Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Huỳnh Trần Duy
Huỳnh Trần Duy
Ngày sinh: 20-02 (26)
Bình Định
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Phát Tài
Trần Phát Tài
Ngày sinh: 11-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Văn Quỳnh
Cao Văn Quỳnh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Bá Lộc
Phạm Bá Lộc
Ngày sinh: 20-07 (28)
Bắc Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tạ Thưởng Thêm
Tạ Thưởng Thêm
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thanh
Hoàng Minh Thanh
Ngày sinh: 05-10 (28)
Bình Định
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân
Ngày sinh: 18-09 (27)
An Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 25-02 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Văn Quân
Ngày sinh: 10-10 (35)
Phú Khánh
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 28-08 (28)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Trọng
Trần Đức Trọng
Ngày sinh: 18-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Thọ
Lê Phú Thọ
Ngày sinh: 04-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Thân
Nguyễn Trung Thân
Ngày sinh: 09-07 (28)
NULL
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Vũ
Võ Duy Vũ
Ngày sinh: 16-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Nguyễn Hồng Linh
Lê Nguyễn Hồng Linh
Ngày sinh: 12-12 (27)
Nha Trang
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khắc Huân
Nguyễn Khắc Huân
Ngày sinh: 27-02 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Khánh Duy
Lê Khánh Duy
Ngày sinh: 12-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Định
Trần Văn Định
Ngày sinh: 30-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Xuân Đạt
Đào Xuân Đạt
Ngày sinh: 21-01 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Thi
Văn Thi
Ngày sinh: 17-06 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Kim Thạnh
Võ Kim Thạnh
Ngày sinh: 27-02 (32)
Phú Khánh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Xuân Thanh
Văn Xuân Thanh
Ngày sinh: 20-12 (29)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 27-03 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 11-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 28-08 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thị Xuân Hiền
Trần Thị Xuân Hiền
Ngày sinh: 02-09 (30)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Bảo Duy
Nguyễn Minh Bảo Duy
Ngày sinh: 18-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tấn Dũng
Lê Tấn Dũng
Ngày sinh: 01-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lữ Hồng Chí
Lữ Hồng Chí
Ngày sinh: 28-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Sông Bé
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Đạo
Trần Văn Đạo
Ngày sinh: 08-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đại Lộc
Huỳnh Đại Lộc
Ngày sinh: 10-09 (28)
Quảng Nam
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Thanh Khải
Huỳnh Thanh Khải
Ngày sinh: 09-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Hiệp
Trần Văn Hiệp
Ngày sinh: 03-02 (28)
Nam Hà
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Nhi
Trần Quang Nhi
Ngày sinh: 29-11 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Duy Nam
Trần Duy Nam
Ngày sinh: 03-03 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Nam
Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 29-11 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 22-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đức Thọ
Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thắm
Nguyễn Đức Thắm
Ngày sinh: 02-12 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Thanh
Võ Duy Thanh
Ngày sinh: 13-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Ngày sinh: 15-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thùy Vân
Phạm Thùy Vân
Ngày sinh: 11-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vương Minh Trí
Vương Minh Trí
Ngày sinh: 10-04 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Văn Hùng
Trương Văn Hùng
Ngày sinh: 10-11 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Hải
Võ Thanh Hải
Ngày sinh: 23-03 (32)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Việt Hải
Nguyễn Việt Hải
Ngày sinh: 23-06 (34)
Quảng Trị
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Khôi
Lê Đình Khôi
Ngày sinh: 25-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Ngày sinh: 15-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Ngọc Thương
Bùi Ngọc Thương
Ngày sinh: 26-01 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Nhân
Trần Thanh Nhân
Ngày sinh: 20-04 (31)
Quảng Nam Đà Nẵng
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyên Xuân Tuyến
Nguyên Xuân Tuyến
Ngày sinh: 04-12 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Trường
Nguyễn Thế Trường
Ngày sinh: 30-08 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Ngày sinh: 02-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Tiến
Ngày sinh: 15-06 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Khắc Vũ
Võ Khắc Vũ
Ngày sinh: 20-03 (31)
Quảng Nam Đà Nẵng
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Ngọc Vũ
Phạm Ngọc Vũ
Ngày sinh: 08-04 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 01-01 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Trọng Khanh
Đỗ Trọng Khanh
Ngày sinh: 16-06 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Phúc Minh
Đỗ Phúc Minh
Ngày sinh: 18-04 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-06 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Lâm Dũng
Hồ Lâm Dũng
Ngày sinh: 27-08 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thiên Thạch
Nguyễn Thiên Thạch
Ngày sinh: 09-08 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 11-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thừa Thanh
Nguyễn Thừa Thanh
Ngày sinh: 20-12 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 22-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Khắc Triệp
Huỳnh Khắc Triệp
Ngày sinh: 06-09 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thái Hữu Trang
Thái Hữu Trang
Ngày sinh: 20-12 (30)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Vĩnh Trung
Lê Vĩnh Trung
Ngày sinh: 07-08 (35)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Triều
Lê Văn Triều
Ngày sinh: 09-04 (34)
Bình Trị Thiên
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lương Vũ
Nguyễn Lương Vũ
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 25-05 (29)
Nam Định
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (29)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thái Tin
Phạm Thái Tin
Ngày sinh: 17-11 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Ngọc Tiến
Lương Ngọc Tiến
Ngày sinh: 10-10 (34)
Khánh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tân
Nguyễn Thành Tân
Ngày sinh: 25-05 (34)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 10-01 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Ngày sinh: 15-07 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 15-02 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Chí Hiếu
Phạm Chí Hiếu
Ngày sinh: 22-12 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Vịnh
Nguyễn Trường Vịnh
Ngày sinh: 11-06 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đình Luân
Trần Đình Luân
Ngày sinh: 23-06 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Văn Hoan
Hoàng Văn Hoan
Ngày sinh: 15-03 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Ngày sinh: 08-04 (33)
Phú Yên
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Định
Nguyễn Thái Định
Ngày sinh: 20-12 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Từ Dũng
Nguyễn Từ Dũng
Ngày sinh: 28-01 (37)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Ngày sinh: 23-12 (31)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngày sinh: 27-11 (31)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thanh Hiển
Hoàng Thanh Hiển
Ngày sinh: 20-12 (34)
Quảng Bình
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Lan
Nguyễn Đức Lan
Ngày sinh: 10-10 (33)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phi Tiển
Nguyễn Phi Tiển
Ngày sinh: 15-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (34)
Hà Nội
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Đặng Quốc Vĩnh
Đặng Quốc Vĩnh
Ngày sinh: 07-05 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 20-03 (32)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Đình Vỹ
Trương Đình Vỹ
Ngày sinh: 23-01 (32)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp