Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Lê Thị Mỹ Dung
Lê Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 07-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kế toán
Lê Thị Mộng Cầm
Lê Thị Mộng Cầm
Ngày sinh: 03-08 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Anh Bảo
Nguyễn Hoàng Anh Bảo
Ngày sinh: 18-05 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tường Anh
Nguyễn Thị Tường Anh
Ngày sinh: 14-09 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Diễm Châu
Lê Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 15-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị út Hường
Lê Thị út Hường
Ngày sinh: 24-05 (30)
Gia Lai
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Võ Kim Huê
Võ Kim Huê
Ngày sinh: 20-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Cao Mai Khanh
Cao Mai Khanh
Ngày sinh: 15-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Phạm Huy Quý
Phạm Huy Quý
Ngày sinh: 14-08 (28)
Tp. Hải Hưng
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thắm
Nguyễn Thị Minh Thắm
Ngày sinh: 30-12 (27)
Bình Định
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-06 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Hồ Thị Xuân Thu
Hồ Thị Xuân Thu
Ngày sinh: 10-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 13-05 (27)
Đà Lạt
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Phương Uyên
Lê Thị Phương Uyên
Ngày sinh: 16-03 (27)
Đăk Lắk
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Thúy Vân
Trần Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 12-10 (28)
Bình Định
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lâm Thị Tuyết Hoa
Lâm Thị Tuyết Hoa
Ngày sinh: 23-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Lâm
Lê Thị Ngọc Lâm
Ngày sinh: 09-05 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Đỗ Thị Kim Liên
Đỗ Thị Kim Liên
Ngày sinh: 10-12 (30)
Bình Định
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Phạm Anh Lộc
Phạm Anh Lộc
Ngày sinh: 03-02 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Năm
Lê Thị Năm
Ngày sinh: 03-09 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Lê Thủy Tiên
Nguyễn Lê Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Xa
Huỳnh Thị Xa
Ngày sinh: 06-10 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Văn Đình Vũ
Văn Đình Vũ
Ngày sinh: 20-05 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Việt
Nguyễn Thị Việt
Ngày sinh: 01-09 (27)
Bình Định
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Hồ Minh Hiếu
Nguyễn Hồ Minh Hiếu
Ngày sinh: 11-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Cúc
Nguyễn Thị Hồng Cúc
Ngày sinh: 25-10 (27)
An Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Đoàn Thị Dung
Đoàn Thị Dung
Ngày sinh: 18-09 (33)
Bình Thuận
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Diệu
Nguyễn Thanh Diệu
Ngày sinh: 17-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 26-03 (29)
Long An
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Oanh
Nguyễn Thị Phương Oanh
Ngày sinh: 16-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Trần Thị Kim Oanh
Trần Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 07-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Phượng
Nguyễn Thị Minh Phượng
Ngày sinh: 01-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Trâm
Lê Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 06-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Trầm
Nguyễn Thị Ngọc Trầm
Ngày sinh: 02-09 (31)
Long An
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-02 (30)
Hải Hưng
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mộng Điệp
Nguyễn Thị Mộng Điệp
Ngày sinh: 08-01 (29)
Bình Định
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 10-02 (29)
Bình Định
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hương Nhiên
Nguyễn Thị Hương Nhiên
Ngày sinh: 07-03 (28)
Bình Định
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Bùi Thị Ninh
Bùi Thị Ninh
Ngày sinh: 25-03 (29)
Thái Bình
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nghiêm Thị Mai Phương
Nghiêm Thị Mai Phương
Ngày sinh: 18-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trần Hạnh Phước
Trần Hạnh Phước
Ngày sinh: 24-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Lê Thị Như Quỳnh
Lê Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 05-06 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Huỳnh Thị Kim Thanh
Huỳnh Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 20-02 (34)
Long An
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 30-11 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trần Thị Duyên
Trần Thị Duyên
Ngày sinh: 09-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Thị Bích Liêu
Lê Thị Bích Liêu
Ngày sinh: 17-09 (30)
Thuận Hải
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Võ Thị Tố Uyên
Võ Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 15-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Thị Đồng Tưởng
Lê Thị Đồng Tưởng
Ngày sinh: 15-10 (30)
Gia Lai
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Phan Thị Thu Hương
Phan Thị Thu Hương
Ngày sinh: 21-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Mỹ Hương
Nguyễn Ngọc Mỹ Hương
Ngày sinh: 25-10 (33)
Hậu Giang
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Phan Hoàng Dung
Phan Hoàng Dung
Ngày sinh: 19-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thị Hoàng Anh
Trần Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 07-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Đặng Hoàng Dung
Đặng Hoàng Dung
Ngày sinh: 18-03 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Diễm
Phạm Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 22-05 (28)
Phú Yên
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Huỳnh Thị Lệ Huyền
Huỳnh Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 02-04 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lê Thị Hồng
Lê Thị Hồng
Ngày sinh: 20-02 (33)
Bình Định
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Bùi Thị Khuê Khuy
Bùi Thị Khuê Khuy
Ngày sinh: 05-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Hà Thị Hạnh Mai
Hà Thị Hạnh Mai
Ngày sinh: 12-12 (30)
Bến Tre
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Đặng Thị Lý
Đặng Thị Lý
Ngày sinh: 20-04 (28)
Thuận Hải
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh
Ngày sinh: 09-04 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Đào Mạnh Hà
Đào Mạnh Hà
Ngày sinh: 03-07 (37)
Thái Bình
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Võ Thị Hòa
Võ Thị Hòa
Ngày sinh: 28-05 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bảo Trinh
Nguyễn Thị Bảo Trinh
Ngày sinh: 01-10 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tú
Nguyễn Thị Tú
Ngày sinh: 14-07 (33)
Nghệ An
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Lê Thị Thanh Truyền
Lê Thị Thanh Truyền
Ngày sinh: 12-05 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 03-11 (34)
Quảng Bình
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Ngô Thị Minh Huyền
Ngô Thị Minh Huyền
Ngày sinh: 01-10 (29)
Ninh Bình
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Lê Thị Thảo
Lê Thị Thảo
Ngày sinh: 20-05 (30)
Tp Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Thị Quyên
Ngày sinh: 22-06 (33)
Nghệ An
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Lê Nhật Thủy Tiên
Lê Nhật Thủy Tiên
Ngày sinh: 08-07 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Ngày sinh: 26-09 (32)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Hải Yến
Phạm Thị Hải Yến
Ngày sinh: 19-05 (29)
Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Xuân
Nguyễn Thị Xuân
Ngày sinh: 30-10 (33)
Thái Bình
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Từ Thị Dung
Từ Thị Dung
Ngày sinh: 15-05 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Đinh Thị Cẩm Huyền
Đinh Thị Cẩm Huyền
Ngày sinh: 10-01 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Khánh Hương
Nguyễn Thị Khánh Hương
Ngày sinh: 23-06 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Kim Hương
Nguyễn Kim Hương
Ngày sinh: 17-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Đặng Thị Diệu Hương
Đặng Thị Diệu Hương
Ngày sinh: 17-03 (30)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trương Thị Hồng Linh
Trương Thị Hồng Linh
Ngày sinh: 25-05 (31)
Long An
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Tôn Thị Như Nga
Tôn Thị Như Nga
Ngày sinh: 14-04 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Tạ Thị Thanh Nga
Tạ Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 28-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Thanh Tâm
Trần Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 16-08 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Thùy
Trần Thị Thùy
Ngày sinh: 23-06 (29)
Hải Dương
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Vũ Thị Chút
Vũ Thị Chút
Ngày sinh: 03-05 (33)
Bắc Ninh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Lê Minh Hồng Đức
Lê Minh Hồng Đức
Ngày sinh: 29-10 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 27-04 (31)
Phú Yên
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 04-08 (31)
Nam Định
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Trần Thị Thùy Nhung
Trần Thị Thùy Nhung
Ngày sinh: 08-01 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Vũ Thị Hương Thu
Vũ Thị Hương Thu
Ngày sinh: 04-11 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Gia Thuận
Nguyễn Gia Thuận
Ngày sinh: 18-09 (29)
Gia Lai
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Dương Tuyết Trang
Dương Tuyết Trang
Ngày sinh: 14-05 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Đỗ Phương Trâm
Đỗ Phương Trâm
Ngày sinh: 21-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Trần Thế Anh
Trần Thế Anh
Ngày sinh: 12-09 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Đào Thị Dung
Đào Thị Dung
Ngày sinh: 14-12 (34)
Hải Phòng
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Phan Thị Bích Nguyệt
Phan Thị Bích Nguyệt
Ngày sinh: 14-08 (31)
Bình Định
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Chung Thị Kim Loan
Chung Thị Kim Loan
Ngày sinh: 17-01 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Bảo Tân
Trần Bảo Tân
Ngày sinh: 22-12 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 01-09 (32)
Thuận Hải
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Thu Thùy
Trần Thị Thu Thùy
Ngày sinh: 25-01 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Kim Tuyết
Trần Thị Kim Tuyết
Ngày sinh: 18-06 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09120201
Kiểm toán