Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Thanh An
Nguyễn Thanh An
Ngày sinh: 13-05 (33)
Minh Hải
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thắm
Nguyễn Thị Minh Thắm
Ngày sinh: 30-12 (27)
Bình Định
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Ngọc Thoa
Trần Ngọc Thoa
Ngày sinh: 07-06 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Hồ Thị Xuân Thu
Hồ Thị Xuân Thu
Ngày sinh: 10-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Hương Hoa
Nguyễn Ngọc Hương Hoa
Ngày sinh: 18-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trần Thị Bích Liên
Trần Thị Bích Liên
Ngày sinh: 07-06 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Giang Khánh Linh
Lê Giang Khánh Linh
Ngày sinh: 22-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Bích Mai
Nguyễn Bích Mai
Ngày sinh: 28-02 (27)
Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Mai
Lê Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 30-04 (38)
Quãng Ngãi
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trần Thị Mến
Trần Thị Mến
Ngày sinh: 23-06 (32)
Lâm Đồng
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Tố Nga
Lê Thị Tố Nga
Ngày sinh: 13-05 (38)
TP hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Quách Tâm Trang
Quách Tâm Trang
Ngày sinh: 27-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Đoan Trang
Nguyễn Đoan Trang
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Võ Thị Thạch Yến
Võ Thị Thạch Yến
Ngày sinh: 25-03 (27)
Phú Yên
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Tuyết Trâm
Lê Thị Tuyết Trâm
Ngày sinh: 30-09 (30)
Tây Ninh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Huỳnh Thị Kim Dung
Huỳnh Thị Kim Dung
Ngày sinh: 20-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Mã Thị Ngọc Hà
Mã Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Hữu Phước Em
Nguyễn Hữu Phước Em
Ngày sinh: 02-02 (30)
Cửu Long
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
Ngày sinh: 24-11 (27)
Hà Bắc
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 02-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Phan Thanh Ngọc
Phan Thanh Ngọc
Ngày sinh: 23-11 (32)
Phú Thọ
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 26-03 (29)
Long An
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 22-10 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 31-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Anh Phụng
Lê Anh Phụng
Ngày sinh: 31-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Phạm Thị Mai Phương
Phạm Thị Mai Phương
Ngày sinh: 08-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Trí
Nguyễn Thanh Trí
Ngày sinh: 10-04 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Xuân Trâm
Nguyễn Thị Xuân Trâm
Ngày sinh: 18-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc ánh
Lê Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-03 (28)
Long An
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Phạm Anh Đào
Phạm Anh Đào
Ngày sinh: 08-12 (30)
Minh Hải
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh
Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 24-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trương Thị Kim Ngân
Trương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Bùi Thị Ninh
Bùi Thị Ninh
Ngày sinh: 25-03 (29)
Thái Bình
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Bùi Thị Quỳnh Như
Bùi Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 11-06 (32)
Quảng Trị
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Vũ Thị Thuận
Vũ Thị Thuận
Ngày sinh: 15-04 (30)
Nam Định
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Xuân
Nguyễn Thị Thu Xuân
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 30-11 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Đinh Thị Thanh Duyên
Đinh Thị Thanh Duyên
Ngày sinh: 21-05 (30)
Bình Thuận
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Hồng
Nguyễn Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 16-05 (31)
Hà Sơn Bình
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Cao Thiên Nga
Cao Thiên Nga
Ngày sinh: 16-07 (41)
Bình Định
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thúy
Nguyễn Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 30-05 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 26-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Hoàng Thủy Tiên
Trần Hoàng Thủy Tiên
Ngày sinh: 08-06 (37)
Lâm Đồng
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Thị Tường Vy
Lê Thị Tường Vy
Ngày sinh: 10-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Cổ Thị Anh Thy
Cổ Thị Anh Thy
Ngày sinh: 26-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Phan Thị Hồng Tuyến
Phan Thị Hồng Tuyến
Ngày sinh: 04-01 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Nguyễn Hà Vy
Lê Nguyễn Hà Vy
Ngày sinh: 23-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thị Khánh Vy
Trần Thị Khánh Vy
Ngày sinh: 04-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thị Khánh Vy
Trần Thị Khánh Vy
Ngày sinh: 12-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Mỹ Hương
Nguyễn Ngọc Mỹ Hương
Ngày sinh: 25-10 (33)
Hậu Giang
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Châm
Nguyễn Thị Phương Châm
Ngày sinh: 15-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Hồ Thanh Kiều
Nguyễn Hồ Thanh Kiều
Ngày sinh: 08-05 (29)
Bến Tre
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Bùi Thị Khuê Khuy
Bùi Thị Khuê Khuy
Ngày sinh: 05-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Hoàng Thị Dung
Hoàng Thị Dung
Ngày sinh: 15-04 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Bùi Thị Phương Chi
Bùi Thị Phương Chi
Ngày sinh: 10-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Ngô Thị Hồng
Ngô Thị Hồng
Ngày sinh: 25-10 (37)
Bắc Ninh
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Trần Thị Kim Hiền
Trần Thị Kim Hiền
Ngày sinh: 20-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Lê Thị Cẩm Hằng
Lê Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 05-10 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Trần Thị ý Nhi
Trần Thị ý Nhi
Ngày sinh: 08-04 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Lê Thị Thảo Sương
Lê Thị Thảo Sương
Ngày sinh: 04-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 21-11 (33)
Đăk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
Ngày sinh: 08-11 (32)
Thái Bình
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Ngày sinh: 10-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Quế Châu
Nguyễn Hoàng Quế Châu
Ngày sinh: 25-02 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Trần Thị Diệu Hoàng
Trần Thị Diệu Hoàng
Ngày sinh: 17-06 (35)
Nam Định
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Thúy Hằng
Phạm Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 10-09 (29)
Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Nhi
Nguyễn Thị Thu Nhi
Ngày sinh: 04-06 (31)
Quãng Ngãi
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Cao Nguyên
Phạm Thị Cao Nguyên
Ngày sinh: 02-02 (33)
Bà Rịa- Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Đỗ Thị Tâm
Đỗ Thị Tâm
Ngày sinh: 28-11 (35)
Nam Hà
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Tuyết Vân
Phạm Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 14-09 (30)
Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Vũ Thị Thanh Hà
Vũ Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 27-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 03-10 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Hậu
Nguyễn Thị Hồng Hậu
Ngày sinh: 23-08 (29)
Gia Lai
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Hân
Lê Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-10 (29)
Long An
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 28-06 (29)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Cao Thị Thu Hường
Cao Thị Thu Hường
Ngày sinh: 12-06 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Mỹ Nga
Huỳnh Thị Mỹ Nga
Ngày sinh: 15-12 (33)
Bình Định
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Phan Thị Thu Nguyệt
Phan Thị Thu Nguyệt
Ngày sinh: 15-09 (29)
Thuận Hải
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thoại Lan Phương
Nguyễn Thoại Lan Phương
Ngày sinh: 23-09 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Lê Ngọc Anh Thư
Lê Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 20-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Bách
Nguyễn Thanh Bách
Ngày sinh: 13-05 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Trương Thị Vân Anh
Trương Thị Vân Anh
Ngày sinh: 13-06 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 27-04 (31)
Phú Yên
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Lâm Thị Kim Huệ
Lâm Thị Kim Huệ
Ngày sinh: 16-11 (30)
Nam Định
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Hồ Chí Thanh
Hồ Chí Thanh
Ngày sinh: 08-12 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Vũ Thị Hương Thu
Vũ Thị Hương Thu
Ngày sinh: 04-11 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Gia Thuận
Nguyễn Gia Thuận
Ngày sinh: 18-09 (29)
Gia Lai
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Võ Thị Thanh Trang
Võ Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 25-07 (30)
Phú Yên
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 01-03 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Dương Thị Bích Tuyền
Dương Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 20-11 (30)
Bến Tre
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Hoàng Thị Kim Yến
Hoàng Thị Kim Yến
Ngày sinh: 12-03 (30)
Quảng Nam
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Vi
Nguyễn Thanh Vi
Ngày sinh: 03-01 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Lê Vũ Trường An
Lê Vũ Trường An
Ngày sinh: 29-06 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Hà Bảo Lộc
Hà Bảo Lộc
Ngày sinh: 09-07 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09120261
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hoàng
Nguyễn Thị Hoàng
Ngày sinh: 16-09 (35)
Khánh Hòa
Lớp: 09120261
Kiểm toán
Hồ Nguyễn Phượng Lê
Hồ Nguyễn Phượng Lê
Ngày sinh: 31-10 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Khúc
Nguyễn Thị Khúc
Ngày sinh: 19-10 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Lê Thị Thanh Nhàn
Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 15-08 (30)
Bình Thuận
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Phan Thị Bích Nguyệt
Phan Thị Bích Nguyệt
Ngày sinh: 14-08 (31)
Bình Định
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-02 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 09120201
Kiểm toán