Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Phan Anh Tú
Phan Anh Tú
Ngày sinh: 22-04 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11250361
Tin học
Đỗ Thị Hà Ly
Đỗ Thị Hà Ly
Ngày sinh: 18-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11250361
Tin học
Lê Minh Long
Lê Minh Long
Ngày sinh: 10-08 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 11250361
Tin học
Trần Minh Trường
Trần Minh Trường
Ngày sinh: 22-05 (31)
An Giang
Lớp: 11250301
Tin học
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 16-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Chí Danh
Nguyễn Chí Danh
Ngày sinh: 19-05 (37)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
Ngày sinh: 12-03 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Văn Anh
Nguyễn Văn Anh
Ngày sinh: 06-04 (35)
Hà Tĩnh
Lớp: 10250301
Tin học
Lâm Hoàng Duy
Lâm Hoàng Duy
Ngày sinh: 10-10 (31)
Cần Thơ
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Tấn Hưng
Nguyễn Tấn Hưng
Ngày sinh: 17-07 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10250301
Tin học
Thái Vĩ Hùng
Thái Vĩ Hùng
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Phạm Huy Hoàng
Phạm Huy Hoàng
Ngày sinh: 24-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Lâm Thái Hoan
Nguyễn Lâm Thái Hoan
Ngày sinh: 26-05 (33)
Bình Thuận
Lớp: 10250301
Tin học
Tăng Minh Hiếu
Tăng Minh Hiếu
Ngày sinh: 24-11 (30)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Trần Văn Dũng
Trần Văn Dũng
Ngày sinh: 27-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 10250301
Tin học
Võ Hoàng Nhớ
Võ Hoàng Nhớ
Ngày sinh: 15-08 (34)
An Giang
Lớp: 10250301
Tin học
Đỗ Bá Nguyên
Đỗ Bá Nguyên
Ngày sinh: 01-12 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10250301
Tin học
Trần Xuân Nghĩa
Trần Xuân Nghĩa
Ngày sinh: 12-10 (35)
Hà Tĩnh
Lớp: 10250301
Tin học
Quách Thị Kim Ngân
Quách Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 06-05 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 10250301
Tin học
Trương Công Lil
Trương Công Lil
Ngày sinh: 22-10 (36)
Bến Tre
Lớp: 10250301
Tin học
Phạm Hoàng Hưng
Phạm Hoàng Hưng
Ngày sinh: 18-01 (29)
Sông Bé
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Văn Sang
Nguyễn Văn Sang
Ngày sinh: 09-10 (35)
Đồng Tháp
Lớp: 10250301
Tin học
Lê Hoàng Minh Quân
Lê Hoàng Minh Quân
Ngày sinh: 08-07 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 10250301
Tin học
Trần Văn Quang
Trần Văn Quang
Ngày sinh: 22-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Trần Vĩnh Phú
Trần Vĩnh Phú
Ngày sinh: 23-08 (29)
Tây Ninh
Lớp: 10250301
Tin học
Trần Ngô Thế Phong
Trần Ngô Thế Phong
Ngày sinh: 30-11 (36)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Trần Thanh Niên
Trần Thanh Niên
Ngày sinh: 22-06 (28)
Minh Hải
Lớp: 10250301
Tin học
Ngô Quang Minh Thuyết
Ngô Quang Minh Thuyết
Ngày sinh: 10-01 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10250301
Tin học
Từ Bộ Thông
Từ Bộ Thông
Ngày sinh: 21-04 (35)
Nghĩa Bình
Lớp: 10250301
Tin học
Huỳnh Văn Thoại
Huỳnh Văn Thoại
Ngày sinh: 08-03 (32)
Tây Ninh
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 26-09 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10250301
Tin học
Lê Anh Thảo
Lê Anh Thảo
Ngày sinh: 07-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Đức Tâm
Nguyễn Đức Tâm
Ngày sinh: 10-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Đăng Tuấn
Nguyễn Đăng Tuấn
Ngày sinh: 04-03 (28)
Gia Lai - Kom Tum
Lớp: 10250301
Tin học
Dương Huỳnh Quốc Tuấn
Dương Huỳnh Quốc Tuấn
Ngày sinh: 29-10 (37)
Tây Ninh
Lớp: 10250301
Tin học
Hồ Trường
Hồ Trường
Ngày sinh: 26-07 (28)
Bình Định
Lớp: 10250301
Tin học
Phạm Công Triển
Phạm Công Triển
Ngày sinh: 27-11 (32)
Sông Bé
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Hoàng Phương Trí
Nguyễn Hoàng Phương Trí
Ngày sinh: 05-05 (31)
Long An
Lớp: 10250301
Tin học
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 01-04 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10250301
Tin học
Trần Hiền Vương
Trần Hiền Vương
Ngày sinh: 10-10 (32)
Bình Định
Lớp: 10250301
Tin học
Phan Hoàng Quốc Việt
Phan Hoàng Quốc Việt
Ngày sinh: 17-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Quảng Văn Tươi
Quảng Văn Tươi
Ngày sinh: 05-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Nguyễn Việt Tùng
Nguyễn Việt Tùng
Ngày sinh: 28-05 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10250301
Tin học
Bùi Đỗ Minh Quí
Bùi Đỗ Minh Quí
Ngày sinh: 22-11 (31)
NULL
Lớp: 09250301
Tin học
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 10-11 (34)
Tiền Giang
Lớp: 09250301
Tin học
Bùi Văn Thủy
Bùi Văn Thủy
Ngày sinh: 10-10 (36)
Hà Nội
Lớp: 09250301
Tin học
Hồ Thế Thăng
Hồ Thế Thăng
Ngày sinh: 26-12 (35)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Minh Sang
Nguyễn Minh Sang
Ngày sinh: 05-10 (33)
Bình Dương
Lớp: 09250301
Tin học
Ngô Thành Nhựt
Ngô Thành Nhựt
Ngày sinh: 20-06 (33)
Phú yên
Lớp: 09250301
Tin học
Vương Văn Nhanh
Vương Văn Nhanh
Ngày sinh: 16-10 (32)
Tây Ninh
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 16-01 (38)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Sơn Lâm
Nguyễn Sơn Lâm
Ngày sinh: 28-02 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Đinh Đình Đăng
Đinh Đình Đăng
Ngày sinh: 18-10 (34)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Hồ Vũ Bình
Hồ Vũ Bình
Ngày sinh: 07-10 (42)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 18-08 (35)
Lớp: 09250301
Lê Thị Ngọc Thận
Lê Thị Ngọc Thận
Ngày sinh: 20-10 (33)
Tiền Giang
Lớp: 09250301
Tin học
Trần Hoàng Hưng
Trần Hoàng Hưng
Ngày sinh: 17-06 (36)
Bình Định
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 17-05 (34)
Hà Nội
Lớp: 09250301
Tin học
Tạ Quang Duy
Tạ Quang Duy
Ngày sinh: 04-09 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Hồ Minh Đức
Hồ Minh Đức
Ngày sinh: 28-08 (34)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Ngô Thanh Hiền
Ngô Thanh Hiền
Ngày sinh: 23-01 (36)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Hữu Xuân Sơn
Nguyễn Hữu Xuân Sơn
Ngày sinh: 07-10 (34)
TP hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Trần Vương Minh Tuấn
Trần Vương Minh Tuấn
Ngày sinh: 17-10 (34)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Trọng Tú
Nguyễn Trọng Tú
Ngày sinh: 25-01 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Phan Thái Ngọc
Phan Thái Ngọc
Ngày sinh: 01-04 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Huỳnh Thế Thúc Kháng
Huỳnh Thế Thúc Kháng
Ngày sinh: 25-01 (33)
Đồng Nai
Lớp: 09250301
Tin học
Tô Minh Hải
Tô Minh Hải
Ngày sinh: 10-04 (31)
Long An
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Phước Hải
Nguyễn Phước Hải
Ngày sinh: 07-08 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học
Lê Phương Hùng
Lê Phương Hùng
Ngày sinh: 18-09 (37)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09250301
Tin học
Nguyễn Minh Cường
Nguyễn Minh Cường
Ngày sinh: 06-06 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09250301
Tin học