Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Hồ Trọng Hiếu
Hồ Trọng Hiếu
Ngày sinh: 28-01 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đậu Minh Nhật
Đậu Minh Nhật
Ngày sinh: 02-11 (28)
Đăk Lăk
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Văn Nhân
Lương Văn Nhân
Ngày sinh: 26-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quốc Thịnh
Trần Quốc Thịnh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Hậu Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tạ Thưởng Thêm
Tạ Thưởng Thêm
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thanh
Hoàng Minh Thanh
Ngày sinh: 05-10 (28)
Bình Định
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 25-02 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Ngọc Sơn
Hồ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 02-12 (39)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Văn Quân
Ngày sinh: 10-10 (35)
Phú Khánh
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Ngày sinh: 10-04 (28)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Luận
Nguyễn Thái Luận
Ngày sinh: 11-07 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Ngọc Tiến
Huỳnh Ngọc Tiến
Ngày sinh: 26-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Vũ
Võ Duy Vũ
Ngày sinh: 16-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khắc Huân
Nguyễn Khắc Huân
Ngày sinh: 27-02 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Văn Hiến
Đặng Văn Hiến
Ngày sinh: 02-09 (28)
Bình Định
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Xuân Đạt
Đào Xuân Đạt
Ngày sinh: 21-01 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Thi
Văn Thi
Ngày sinh: 17-06 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Xuân Thanh
Văn Xuân Thanh
Ngày sinh: 20-12 (29)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Sử Trần Hoàng Lâm
Sử Trần Hoàng Lâm
Ngày sinh: 12-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 11-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thị Xuân Hiền
Trần Thị Xuân Hiền
Ngày sinh: 02-09 (30)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Bảo Duy
Nguyễn Minh Bảo Duy
Ngày sinh: 18-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 17-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Thanh Hiền
Trương Thanh Hiền
Ngày sinh: 09-10 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đại Lộc
Huỳnh Đại Lộc
Ngày sinh: 10-09 (28)
Quảng Nam
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Hỷ
Lê Quang Hỷ
Ngày sinh: 10-07 (31)
Ninh Thuân
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 22-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Nhi
Trần Quang Nhi
Ngày sinh: 29-11 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Nam
Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 29-11 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 22-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đức Thọ
Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Thiên
Lê Văn Thiên
Ngày sinh: 12-05 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thắm
Nguyễn Đức Thắm
Ngày sinh: 02-12 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Ngày sinh: 15-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vương Minh Trí
Vương Minh Trí
Ngày sinh: 10-04 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Tiến
Nguyễn Đức Tiến
Ngày sinh: 20-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Văn Hùng
Trương Văn Hùng
Ngày sinh: 10-11 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Công Hải
Lê Công Hải
Ngày sinh: 19-03 (39)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Việt Hải
Nguyễn Việt Hải
Ngày sinh: 23-06 (34)
Quảng Trị
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Dự
Lê Phú Dự
Ngày sinh: 29-01 (33)
Hà Nội
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Trọng Cường
Huỳnh Trọng Cường
Ngày sinh: 10-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 16-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Luôn
Nguyễn Thành Luôn
Ngày sinh: 19-05 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Ngày sinh: 15-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thoại
Phạm Thoại
Ngày sinh: 11-09 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-05 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tôn
Lê Thanh Tôn
Ngày sinh: 01-01 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Ngày sinh: 02-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Tiến
Ngày sinh: 15-06 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Trần Hoàng Vũ
Võ Trần Hoàng Vũ
Ngày sinh: 12-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Trần Tường Khang
Trần Tường Khang
Ngày sinh: 09-11 (31)
An Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-06 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Lâm Dũng
Hồ Lâm Dũng
Ngày sinh: 27-08 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khánh Lộc
Nguyễn Khánh Lộc
Ngày sinh: 09-11 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 22-02 (34)
Nghệ An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Trọng Liêm
Huỳnh Trọng Liêm
Ngày sinh: 26-06 (31)
Phú Yên
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Âu Tường Lãm
Bùi Âu Tường Lãm
Ngày sinh: 25-05 (36)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hà Văn Mạnh
Hà Văn Mạnh
Ngày sinh: 15-12 (31)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thiên Thạch
Nguyễn Thiên Thạch
Ngày sinh: 09-08 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Nhớ
Nguyễn Văn Nhớ
Ngày sinh: 12-02 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Trần Quyết Thắng
Trần Quyết Thắng
Ngày sinh: 26-06 (31)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thái
Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Công Ty
Dương Công Ty
Ngày sinh: 20-01 (31)
Gia Lai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Thanh Tứ
Cao Thanh Tứ
Ngày sinh: 11-01 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoàng Vương
Lê Hoàng Vương
Ngày sinh: 19-08 (32)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lương Vũ
Nguyễn Lương Vũ
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 25-05 (29)
Nam Định
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Văn Cường
Đỗ Văn Cường
Ngày sinh: 26-03 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An
Ngày sinh: 03-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thái Tin
Phạm Thái Tin
Ngày sinh: 17-11 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Thị Thiết
Trịnh Thị Thiết
Ngày sinh: 29-10 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 10-01 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Công Thị Thùy Trang
Huỳnh Công Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 02-03 (35)
Nghĩa Bình
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tịnh
Lê Thanh Tịnh
Ngày sinh: 09-05 (33)
Đắk Lắc
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Trung Hòa
Hồ Trung Hòa
Ngày sinh: 20-06 (32)
Quảng Nam
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Vịnh
Nguyễn Trường Vịnh
Ngày sinh: 11-06 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Ngày sinh: 02-01 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 17-05 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Văn Hoan
Hoàng Văn Hoan
Ngày sinh: 15-03 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Bảo
Bùi Quốc Bảo
Ngày sinh: 27-04 (37)
Phú yên
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Quang Đông
Võ Quang Đông
Ngày sinh: 26-11 (30)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 10-09 (33)
Long An
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Ngày sinh: 23-12 (31)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thế Hanh
Hoàng Thế Hanh
Ngày sinh: 10-11 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Mạnh
Nguyễn Đức Mạnh
Ngày sinh: 01-01 (32)
Hải Dương
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Đình Long
Dương Đình Long
Ngày sinh: 06-12 (32)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Ngọc My
Nguyễn Thị Ngọc My
Ngày sinh: 24-07 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Thiên
Nguyễn Thanh Thiên
Ngày sinh: 07-11 (35)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (34)
Hà Nội
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Trần Nghiêu Trọng
Trần Nghiêu Trọng
Ngày sinh: 12-04 (40)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Quốc Vĩnh
Đặng Quốc Vĩnh
Ngày sinh: 07-05 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-09 (31)
Kiên Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 20-03 (32)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp