Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Văn Bế
Nguyễn Văn Bế
Ngày sinh: 05-10 (34)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Giám sát chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Hải
Nguyễn Minh Dôn
Nguyễn Minh Dôn
Ngày sinh: 01-10 (32)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Tùng Nguyên
Lê Đạt Nguyên
Lê Đạt Nguyên
Ngày sinh: 08-12 (34)
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Khách Trân
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
Ngày sinh: 27-11 (27)
Sông Bé
Lớp: 11280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Viết Hưởng
Nguyễn Viết Hưởng
Ngày sinh: 15-08 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 11280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Trường Hùng
Nguyễn Trường Hùng
Ngày sinh: 21-01 (32)
Bình Trị Thiên
Lớp: 11280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trần Trung Hậu
Trần Trung Hậu
Ngày sinh: 06-07 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Hồ Xuân Tiến
Hồ Xuân Tiến
Ngày sinh: 18-11 (29)
Gia Lai
Lớp: 11280301
Quy hoạch đô thị
Trương Yến Nhung
Trương Yến Nhung
Ngày sinh: 21-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11280301
Quy hoạch đô thị
Trịnh Ngọc Kim Hồng
Trịnh Ngọc Kim Hồng
Ngày sinh: 23-09 (27)
Cần Thơ
Lớp: 11280301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Hồng Phong
Ngày sinh: 10-06 (36)
Bến Tre
Lớp: 11280301
Quy hoạch đô thị
Đặng Văn Chiến
Đặng Văn Chiến
Ngày sinh: 11-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Phạm Đình Bảo
Phạm Đình Bảo
Ngày sinh: 10-07 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Bùi Việt Bách
Bùi Việt Bách
Ngày sinh: 27-11 (41)
Hưng Yên
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trần Trọng Anh
Trần Trọng Anh
Ngày sinh: 08-06 (32)
Vĩnh Phú
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Lê Vĩnh Lộc
Lê Vĩnh Lộc
Ngày sinh: 24-05 (38)
Phú Khánh
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Võ Minh Kiệt
Võ Minh Kiệt
Ngày sinh: 25-01 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đỗ Xuân Khương
Đỗ Xuân Khương
Ngày sinh: 17-08 (32)
Phú Khánh
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Ngô Trung Hiếu
Ngô Trung Hiếu
Ngày sinh: 06-08 (34)
Lâm Đồng
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Võ Văn Hiền
Võ Văn Hiền
Ngày sinh: 11-09 (33)
Bình Định
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Lê Kiều Chinh
Lê Kiều Chinh
Ngày sinh: 05-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đặng Thành Trung
Đặng Thành Trung
Ngày sinh: 06-04 (31)
Phú Yên
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Phạm Dũng Tiến
Phạm Dũng Tiến
Ngày sinh: 18-11 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Lê Minh Tâm
Nguyễn Lê Minh Tâm
Ngày sinh: 10-12 (34)
Phú Khánh
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Bảo Phong
Nguyễn Bảo Phong
Ngày sinh: 25-12 (39)
Khánh Hòa
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Văn Mạo
Nguyễn Văn Mạo
Ngày sinh: 28-08 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 10280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 12-09 (28)
Long An
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Mạnh Tuấn
Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 25-12 (31)
Phú Yên
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Huỳnh Hữu Trí
Huỳnh Hữu Trí
Ngày sinh: 16-01 (31)
Bình Định
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trần Duy Nhựt
Trần Duy Nhựt
Ngày sinh: 10-04 (28)
Bình Định
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Dương Thị Mỹ Luân
Dương Thị Mỹ Luân
Ngày sinh: 29-06 (31)
Phú Yên
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trần Quốc Huy
Trần Quốc Huy
Ngày sinh: 30-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Huỳnh Thanh Tuấn
Huỳnh Thanh Tuấn
Ngày sinh: 28-09 (39)
Quảng Ngãi
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Võ Lương Huyền Vân
Võ Lương Huyền Vân
Ngày sinh: 10-01 (29)
Phú Yên
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 04-03 (36)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cao Minh Hận
