Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Thị Anh Thư
Trần Thị Anh Thư
Ngày sinh: 19-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Tấn Nhựt
Lê Tấn Nhựt
Ngày sinh: 22-04 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Lê Thị Thúy An
Nguyễn Lê Thị Thúy An
Ngày sinh: 27-03 (29)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 09-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Bích
Phạm Thị Thanh Bích
Ngày sinh: 16-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Bích Dân
Huỳnh Thị Bích Dân
Ngày sinh: 18-03 (27)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lâm Thùy Dung
Lâm Thùy Dung
Ngày sinh: 17-05 (27)
Trà Vinh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phan Thúy Diễm
Phan Thúy Diễm
Ngày sinh: 22-10 (30)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Diễm
Lê Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 15-01 (27)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Sĩ Dương
Nguyễn Sĩ Dương
Ngày sinh: 02-05 (27)
Băc Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Ngọc Lâm
Huỳnh Ngọc Lâm
Ngày sinh: 03-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Định
Trịnh Thanh Định
Ngày sinh: 02-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trương Hữu Minh Đăng
Trương Hữu Minh Đăng
Ngày sinh: 17-01 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 31-12 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đình Linh
Nguyễn Đình Linh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Năm
Nguyễn Thị Năm
Ngày sinh: 04-03 (28)
Quảng Bình
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lương Văn Lộc
Lương Văn Lộc
Ngày sinh: 15-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Quách Thị Hồng Ngọc
Quách Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 12-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Minh Ngọc
Vũ Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 12-08 (28)
Nam Hà
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 24-01 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Chu Ngọc Như
Chu Ngọc Như
Ngày sinh: 06-06 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 03-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Hà ái Quy
Lê Hà ái Quy
Ngày sinh: 10-12 (27)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Quân
Lê Thành Quân
Ngày sinh: 20-04 (36)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 05-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 27-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hà Trí Trung
Hà Trí Trung
Ngày sinh: 25-10 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phạm Thoại Hân
Phạm Thoại Hân
Ngày sinh: 25-02 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 07-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thúc Khang
Phan Thúc Khang
Ngày sinh: 24-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Võ Huỳnh Huân
Võ Huỳnh Huân
Ngày sinh: 12-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thanh Thảo
Bùi Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 24-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Giang Thanh Thanh
Giang Thanh Thanh
Ngày sinh: 07-07 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thi
Nguyễn Minh Thi
Ngày sinh: 29-09 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 24-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phú Thịnh
Nguyễn Phú Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Thùy
Nguyễn Thị Bích Thùy
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trịnh Xuân Tình
Trịnh Xuân Tình
Ngày sinh: 11-07 (31)
Sông Bé
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Võ Minh Thư
Lê Võ Minh Thư
Ngày sinh: 09-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Quốc Trạng
Phạm Quốc Trạng
Ngày sinh: 24-08 (27)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 12-07 (27)
An Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 30-06 (30)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hà Văn Tuấn
Hà Văn Tuấn
Ngày sinh: 19-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Phi Vân
Nguyễn Hoàng Phi Vân
Ngày sinh: 28-07 (28)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuyến
Nguyễn Minh Tuyến
Ngày sinh: 02-02 (28)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 30-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thảo Vy
Huỳnh Thảo Vy
Ngày sinh: 04-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thúy Vi
Trương Thúy Vi
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Châu Thị Ngọc Giàu
Châu Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 08-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Võ Duy Đức
Võ Duy Đức
Ngày sinh: 20-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 10-05 (29)
Quảng Bình
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Dũ
Lê Văn Dũ
Ngày sinh: 11-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Công Mẫn
Nguyễn Công Mẫn
Ngày sinh: 26-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Mai Tuấn Lợi
Mai Tuấn Lợi
Ngày sinh: 24-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Cẩm Nhung
Phạm Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 29-03 (28)
Hậu Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Sang
Nguyễn Thanh Sang
Ngày sinh: 10-03 (30)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Tăng Nguyên Thắng
Tăng Nguyên Thắng
Ngày sinh: 10-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-04 (29)
Quảng Ninh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Kim Thủy
Huỳnh Thị Kim Thủy
Ngày sinh: 05-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Liêu Thiệu Vệ
Liêu Thiệu Vệ
Ngày sinh: 05-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 29-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Anh
Dương Quốc Anh
Ngày sinh: 12-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Thúy An
Cao Thị Thúy An
Ngày sinh: 18-07 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Quyên Chi
Võ Thị Quyên Chi
Ngày sinh: 10-02 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Ta Chi
Lê Ta Chi
Ngày sinh: 29-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Kim Đính
Huỳnh Thị Kim Đính
Ngày sinh: 04-05 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ngày sinh: 23-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 24-03 (29)
Sông Bé
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Quách Thị Linh Huệ
Quách Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 10-12 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Võ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 04-09 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Kiết Mi
Ngô Kiết Mi
Ngày sinh: 13-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thành Luân
Võ Thành Luân
Ngày sinh: 13-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Ngày sinh: 02-04 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Thu Nga
Trương Thị Thu Nga
Ngày sinh: 08-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Lộc
Nguyễn Thị Thanh Lộc
Ngày sinh: 17-09 (29)
Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Châu Ngọc Nhẫn
Châu Ngọc Nhẫn
Ngày sinh: 08-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Khánh Ngọc
Trần Khánh Ngọc
Ngày sinh: 09-04 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trịnh Toàn Nghĩa
Trịnh Toàn Nghĩa
Ngày sinh: 02-06 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Hồng Nhịn
Võ Thị Hồng Nhịn
Ngày sinh: 26-01 (33)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Phụng
Lê Thị Bích Phụng
Ngày sinh: 29-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Mai Quyên
Huỳnh Mai Quyên
Ngày sinh: 09-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Đỗ Quế
Trần Thị Đỗ Quế
Ngày sinh: 07-04 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 03-03 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Vũ Lộc Phượng Thư
Vũ Lộc Phượng Thư
Ngày sinh: 01-01 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (33)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Triệu Minh Trung
Triệu Minh Trung
Ngày sinh: 20-09 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Trâm
Trần Bích Trâm
Ngày sinh: 01-01 (29)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lê Vinh
Nguyễn Lê Vinh
Ngày sinh: 10-11 (29)
Hậu Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Kim Yến
Trần Thị Kim Yến
Ngày sinh: 21-11 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh