Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Tấn Thanh
Nguyễn Tấn Thanh
Ngày sinh: 26-04 (36)
Lớp: 08DI2L
Hệ thống điện (2008)
Bùi Văn Tiến
Bùi Văn Tiến
Ngày sinh: 20-11 (36)
Ninh Bình
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Sinh
Trần Quốc Sinh
Ngày sinh: 15-04 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Ngày sinh: 06-06 (39)
Khánh Hòa
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 06-10 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Phạm Bá Thắng
Phạm Bá Thắng
Ngày sinh: 19-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 22-12 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nhật Khánh
Nguyễn Nhật Khánh
Ngày sinh: 06-11 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Dương Quốc Hùng
Dương Quốc Hùng
Ngày sinh: 07-06 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Lưu Thanh Giang
Lưu Thanh Giang
Ngày sinh: 03-03 (35)
Long An
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Đinh Minh Cần
Đinh Minh Cần
Ngày sinh: 17-10 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Trần Trường Giang
Trần Trường Giang
Ngày sinh: 26-11 (45)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Giang
Huỳnh Văn Giang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Đắng
Nguyễn Văn Đắng
Ngày sinh: 04-10 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Chí Cường
Dương Chí Cường
Ngày sinh: 29-12 (40)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Công Cuộc
Dương Công Cuộc
Ngày sinh: 24-03 (42)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Minh Luân
Trịnh Minh Luân
Ngày sinh: 06-03 (39)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hòa Hân
Châu Hòa Hân
Ngày sinh: 28-03 (39)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Ngày sinh: 01-02 (46)
Sóc Trăng
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Hoàng Phương
Phạm Hoàng Phương
Ngày sinh: 28-06 (43)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Giang Thanh Phương
Giang Thanh Phương
Ngày sinh: 13-04 (40)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lê Chí Nguyện
Lê Chí Nguyện
Ngày sinh: 15-01 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị ánh Thủy
Nguyễn Thị ánh Thủy
Ngày sinh: 25-01 (41)
Hà Sơn Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Ngày sinh: 01-01 (37)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hoài Thanh
Châu Hoài Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lâm Văn Tâm
Lâm Văn Tâm
Ngày sinh: 22-02 (38)
NULL
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thái Sơn
Ngô Thái Sơn
Ngày sinh: 27-04 (43)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phan Thế Vinh
Phan Thế Vinh
Ngày sinh: 17-12 (34)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trương Thành Vẹn
Trương Thành Vẹn
Ngày sinh: 02-10 (37)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 25-08 (33)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thanh Tú
Ngô Thanh Tú
Ngày sinh: 24-10 (34)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Minh Triết
Huỳnh Minh Triết
Ngày sinh: 21-06 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Quách Nguyên Chấn
Quách Nguyên Chấn
Ngày sinh: 25-11 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn ái
Nguyễn Văn ái
Ngày sinh: 10-07 (34)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nhân Đức
Nguyễn Văn Nhân Đức
Ngày sinh: 10-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Châu Thanh Sang
Châu Thanh Sang
Ngày sinh: 20-06 (31)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Lương
Lê Quang Lương
Ngày sinh: 09-05 (31)
Nghệ An
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Phan Văn Lợi
Phan Văn Lợi
Ngày sinh: 16-11 (36)
Tân Yên - Hà Bắc
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Hữu
Trần Quốc Hữu
Ngày sinh: 14-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trầm Xuân Hữu
Trầm Xuân Hữu
Ngày sinh: 30-11 (31)
Phú Yên
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Hải
Lê Hải
Ngày sinh: 26-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Thạnh
Lê Văn Thạnh
Ngày sinh: 29-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Phan Ngọc Nam
Phan Ngọc Nam
Ngày sinh: 30-05 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh
Ngày sinh: 26-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Thị Thu
Lê Thị Thu
Ngày sinh: 28-11 (36)
Thái Bình
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lưu Minh Đức
Lưu Minh Đức
Ngày sinh: 15-07 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trương Văn Kiệt
Trương Văn Kiệt
Ngày sinh: 20-10 (34)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đàng Quang Khải
Đàng Quang Khải
Ngày sinh: 07-11 (37)
Ninh Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Khả
Huỳnh Văn Khả
Ngày sinh: 20-12 (32)
Quảng Nam
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Ngày sinh: 12-01 (34)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Phạm Tam Lang
Huỳnh Phạm Tam Lang
Ngày sinh: 26-05 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Tám
Huỳnh Văn Tám
Ngày sinh: 10-10 (31)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
Ngày sinh: 17-12 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đào Minh Triết
Đào Minh Triết
Ngày sinh: 13-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Đức Thiện
Phạm Đức Thiện
Ngày sinh: 14-12 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Hồng Thái
Huỳnh Hồng Thái
Ngày sinh: 08-04 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 20-12 (38)
TP Hà Nội
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 30-10 (41)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lý Hữu Cường
Lý Hữu Cường
Ngày sinh: 07-05 (35)
Lâm Đồng
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngày sinh: 19-06 (48)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Res Muhamath Amine
Res Muhamath Amine
Ngày sinh: 22-03 (42)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân
Ngày sinh: 01-08 (37)
Bắc Ninh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Dương Thị Cẩm Thuyền
Dương Thị Cẩm Thuyền
Ngày sinh: 03-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Bùi Trung Tín
Bùi Trung Tín
Ngày sinh: 01-01 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Văn Ngân
Võ Văn Ngân
Ngày sinh: 29-07 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 23-03 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Đỗ Đình Long
Đỗ Đình Long
Ngày sinh: 24-12 (35)
Đà Nẵng
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Ngày sinh: 09-01 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Khắc Huy
Trần Khắc Huy
Ngày sinh: 02-12 (35)
Tây Ninh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Lê Danh
Lê Danh
Ngày sinh: 05-08 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Lê Thành Công
Lê Thành Công
Ngày sinh: 03-09 (34)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 04-12 (34)
Bình Định
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Huy
Trần Quốc Huy
Ngày sinh: 07-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Võ Văn Duy
Võ Văn Duy
Ngày sinh: 22-04 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Hữu Toàn
Huỳnh Hữu Toàn
Ngày sinh: 10-03 (41)
Ninh Thuận
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quang Vũ
Trần Quang Vũ
Ngày sinh: 19-05 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Thanh Việt
Đoàn Thanh Việt
Ngày sinh: 01-06 (35)
Đồng Tháp
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phạm Hùng
Phạm Hùng
Ngày sinh: 15-05 (32)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lâm Duy Hải
Lâm Duy Hải
Ngày sinh: 12-11 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phan Long Cửu Long Giang
Phan Long Cửu Long Giang
Ngày sinh: 28-07 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Tăng Văn Lộc
Tăng Văn Lộc
Ngày sinh: 01-01 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Cao Gia Huỳnh
Cao Gia Huỳnh
Ngày sinh: 28-07 (33)
Tây Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Nhã
Nguyễn Thanh Nhã
Ngày sinh: 22-03 (33)
An Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Sĩ
Nguyễn Kim Sĩ
Ngày sinh: 05-06 (36)
Nghĩa Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quỳnh
Nguyễn Đình Quỳnh
Ngày sinh: 25-11 (33)
Hưng Yên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 22-05 (43)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Hoàng Thông
Trần Hoàng Thông
Ngày sinh: 20-04 (33)
Long An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-05 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Ngô Công Trầm
Ngô Công Trầm
Ngày sinh: 24-04 (35)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Huỳnh Tráng
Nguyễn Huỳnh Tráng
Ngày sinh: 13-03 (42)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Tới
Nguyễn Ngọc Tới
Ngày sinh: 07-11 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phan Thị Hồng Vân
Phan Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 04-08 (35)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Xuân Tùng
Hoàng Xuân Tùng
Ngày sinh: 05-03 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Bùi Xuân Trưởng
Bùi Xuân Trưởng
Ngày sinh: 26-04 (39)
Bắc Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
Ngày sinh: 22-06 (38)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Dương Hồ Vũ
Dương Hồ Vũ
Ngày sinh: 25-04 (35)
Long An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Uông Thế Duy
Uông Thế Duy
Ngày sinh: 04-10 (33)
Tiền Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Diễn
Nguyễn Văn Diễn
Ngày sinh: 28-04 (39)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Văn Cảnh
Hoàng Văn Cảnh
Ngày sinh: 13-08 (39)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Anh
Lê Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-04 (39)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện