Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Ngọc Mỹ
Ngày sinh: 11-05 (31)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Phạm Ngọc Mai
Phạm Ngọc Mai
Ngày sinh: 25-08 (30)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Châu Thị Cẩm Tú
Châu Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-05 (28)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Quốc Vinh
Ngày sinh: 16-08 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 11220261
Kiểm toán
Dương Huỳnh Anh
Dương Huỳnh Anh
Ngày sinh: 16-02 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-08 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Đoàn Thị Kim Ngân
Đoàn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 21-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Trình Thị ánh Quyên
Trình Thị ánh Quyên
Ngày sinh: 02-09 (30)
Trà Vinh
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Lê Thị Nhung
Lê Thị Nhung
Ngày sinh: 12-10 (31)
Hậu Giang
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Nguyễn Kim Thảo
Nguyễn Kim Thảo
Ngày sinh: 07-08 (31)
Tiền Giang
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Xuân
Nguyễn Thị Kim Xuân
Ngày sinh: 28-11 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Ngày sinh: 15-01 (29)
Minh Hải
Lớp: 10220171
Kiểm toán
Đỗ Thị Ngọc Hân
Đỗ Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 01-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Võ Hồng Hưng
Võ Hồng Hưng
Ngày sinh: 28-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Lê Ngọc Tường Vân
Lê Ngọc Tường Vân
Ngày sinh: 27-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 09-02 (31)
Nghệ An
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Võ Quang Lộc
Võ Quang Lộc
Ngày sinh: 10-02 (28)
Sông bé
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Vũ Thị Thúy
Vũ Thị Thúy
Ngày sinh: 03-02 (34)
Thái Bình
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 05-03 (31)
Sông Bé
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Vũ Thị Doan
Vũ Thị Doan
Ngày sinh: 24-08 (28)
Thái Bình
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Đặng Thị Ngọc Hân
Đặng Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 01-01 (32)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Dương Thị Thu Hương
Dương Thị Thu Hương
Ngày sinh: 25-07 (32)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Văn Khanh
Nguyễn Văn Khanh
Ngày sinh: 10-06 (31)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 06-09 (32)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Phạm Huy Phong
Phạm Huy Phong
Ngày sinh: 18-09 (35)
Cửu Long
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Đặng Thị Kiều Oanh
Đặng Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 29-11 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Tâm
Nguyễn Thị Thu Tâm
Ngày sinh: 05-07 (35)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Châu Sang
Nguyễn Thị Châu Sang
Ngày sinh: 05-06 (29)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
Ngày sinh: 18-10 (45)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Bùi Thị Hồng Thắm
Bùi Thị Hồng Thắm
Ngày sinh: 01-01 (33)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Lê Thị Hồng Thảo
Lê Thị Hồng Thảo
Ngày sinh: 15-09 (32)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Phan Thị Diễm Thúy
Phan Thị Diễm Thúy
Ngày sinh: 25-07 (31)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Trần Thị Huyền Trang
Trần Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 06-11 (30)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Ngày sinh: 10-03 (30)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Hồ Lê Thu Hòa
Hồ Lê Thu Hòa
Ngày sinh: 03-06 (34)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Huỳnh Thị Ngọc Phượng
Huỳnh Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh: 10-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Phạm Thị Trâm
Phạm Thị Trâm
Ngày sinh: 03-01 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Lê Thị Hoài Vân
Lê Thị Hoài Vân
Ngày sinh: 12-07 (30)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Trần Thị Tuyết Hoa
Trần Thị Tuyết Hoa
Ngày sinh: 18-08 (33)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Phạm Lương Hiếu Minh
Phạm Lương Hiếu Minh
Ngày sinh: 23-05 (42)
Hậu Giang
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Võ Quốc Tín
Võ Quốc Tín
Ngày sinh: 01-01 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Khoa
Nguyễn Thị Minh Khoa
Ngày sinh: 26-11 (29)
Bình Định
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Vũ Thị Thanh Hương
Vũ Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 19-11 (36)
Hà Nam
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Phạm Thị Diệu Vân
Phạm Thị Diệu Vân
Ngày sinh: 22-08 (34)
Phú Yên
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Nguyễn Thị Diệu Tuyết
Nguyễn Thị Diệu Tuyết
Ngày sinh: 10-12 (33)
Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Hà Trà Giang
Hà Trà Giang
Ngày sinh: 19-05 (35)
Nghệ An
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Phạm Thị Hải
Phạm Thị Hải
Ngày sinh: 02-06 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Trần Thị Hồng Hiếu
Trần Thị Hồng Hiếu
Ngày sinh: 28-01 (37)
Nam Định
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Đoàn Thị Thanh
Đoàn Thị Thanh
Ngày sinh: 29-03 (30)
Hòa Bình
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Lê Thị Vân Hằng
Lê Thị Vân Hằng
Ngày sinh: 12-04 (38)
Thanh Hóa
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 26-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh: 04-09 (30)
Bến Tre
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Lê Thị Thúy Trang
Lê Thị Thúy Trang
Ngày sinh: 11-01 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đặng Võ Hoàng Uyên
Đặng Võ Hoàng Uyên
Ngày sinh: 05-01 (31)
Cửu Long
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Hà An
Hà An
Ngày sinh: 17-08 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 15-08 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Hồ Thị Mỹ Hạnh
Hồ Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 05-03 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Lê Minh Phụng
Lê Minh Phụng
Ngày sinh: 20-10 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Quách Thị Phượng
Quách Thị Phượng
Ngày sinh: 13-03 (31)
Bắc Ninh
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mỹ Yên
Nguyễn Thị Mỹ Yên
Ngày sinh: 03-03 (36)
Bình Định
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh: 05-05 (31)
Sông Bé
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Lựu
Nguyễn Thị Hồng Lựu
Ngày sinh: 10-03 (31)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Huỳnh Thị Nhàn
Huỳnh Thị Nhàn
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Đặng Thị Kim Nguyệt
Đặng Thị Kim Nguyệt
Ngày sinh: 01-12 (31)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 19-07 (36)
Đồng Tháp
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Huỳnh Thị Thúy
Huỳnh Thị Thúy
Ngày sinh: 09-07 (33)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Ngày sinh: 17-09 (31)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 08-10 (35)
Tiền Giang
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Võ Thái Cẩm
Võ Thái Cẩm
Ngày sinh: 07-08 (33)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Trần Thị Thùy Duyên
Trần Thị Thùy Duyên
Ngày sinh: 03-09 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Lê Thị Thu Hà
Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh: 01-01 (30)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Bá Huy
Nguyễn Bá Huy
Ngày sinh: 15-12 (39)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Phan Phương Linh
Nguyễn Phan Phương Linh
Ngày sinh: 24-12 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Bùi Thị Lũy
Bùi Thị Lũy
Ngày sinh: 18-04 (32)
Vĩnh Phú
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Trần Thị Mi Ni
Trần Thị Mi Ni
Ngày sinh: 12-08 (30)
Phú Yên
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Lê Thị Huyền Nhung
Lê Thị Huyền Nhung
Ngày sinh: 27-02 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Võ Thị Bích Ngọc
Võ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 22-12 (32)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Thắm
Phạm Thị Ngọc Thắm
Ngày sinh: 12-01 (39)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 11-04 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Đoàn Thị Hồng
Đoàn Thị Hồng
Ngày sinh: 04-07 (32)
Thái Bình
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Vũ Thị Thanh Hằng
Vũ Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 24-06 (37)
Vĩnh Phú
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Đỗ Thị Thúy Lan
Đỗ Thị Thúy Lan
Ngày sinh: 18-06 (34)
Bắc Giang
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Ngô Thị Kim Nhung
Ngô Thị Kim Nhung
Ngày sinh: 08-08 (33)
Đồng Nai
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Hoàng Thị Kim Cương
Hoàng Thị Kim Cương
Ngày sinh: 20-09 (34)
Bình Thuận
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Đặng Thị Kim Sang
Đặng Thị Kim Sang
Ngày sinh: 09-03 (33)
Đồng Nai
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Trương Thị Tuyết Dung
Trương Thị Tuyết Dung
Ngày sinh: 25-03 (35)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Huỳnh Vương Quang Hiển
Huỳnh Vương Quang Hiển
Ngày sinh: 29-11 (37)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Văn Thị Bích Liễu
Văn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 14-02 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Trần Phúc Lợi
Trần Phúc Lợi
Ngày sinh: 27-04 (31)
Bến Tre
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Trần Thị Ba Na
Trần Thị Ba Na
Ngày sinh: 05-05 (32)
Ninh Thuận
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Phạm Kim Tuyến
Phạm Kim Tuyến
Ngày sinh: 21-04 (38)
Long An
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Lê Thị Minh Tuyền
Lê Thị Minh Tuyền
Ngày sinh: 09-02 (36)
Thuận Hải
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 19-01 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Phạm Thị Hương
Phạm Thị Hương
Ngày sinh: 20-11 (34)
Hà Tỉnh
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Dương ái Loan
Dương ái Loan
Ngày sinh: 02-07 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Bùi Thị Bích Thủy
Bùi Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 19-03 (34)
Lâm Đồng
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Trần Thị Thơm
Trần Thị Thơm
Ngày sinh: 11-05 (33)
Hải Dương
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang
Ngày sinh: 07-01 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Huỳnh Thị Thúy
Huỳnh Thị Thúy
Ngày sinh: 30-10 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Linh
Nguyễn Thị Kiều Linh
Ngày sinh: 12-04 (31)
Bạc Liêu
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)