Khoa Kế toán (2008) (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Bùi Tiểu Đoan
Bùi Tiểu Đoan
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 02KK4L
Kế toán kiểm toán (2008)
Lê Thị Kim Tuyền
Lê Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 02KK3L
Kế toán kiểm toán (2008)
Huỳnh Thị Thiên Lý
Huỳnh Thị Thiên Lý
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 06KK1B
Kế toán kiểm toán (2008)
Phạm Hà Trang
Phạm Hà Trang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Ngày sinh: 02-05 (30)
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)
Kế toán tổng hợp: Công ty TNHH Shinryo VN