Cao Minh Hận
Ngày sinh: 27-11 (31)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Lê Hữu Dũng
Lê Hữu Dũng
Ngày sinh: 18-10 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Việt Cường
Nguyễn Việt Cường
Ngày sinh: 16-04 (35)
Bịnh Định
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Phạm Thành Công
Phạm Thành Công
Ngày sinh: 24-05 (28)
Thái Bình
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Hồ Ngọc Cảnh
Hồ Ngọc Cảnh
Ngày sinh: 01-10 (30)
Quảng Nam Đà Nẵng
Lớp: 10280401
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Lê Hoàng Mỹ
Lê Hoàng Mỹ
Ngày sinh: 15-07 (49)
Sài Gòn
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Duy Luân
Nguyễn Duy Luân
Ngày sinh: 14-09 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Minh Hưng
Nguyễn Minh Hưng
Ngày sinh: 02-01 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Lương Thị Ngọc Hiền
Lương Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 10-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Trần Văn Đăng
Trần Văn Đăng
Ngày sinh: 18-09 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Ngô Thúy An
Ngô Thúy An
Ngày sinh: 22-01 (28)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Đội thanh tra địa bàn: Sở Xây dựng, Tp Hồ Chí Min
Võ Trọng Phúc
Võ Trọng Phúc
Ngày sinh: 09-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 03-09 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Mỹ Nhung
Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 24-05 (36)
Cần Thơ
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Phan Thị Anh Nguyên
Phan Thị Anh Nguyên
Ngày sinh: 04-12 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Trần Thúy Ngọc
Trần Thúy Ngọc
Ngày sinh: 07-09 (28)
Long An
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
Ngày sinh: 24-12 (34)
Bến Tre
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Bùi Cao Tuấn
Bùi Cao Tuấn
Ngày sinh: 11-05 (28)
Hòa Bình
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thơ
Nguyễn Thị Thơ
Ngày sinh: 24-08 (32)
Bình Phước
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Kim Thoại
Nguyễn Thị Kim Thoại
Ngày sinh: 30-09 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hòa Thành
Nguyễn Hòa Thành
Ngày sinh: 07-04 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Hoàng Kim Phượng
Đỗ Hoàng Kim Phượng
Ngày sinh: 17-11 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10280301
Quy hoạch đô thị
Trương Anh Tuấn
Trương Anh Tuấn
Ngày sinh: 01-10 (36)
Khánh Hòa
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Lê Quang Tuấn
Lê Quang Tuấn
Ngày sinh: 17-10 (31)
Ninh Bình
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trưởng phòng kỹ thuật: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Lâm Hải
Phan Đình Huấn
Phan Đình Huấn
Ngày sinh: 20-10 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Công Đức
Nguyễn Công Đức
Ngày sinh: 05-09 (35)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thanh tra Sở: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Trần Khắc Duy
Trần Khắc Duy
Ngày sinh: 21-05 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Cán bộ kỹ thuật công trình: Công ty TNHH TV XD MQ
Trần Hữu Trường
Trần Hữu Trường
Ngày sinh: 01-01 (39)
Phú Yên
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Lê Quốc Toàn
Lê Quốc Toàn
Ngày sinh: 03-02 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Nguyễn Mai Thuyên
Nguyễn Mai Thuyên
Ngày sinh: 16-07 (36)
Khánh Hòa
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Phó Quốc Khoa
Phó Quốc Khoa
Ngày sinh: 17-06 (38)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Chuyên viên quản lý dự án: Công Ty Cổ Phần Dệt May Nha Trang
Lê Đình Hưng
Lê Đình Hưng
Ngày sinh: 16-01 (37)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Chỉ huy trưởng công trình: Công ty TNHH 71
Ngô Thanh Huy
Ngô Thanh Huy
Ngày sinh: 09-11 (39)
Phú Khánh
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 03-04 (38)
Khánh Hòa
Lớp: 09280461
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung