Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Đỗ Võ Ngọc Hiền
Đỗ Võ Ngọc Hiền
Ngày sinh: 06-05 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thị Hòa Bình
Phan Thị Hòa Bình
Ngày sinh: 24-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Trúc Anh
Lê Thị Trúc Anh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lê Thị Thúy An
Nguyễn Lê Thị Thúy An
Ngày sinh: 27-03 (29)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày sinh: 29-07 (27)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Bích Dân
Huỳnh Thị Bích Dân
Ngày sinh: 18-03 (27)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Cương
Nguyễn Ngọc Cương
Ngày sinh: 08-08 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Diễm Chi
Đỗ Thị Diễm Chi
Ngày sinh: 09-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 19-09 (31)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lâm Thùy Dung
Lâm Thùy Dung
Ngày sinh: 17-05 (27)
Trà Vinh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phan Thúy Diễm
Phan Thúy Diễm
Ngày sinh: 22-10 (30)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Định
Trịnh Thanh Định
Ngày sinh: 02-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 31-12 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Ngày sinh: 31-05 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Năm
Nguyễn Thị Năm
Ngày sinh: 04-03 (28)
Quảng Bình
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 27-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồ Hồng Ngân
Nguyễn Hồ Hồng Ngân
Ngày sinh: 15-07 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Tuyết Nhi
Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 29-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Huỳnh ái Nhân
Nguyễn Huỳnh ái Nhân
Ngày sinh: 11-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngói
Lê Ngói
Ngày sinh: 05-10 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Minh Ngọc
Vũ Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 12-08 (28)
Nam Hà
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Ngọc
Trần Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 02-11 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 05-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-06 (27)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Sương
Nguyễn Thị Thu Sương
Ngày sinh: 16-08 (27)
Bình Định01
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thúy Quỳnh
Lê Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 02-11 (27)
Hà Bắc
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Quyền
Lê Thị Bích Quyền
Ngày sinh: 20-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 29-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
H Nguă Hđơk
H Nguă Hđơk
Ngày sinh: 11-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thoại Hân
Phạm Thoại Hân
Ngày sinh: 25-02 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 07-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Võ Huỳnh Huân
Võ Huỳnh Huân
Ngày sinh: 12-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Lành
Đặng Thị Lành
Ngày sinh: 27-04 (28)
Quảng Nam
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Bích Thảo
Đặng Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 01-01 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Thanh
Trần Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 09-10 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phương Thị Thắm
Phương Thị Thắm
Ngày sinh: 29-09 (27)
Lạng Sơn
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Thùy
Nguyễn Thị Bích Thùy
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Thư
Bùi Thị Ngọc Thư
Ngày sinh: 26-02 (31)
Gia Lai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Đức Thanh Tùng
Lê Đức Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-08 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phan Ngọc Tuấn
Phan Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 27-04 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hà Văn Tuấn
Hà Văn Tuấn
Ngày sinh: 19-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Yến
Nguyễn Thị Kim Yến
Ngày sinh: 17-08 (27)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Kim Yến
Đoàn Kim Yến
Ngày sinh: 27-07 (27)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 14-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thúy Vi
Trương Thúy Vi
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Châu Thị Ngọc Giàu
Châu Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 08-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Trường Giang
Đặng Trường Giang
Ngày sinh: 22-04 (29)
Kon Tum
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Dương
Lê Nguyễn Dương
Ngày sinh: 02-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Ngọc Diễm
Võ Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 07-05 (30)
Bến Tre
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Văn Hùng
Đặng Văn Hùng
Ngày sinh: 29-04 (28)
Hà Tây
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10-11 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Văn Bội Khanh
Văn Bội Khanh
Ngày sinh: 23-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Lệ Huyên
Đinh Thị Lệ Huyên
Ngày sinh: 25-04 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Ngọc Linh
Thái Ngọc Linh
Ngày sinh: 14-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Thùy Loan
Đinh Thị Thùy Loan
Ngày sinh: 14-12 (29)
Bến Tre
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Ngày sinh: 26-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phùng Thị Hồng Ngọc
Phùng Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Thị Thu Sương
Thái Thị Thu Sương
Ngày sinh: 26-02 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 22-05 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Liêu Thiệu Vệ
Liêu Thiệu Vệ
Ngày sinh: 05-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Ngọc Bích
Trần Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 24-10 (29)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Phương Anh
Trần Phương Anh
Ngày sinh: 11-10 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Thúy An
Cao Thị Thúy An
Ngày sinh: 18-07 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Ta Chi
Lê Ta Chi
Ngày sinh: 29-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thanh Hà
Hoàng Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 12-11 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Hữu Cường
Ngày sinh: 09-10 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lý Quỳnh Giao
Lý Quỳnh Giao
Ngày sinh: 17-03 (30)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 06-04 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Kim Hằng
Trương Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 24-12 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 24-03 (29)
Sông Bé
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Chu Thị Thanh Huyền
Chu Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 08-12 (30)
Hà Bắc
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Diệp Kiều
Võ Thị Diệp Kiều
Ngày sinh: 28-09 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thành Luân
Võ Thành Luân
Ngày sinh: 13-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Ngày sinh: 02-04 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thu Liễu
Nguyễn Thu Liễu
Ngày sinh: 26-06 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Trúc Ngân
Nguyễn Thị Trúc Ngân
Ngày sinh: 06-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Ngày sinh: 09-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trịnh Toàn Nghĩa
Trịnh Toàn Nghĩa
Ngày sinh: 02-06 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Nghĩa
Phạm Trung Nghĩa
Ngày sinh: 21-01 (30)
tp.HCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Nữ
Nguyễn Thị Bích Nữ
Ngày sinh: 09-09 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Tăng Mai Quế
Tăng Mai Quế
Ngày sinh: 25-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quanh
Lê Thị Quanh
Ngày sinh: 04-07 (30)
Phú Yên
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Phụng
Lê Thị Bích Phụng
Ngày sinh: 29-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Lê Thành
Đoàn Lê Thành
Ngày sinh: 08-09 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Vũ Lộc Phượng Thư
Vũ Lộc Phượng Thư
Ngày sinh: 01-01 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thanh Thủy
Trương Thanh Thủy
Ngày sinh: 05-11 (30)
Hà Nam
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Thoa
Lê Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 06-07 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Trang
Phạm Thị Ngọc Trang
Ngày sinh: 05-07 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Trâm
Trần Bích Trâm
Ngày sinh: 01-01 (29)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Trâm
Lê Thị Thanh Trâm
Ngày sinh: 13-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh