguyễn Thành Dương
Ngày sinh: 22-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Bùi Minh Chơn
Bùi Minh Chơn
Ngày sinh: 21-03 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoàng Văn Bắc
Hoàng Văn Bắc
Ngày sinh: 18-11 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 06-07 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Xuân Phúc
Trần Xuân Phúc
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Phan Si Sin
Phan Si Sin
Ngày sinh: 16-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tuấn Tú
Nguyễn Tuấn Tú
Ngày sinh: 10-07 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Trúc
Huỳnh Ngọc Trúc
Ngày sinh: 15-03 (31)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoàng Minh Thoại
Hoàng Minh Thoại
Ngày sinh: 06-12 (30)
Bình Định
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Văn Tùng
Huỳnh Văn Tùng
Ngày sinh: 14-09 (28)
Bà Rịa-VũngTàu
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Duy Hải
Nguyễn Duy Hải
Ngày sinh: 30-01 (31)
Bình Dương
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Chu Quốc Duy
Chu Quốc Duy
Ngày sinh: 01-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đức An
Nguyễn Đức An
Ngày sinh: 29-12 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Tạ Hoàng Nhân
Tạ Hoàng Nhân
Ngày sinh: 17-10 (32)
Tiền Giang
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Trần Ngọc Lĩnh
Trần Ngọc Lĩnh
Ngày sinh: 21-03 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Lâm Vĩ Quyền
Lâm Vĩ Quyền
Ngày sinh: 02-09 (28)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Trần Tấn Vinh
Trần Tấn Vinh
Ngày sinh: 17-06 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Trần Thị Trinh
Trần Thị Trinh
Ngày sinh: 18-02 (28)
Ninh Bình
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Thị Phương Trang
Huỳnh Thị Phương Trang
Ngày sinh: 18-11 (27)
Đăk Lăk
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Lê Minh Nhựt
Lê Minh Nhựt
Ngày sinh: 05-05 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Phạm Duy Tân
Phạm Duy Tân
Ngày sinh: 06-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Duy Văn
Nguyễn Duy Văn
Ngày sinh: 20-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Ngày sinh: 30-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Ngô Như Hiển
Ngô Như Hiển
Ngày sinh: 13-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Ngô Trường Huy
Ngô Trường Huy
Ngày sinh: 24-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Lộc
Nguyễn Thành Lộc
Ngày sinh: 04-03 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Phúc Lễ
Nguyễn Phúc Lễ
Ngày sinh: 14-05 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Phạm Thành Nhân
Phạm Thành Nhân
Ngày sinh: 24-09 (30)
Trà Vinh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 23-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Quốc
Nguyễn Văn Quốc
Ngày sinh: 04-06 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Phan Trọng Thuật
Phan Trọng Thuật
Ngày sinh: 17-06 (32)
Phú Khánh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Quốc Hiệp
Nguyễn Quốc Hiệp
Ngày sinh: 24-11 (29)
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Phạm Quốc Long
Phạm Quốc Long
Ngày sinh: 24-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Lê Minh Khanh
Lê Minh Khanh
Ngày sinh: 06-07 (28)
Kiên Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 19-11 (29)
Phú Yên
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Luân
Nguyễn Hoàng Luân
Ngày sinh: 02-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Đào Thanh Thủy
Đào Thanh Thủy
Ngày sinh: 20-08 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh: 02-04 (32)
Bình Phước
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Phạm Tấn Tài
Phạm Tấn Tài
Ngày sinh: 15-12 (30)
Vĩnh Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trần Thị Mộng Trinh
Nguyễn Trần Thị Mộng Trinh
Ngày sinh: 20-12 (28)
Vĩng Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Đào Quốc Văn
Đào Quốc Văn
Ngày sinh: 15-12 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Võ Minh Tuấn
Võ Minh Tuấn
Ngày sinh: 08-09 (31)
Long An
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
Ngày sinh: 21-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đặng Hoàng Minh
Đặng Hoàng Minh
Ngày sinh: 08-05 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Linh
Lê Văn Linh
Ngày sinh: 10-12 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Tân
Nguyễn Ngọc Tân
Ngày sinh: 22-02 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Cao Tấn Tài
Cao Tấn Tài
Ngày sinh: 01-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Võ Tấn Sang
Võ Tấn Sang
Ngày sinh: 24-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đào Xuân Trường
Đào Xuân Trường
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Võ Hoàng Vũ
Võ Hoàng Vũ
Ngày sinh: 16-02 (30)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 27-07 (36)
Long An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành ý
Nguyễn Thành ý
Ngày sinh: 19-12 (33)
Bến Tre
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Duy Cảnh
Nguyễn Duy Cảnh
Ngày sinh: 09-12 (28)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Phạm Huỳnh Minh Luân
Phạm Huỳnh Minh Luân
Ngày sinh: 04-02 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Âu Dương Huyên
Âu Dương Huyên
Ngày sinh: 26-03 (32)
Hà Bắc
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Như Ngà
Huỳnh Như Ngà
Ngày sinh: 11-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thái Phúc
Nguyễn Thái Phúc
Ngày sinh: 06-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Lê Phương Thái
Nguyễn Lê Phương Thái
Ngày sinh: 20-10 (32)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Hoàng Quốc Thông
Hoàng Quốc Thông
Ngày sinh: 15-12 (31)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Tôn Thất Gia Trung
Tôn Thất Gia Trung
Ngày sinh: 09-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Trọng
Nguyễn Thành Trọng
Ngày sinh: 18-08 (30)
Long An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Khoa Tiến
Trần Khoa Tiến
Ngày sinh: 26-01 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Đinh Lê Quốc Vương
Đinh Lê Quốc Vương
Ngày sinh: 04-08 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Văn Dũng
Phạm Văn Dũng
Ngày sinh: 20-02 (30)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phan Trường Giang
Phan Trường Giang
Ngày sinh: 31-03 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Tấn Đức
Võ Tấn Đức
Ngày sinh: 18-09 (33)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Phú
Trần Phú
Ngày sinh: 24-08 (32)
Bình Trị Thiên
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Thị Kim Nguyệt
Lê Thị Kim Nguyệt
Ngày sinh: 13-04 (32)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Quận
Nguyễn Văn Quận
Ngày sinh: 22-08 (32)
Nghệ An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Phương
Ngày sinh: 21-03 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
Ngày sinh: 09-03 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Đặng Hiếu Nghĩa
Phạm Đặng Hiếu Nghĩa
Ngày sinh: 04-03 (30)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Mạnh Vững
Nguyễn Mạnh Vững
Ngày sinh: 24-08 (33)
Nam Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đinh Xuân Lực
Đinh Xuân Lực
Ngày sinh: 17-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Xuân Bách
Phạm Xuân Bách
Ngày sinh: 09-05 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Bình An
Nguyễn Bình An
Ngày sinh: 15-12 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Đông
Trần Văn Đông
Ngày sinh: 12-07 (36)
Hà Nam
Lớp: 10140161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thế Lực
Nguyễn Thế Lực
Ngày sinh: 20-10 (38)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10140161
Kỹ thuật điện
Lê Nguyên Hoàng
Lê Nguyên Hoàng
Ngày sinh: 02-08 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lâm Thanh Thuận
Lâm Thanh Thuận
Ngày sinh: 04-02 (36)
Bình Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Phi Cường
Nguyễn Phi Cường
Ngày sinh: 12-08 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Vũ Đình Cao
Vũ Đình Cao
Ngày sinh: 18-06 (32)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Ngày sinh: 13-10 (31)
Thuận Hải
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 10-07 (35)
Bến Tre
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Minh
Nguyễn Công Minh
Ngày sinh: 10-05 (34)
Quảng Bình
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 20-02 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ngày sinh: 19-12 (33)
Nghệ Tĩnh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Chức
Nguyễn Đình Chức
Ngày sinh: 20-08 (33)
Hà Bắc
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 08-12 (33)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Hùng
Huỳnh Văn Hùng
Ngày sinh: 10-10 (36)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Phạm Tiến Minh
Phạm Tiến Minh
Ngày sinh: 30-08 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quốc
Nguyễn Đình Quốc
Ngày sinh: 05-08 (34)
Quảng Nam
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Qui
Nguyễn Ngọc Qui
Ngày sinh: 30-11 (33)
Bến Tre
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đinh Khắc Quang
Đinh Khắc Quang
Ngày sinh: 02-08 (37)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 06-09 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (34)
Thuận Hải
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Hồng Vương
Lê Hồng Vương
Ngày sinh: 10-02 (32)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trương Trọng Thanh An
Trương Trọng Thanh An
Ngày sinh: 11-01 (34)
Lâm Đồng
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện