Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Bùi Anh Tài
Bùi Anh Tài
Ngày sinh: 14-04 (35)
Đắk Lắk
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Sinh
Trần Quốc Sinh
Ngày sinh: 15-04 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Mai Hữu Thiện
Mai Hữu Thiện
Ngày sinh: 07-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Phạm Bá Thắng
Phạm Bá Thắng
Ngày sinh: 19-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Công Thức
Huỳnh Công Thức
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Cà Mau
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Thi
Nguyễn Hữu Thi
Ngày sinh: 25-10 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Minh Thành
Ngày sinh: 15-02 (35)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Ngô Đỗ Ngọc Thanh
Ngô Đỗ Ngọc Thanh
Ngày sinh: 30-06 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nhật Khánh
Nguyễn Nhật Khánh
Ngày sinh: 06-11 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Thái Văn Hùng
Thái Văn Hùng
Ngày sinh: 20-02 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Dương Quốc Hùng
Dương Quốc Hùng
Ngày sinh: 07-06 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Đinh Minh Cần
Đinh Minh Cần
Ngày sinh: 17-10 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Giàu
Trần Văn Giàu
Ngày sinh: 15-10 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trần Trường Giang
Trần Trường Giang
Ngày sinh: 26-11 (45)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trần Thanh Hải
Trần Thanh Hải
Ngày sinh: 10-10 (38)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Ngày sinh: 01-02 (46)
Sóc Trăng
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Hoàng Phương
Phạm Hoàng Phương
Ngày sinh: 28-06 (43)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị ánh Thủy
Nguyễn Thị ánh Thủy
Ngày sinh: 25-01 (41)
Hà Sơn Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hoài Thanh
Châu Hoài Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Mã Việt Tân
Mã Việt Tân
Ngày sinh: 12-01 (38)
Hậu Giang
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thái Sơn
Ngô Thái Sơn
Ngày sinh: 27-04 (43)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thanh Tú
Ngô Thanh Tú
Ngày sinh: 24-10 (34)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Trung Trực
Dương Trung Trực
Ngày sinh: 20-12 (43)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Quách Nguyên Chấn
Quách Nguyên Chấn
Ngày sinh: 25-11 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Đinh Vũ Bằng
Đinh Vũ Bằng
Ngày sinh: 03-10 (36)
NULL
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hải Âu
Nguyễn Hải Âu
Ngày sinh: 12-01 (34)
Kiên Giang
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Chí Anh
Trịnh Chí Anh
Ngày sinh: 02-05 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Duy Khôi
Phạm Duy Khôi
Ngày sinh: 12-03 (38)
Lớp: 08DI1L
Kỹ thuật điện
Châu Thanh Sang
Châu Thanh Sang
Ngày sinh: 20-06 (31)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàn Quí
Nguyễn Hoàn Quí
Ngày sinh: 25-04 (36)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Lập
Nguyễn Cao Lập
Ngày sinh: 19-10 (35)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Thạnh
Lê Văn Thạnh
Ngày sinh: 29-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Cao Văn Sơn
Cao Văn Sơn
Ngày sinh: 01-01 (32)
Ninh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Ngày sinh: 10-10 (35)
Bình Định
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Phan Ngọc Nam
Phan Ngọc Nam
Ngày sinh: 30-05 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh
Ngày sinh: 26-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Đặng Minh Hiếu
Đặng Minh Hiếu
Ngày sinh: 20-06 (29)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 24-11 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Ngày sinh: 01-01 (36)
Bình Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lê Xuân Dũng
Lê Xuân Dũng
Ngày sinh: 20-08 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lư Gia Kỳ
Lư Gia Kỳ
Ngày sinh: 10-08 (36)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân
Ngày sinh: 10-02 (31)
Bến Tre
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Võ Xuân Lâm
Võ Xuân Lâm
Ngày sinh: 12-10 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Phạm Tam Lang
Huỳnh Phạm Tam Lang
Ngày sinh: 26-05 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Quang
Phạm Văn Quang
Ngày sinh: 09-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Phát
Nguyễn Văn Phát
Ngày sinh: 18-07 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
Ngày sinh: 17-12 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đào Minh Triết
Đào Minh Triết
Ngày sinh: 13-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Đức Thiện
Phạm Đức Thiện
Ngày sinh: 14-12 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đoàn Văn Minh Tâm
Đoàn Văn Minh Tâm
Ngày sinh: 13-06 (31)
Bến Tre
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Chín
Phạm Văn Chín
Ngày sinh: 22-12 (31)
Cà Mau
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Xuân
Lê Thành Xuân
Ngày sinh: 17-04 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 20-12 (38)
TP Hà Nội
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Cao Cường
Ngày sinh: 28-04 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lý Hữu Cường
Lý Hữu Cường
Ngày sinh: 07-05 (35)
Lâm Đồng
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngày sinh: 19-06 (48)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Res Muhamath Amine
Res Muhamath Amine
Ngày sinh: 22-03 (42)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trần Thị Hoàng Thủy
Trần Thị Hoàng Thủy
Ngày sinh: 22-05 (34)
Ninh Thuận
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân
Ngày sinh: 01-08 (37)
Bắc Ninh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Bùi Trung Tín
Bùi Trung Tín
Ngày sinh: 01-01 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Văn Ngân
Võ Văn Ngân
Ngày sinh: 29-07 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 23-03 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Đỗ Đình Long
Đỗ Đình Long
Ngày sinh: 24-12 (35)
Đà Nẵng
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Khắc Huy
Trần Khắc Huy
Ngày sinh: 02-12 (35)
Tây Ninh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Lê Danh
Lê Danh
Ngày sinh: 05-08 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Như Ngân
Trần Như Ngân
Ngày sinh: 01-06 (35)
Thuận Hải
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trương Văn Đồng
Trương Văn Đồng
Ngày sinh: 25-10 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Võ Văn Duy
Võ Văn Duy
Ngày sinh: 22-04 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phan Thế Truyền
Phan Thế Truyền
Ngày sinh: 11-11 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Thiên
Nguyễn Hồng Thiên
Ngày sinh: 01-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Quyền
Nguyễn Xuân Quyền
Ngày sinh: 06-09 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Luận
Lê Văn Luận
Ngày sinh: 31-03 (37)
Quảng Nam
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Ngọc Long
Nguyễn Thanh Ngọc Long
Ngày sinh: 14-04 (32)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quang Vũ
Trần Quang Vũ
Ngày sinh: 19-05 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Thanh Việt
Đoàn Thanh Việt
Ngày sinh: 01-06 (35)
Đồng Tháp
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Lâm Duy Hải
Lâm Duy Hải
Ngày sinh: 12-11 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Tăng Văn Lộc
Tăng Văn Lộc
Ngày sinh: 01-01 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Châu Long
Phạm Châu Long
Ngày sinh: 22-03 (34)
Ninh Thuận
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lĩnh
Nguyễn Văn Lĩnh
Ngày sinh: 02-06 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Hữu
Lê Quang Hữu
Ngày sinh: 23-09 (37)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phùng Gia Phúc
Phùng Gia Phúc
Ngày sinh: 12-03 (39)
Thanh Hóa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Cao Thái Nhật
Cao Thái Nhật
Ngày sinh: 24-07 (33)
Trà Vinh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Luân
Lê Thành Luân
Ngày sinh: 10-08 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn
Ngày sinh: 17-01 (36)
Lâm Đồng
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Hoàng Quân
Trần Hoàng Quân
Ngày sinh: 21-01 (33)
Bình Phước
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tuấn Quảng
Nguyễn Tuấn Quảng
Ngày sinh: 14-07 (36)
Nghệ An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Hoàng Thông
Trần Hoàng Thông
Ngày sinh: 20-04 (33)
Long An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-05 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Minh Thạnh
Trần Minh Thạnh
Ngày sinh: 11-07 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh: 26-11 (36)
Đồng Nai
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Ngô Công Trầm
Ngô Công Trầm
Ngày sinh: 24-04 (35)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Tới
Nguyễn Ngọc Tới
Ngày sinh: 07-11 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Việt
Lê Văn Việt
Ngày sinh: 30-04 (40)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Xuân Tùng
Hoàng Xuân Tùng
Ngày sinh: 05-03 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
Ngày sinh: 22-06 (38)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Uông Thế Duy
Uông Thế Duy
Ngày sinh: 04-10 (33)
Tiền Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Vương Cường
Phạm Vương Cường
Ngày sinh: 18-01 (37)
Kiên Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Văn Cảnh
Hoàng Văn Cảnh
Ngày sinh: 13-08 (39)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Anh
Lê Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-04 (39)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn An
Phạm Văn An
Ngày sinh: 01-12 (35)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện