Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Lâm Duy
Trần Lâm Duy
Ngày sinh: 11-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12150301
Tin học
Trương Hoài Bảo
Trương Hoài Bảo
Ngày sinh: 08-07 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12150301
Tin học
Nguyễn Trọng Ánh
Nguyễn Trọng Ánh
Ngày sinh: 05-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 12150301
Tin học
Nguyễn Cao Minh
Nguyễn Cao Minh
Ngày sinh: 06-04 (30)
Đồng Nai
Lớp: 12150301
Tin học
Nguyễn Văn Kia
Nguyễn Văn Kia
Ngày sinh: 31-01 (28)
An Giang
Lớp: 12150301
Tin học
Lê Hoàng Khôi
Lê Hoàng Khôi
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 12150301
Tin học
Hoàng Thị Hằng
Hoàng Thị Hằng
Ngày sinh: 31-12 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 12150301
Tin học
Lê Văn Sơn
Lê Văn Sơn
Ngày sinh: 22-03 (28)
Gia Lai
Lớp: 12150301
Tin học
Đặng Công Sơn
Đặng Công Sơn
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12150301
Tin học
Vũ Trí Hiếu
Vũ Trí Hiếu
Ngày sinh: 28-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Cao Hoàng
Nguyễn Cao Hoàng
Ngày sinh: 14-09 (32)
Đồng Nai
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Hữu Cường
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11150301
Tin học
Phan Quang Chiến
Phan Quang Chiến
Ngày sinh: 15-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Văn Vũ Bảo
Văn Vũ Bảo
Ngày sinh: 25-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11150301
Tin học
Lê Công Đức
Lê Công Đức
Ngày sinh: 07-07 (29)
Phú Yên
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Ngọc Duy
Trần Ngọc Duy
Ngày sinh: 12-01 (30)
Đồng Nai
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 11-02 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 31-12 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Phạm Nguyễn Thùy Linh
Phạm Nguyễn Thùy Linh
Ngày sinh: 15-06 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh
Ngày sinh: 30-10 (32)
Phú Yên
Lớp: 11150301
Tin học
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 10-03 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Thị Thúy Mỹ
Nguyễn Thị Thúy Mỹ
Ngày sinh: 30-12 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11150301
Tin học
Võ Quốc Minh
Võ Quốc Minh
Ngày sinh: 25-07 (29)
Long An
Lớp: 11150301
Tin học
Phùng Dương Kim Long
Phùng Dương Kim Long
Ngày sinh: 02-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Khiêm Tài
Trần Khiêm Tài
Ngày sinh: 08-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Phạm Vũ Đình Quang
Phạm Vũ Đình Quang
Ngày sinh: 01-01 (29)
Long An
Lớp: 11150301
Tin học
Tạ Hoàng Phương
Tạ Hoàng Phương
Ngày sinh: 16-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Phạm Thống Nhất
Phạm Thống Nhất
Ngày sinh: 25-09 (32)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 04-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Đức Thông
Nguyễn Đức Thông
Ngày sinh: 26-09 (31)
Thuận Hải
Lớp: 11150301
Tin học
Ngô Tuấn Thọ
Ngô Tuấn Thọ
Ngày sinh: 03-10 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Lâm Phương Thảo
Trần Lâm Phương Thảo
Ngày sinh: 24-09 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 28-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Chí Trung
Ngày sinh: 16-02 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Văn Tình
Trần Văn Tình
Ngày sinh: 02-08 (30)
Phú Yên
Lớp: 11150301
Tin học
Huỳnh Hữu Tín
Huỳnh Hữu Tín
Ngày sinh: 16-02 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Quốc Việt
Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 03-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Sĩ Tuấn
Nguyễn Sĩ Tuấn
Ngày sinh: 20-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 11150301
Tin học
Lê Hoàng Anh Tuấn
Lê Hoàng Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-11 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11150301
Tin học
Bùi Tuấn Tú
Bùi Tuấn Tú
Ngày sinh: 25-06 (29)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Ngọc Phương Châu
Trần Ngọc Phương Châu
Ngày sinh: 24-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Phúc Trung Chánh
Nguyễn Phúc Trung Chánh
Ngày sinh: 14-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Trần Đình Duy Anh
Trần Đình Duy Anh
Ngày sinh: 19-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Phạm Thị Hoàng Diễm
Phạm Thị Hoàng Diễm
Ngày sinh: 11-04 (30)
Gia Lai
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Tuấn Chinh
Lê Tuấn Chinh
Ngày sinh: 05-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10150301
Tin học
Trương Quang Đông
Trương Quang Đông
Ngày sinh: 10-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10150301
Tin học
Trần Thị Anh Đào
Trần Thị Anh Đào
Ngày sinh: 05-03 (30)
Sông Bé
Lớp: 10150301
Tin học
Châu Thị Vân Hà
Châu Thị Vân Hà
Ngày sinh: 10-08 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 10150301
Tin học
Trần Phạm Mai Kim Đức
Trần Phạm Mai Kim Đức
Ngày sinh: 20-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Hoàng Dương
Lê Hoàng Dương
Ngày sinh: 22-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
Ngày sinh: 17-06 (37)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 16-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Lưu Anh Hùng
Lưu Anh Hùng
Ngày sinh: 30-12 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Việt Hùng
Lê Việt Hùng
Ngày sinh: 27-10 (30)
Tây Ninh
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Trọng Hiệp
Lê Trọng Hiệp
Ngày sinh: 06-03 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10150301
Tin học
Vũ Viết Hùng
Vũ Viết Hùng
Ngày sinh: 25-10 (30)
Hải Hưng
Lớp: 10150301
Tin học
Trần Thị Kiều Oanh
Trần Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 19-05 (32)
Long An
Lớp: 10150301
Tin học
Phan Thành Nhân
Phan Thành Nhân
Ngày sinh: 02-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Hồ Thị Hồng Nhi
Hồ Thị Hồng Nhi
Ngày sinh: 02-10 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Đồng Thanh
Nguyễn Đồng Thanh
Ngày sinh: 04-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Dư Bá Thạch
Dư Bá Thạch
Ngày sinh: 23-12 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Chí Tâm
Nguyễn Chí Tâm
Ngày sinh: 09-05 (32)
Bến Tre
Lớp: 10150301
Tin học
Phan Hữu Tài
Phan Hữu Tài
Ngày sinh: 02-11 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Võ Minh Phúc
Võ Minh Phúc
Ngày sinh: 02-01 (32)
Bình Định
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Thanh Thái
Lê Thanh Thái
Ngày sinh: 13-11 (31)
Gia Lai
Lớp: 10150301
Tin học
Đặng Ngọc Thông
Đặng Ngọc Thông
Ngày sinh: 13-06 (34)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Mạnh Thảo
Nguyễn Mạnh Thảo
Ngày sinh: 18-07 (30)
Nam Hà
Lớp: 10150301
Tin học
Dương Ngọc Tuyền
Dương Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 28-04 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Sỳ Xương Toàn
Sỳ Xương Toàn
Ngày sinh: 02-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Phạm Hùng Tiến
Phạm Hùng Tiến
Ngày sinh: 26-12 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Anh Thư
Ngày sinh: 15-05 (30)
Bến Tre
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Thị Phương Thúy
Lê Thị Phương Thúy
Ngày sinh: 03-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 10150301
Tin học
Bạch Ngọc Thuận
Bạch Ngọc Thuận
Ngày sinh: 15-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 24-04 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 17-10 (33)
Phú Thọ
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Văn Huấn
Nguyễn Văn Huấn
Ngày sinh: 05-11 (30)
Nam Định
Lớp: 09150301
Tin học
Ngô Đức Hiền
Ngô Đức Hiền
Ngày sinh: 07-05 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Mạc Việt Hải
Mạc Việt Hải
Ngày sinh: 12-04 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Phạm Tường Vĩnh Hạ
Phạm Tường Vĩnh Hạ
Ngày sinh: 26-11 (34)
Tiền Giang
Lớp: 09150301
Tin học
Lê Tấn Lộc
Lê Tấn Lộc
Ngày sinh: 02-02 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 09150301
Tin học
Phan Thái Huấn
Phan Thái Huấn
Ngày sinh: 19-11 (32)
Trà Vinh
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Ngày sinh: 11-09 (31)
Long An
Lớp: 09150301
Tin học
Lê Nguyên Phương
Lê Nguyên Phương
Ngày sinh: 28-08 (30)
Bình Định
Lớp: 09150301
Tin học
Trương Nam Phước
Trương Nam Phước
Ngày sinh: 17-12 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Văn Tấn Phát
Văn Tấn Phát
Ngày sinh: 05-09 (34)
Đồng Nai
Lớp: 09150301
Tin học
Trần Bùi Mậu Oai
Trần Bùi Mậu Oai
Ngày sinh: 03-10 (34)
Đà Nẵng
Lớp: 09150301
Tin học
Võ Thanh Sơn
Võ Thanh Sơn
Ngày sinh: 24-02 (34)
Tiền Giang
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 29-09 (31)
Bình Định
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Duy Phong
Nguyễn Duy Phong
Ngày sinh: 30-11 (33)
Gia Lai
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Duy Tiến
Nguyễn Duy Tiến
Ngày sinh: 26-02 (31)
Nghệ An
Lớp: 09150301
Tin học
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 23-01 (32)
Long An
Lớp: 09150301
Tin học
Vũ Văn Thuận
Vũ Văn Thuận
Ngày sinh: 15-06 (30)
Nam Định
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Hữu Tuấn
Ngày sinh: 03-02 (35)
Nghệ An
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Trung
Ngày sinh: 16-06 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 15-05 (40)
Thanh Hoá
Lớp: 09150301
Tin học
Vạn Quang Vỹ
Vạn Quang Vỹ
Ngày sinh: 10-12 (33)
Thuận Hải
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Xuân Vương
Nguyễn Xuân Vương
Ngày sinh: 14-12 (38)
Quảng Trị
Lớp: 09150301
Tin học
Vũ Anh Đức
Vũ Anh Đức
Ngày sinh: 03-09 (31)
Thanh Hoá
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Công Bằng
Nguyễn Công Bằng
Ngày sinh: 29-10 (33)
Gia Lai-Kom Tum
Lớp: 09150301
Tin học
Lưu Quốc Anh
Lưu Quốc Anh
Ngày sinh: 02-09 (31)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09150301
Tin học