Khoa Mỹ thuật công nghiệp (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Minh Chính
Nguyễn Minh Chính
Ngày sinh: 03-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Phan Thanh Bình
Phan Thanh Bình
Ngày sinh: 01-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Huỳnh Thị Thủy Tiên
Huỳnh Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 03-12 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Bích Thuận
Nguyễn Bích Thuận
Ngày sinh: 24-02 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thụy Hoàng Long
Nguyễn Thụy Hoàng Long
Ngày sinh: 12-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Hoàng Thị Loan
Hoàng Thị Loan
Ngày sinh: 23-01 (28)
Hưng Yên
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Cao Thị Huyền
Cao Thị Huyền
Ngày sinh: 27-02 (32)
Đồng Nai
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Lê Danh
Lê Danh
Ngày sinh: 17-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11210201
Thiết kế đồ họa
Phạm Thị Mỹ Nguyện
Phạm Thị Mỹ Nguyện
Ngày sinh: 08-12 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
Ngày sinh: 14-10 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Bùi Hoàng Nam
Bùi Hoàng Nam
Ngày sinh: 06-01 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Đoàn Đăng Bảo Khánh
Đoàn Đăng Bảo Khánh
Ngày sinh: 10-07 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Lại Hồng Khanh
Lại Hồng Khanh
Ngày sinh: 30-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Phan Quốc Huy
Phan Quốc Huy
Ngày sinh: 12-05 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
Ngày sinh: 13-08 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Văn Bá Minh Hiếu
Văn Bá Minh Hiếu
Ngày sinh: 05-11 (29)
Quảng Trị
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Phạm Hữu Hiếu
Phạm Hữu Hiếu
Ngày sinh: 16-09 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Biện Thị Trà Mi
Biện Thị Trà Mi
Ngày sinh: 12-09 (29)
Bình Định
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 20-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trần Hà Long
Trần Hà Long
Ngày sinh: 08-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trần Thị Ngọc Lam
Trần Thị Ngọc Lam
Ngày sinh: 03-01 (33)
Bến Tre
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Phan Anh Khoa
Phan Anh Khoa
Ngày sinh: 17-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Lê Duy Khánh
Lê Duy Khánh
Ngày sinh: 09-09 (33)
Bến Tre
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trịnh Hữu Nguyên
Trịnh Hữu Nguyên
Ngày sinh: 24-05 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Kim Ngọc
Nguyễn Kim Ngọc
Ngày sinh: 13-10 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
Ngày sinh: 15-01 (31)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trần Thị Bích Ngà
Trần Thị Bích Ngà
Ngày sinh: 10-04 (30)
Bình Định
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Quách Hiền Niên
Quách Hiền Niên
Ngày sinh: 23-10 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
Ngày sinh: 01-09 (36)
Bình Định
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Ngày sinh: 16-02 (35)
Lâm Đồng
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Mai Tú Quyên
Nguyễn Mai Tú Quyên
Ngày sinh: 02-01 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trần Hồ Trúc Phương
Trần Hồ Trúc Phương
Ngày sinh: 22-03 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Lê Duy Phước
Lê Duy Phước
Ngày sinh: 04-12 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Ngô Thành Tâm
Ngô Thành Tâm
Ngày sinh: 20-01 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trương Thúy Nhật Quyên
Trương Thúy Nhật Quyên
Ngày sinh: 13-10 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Tiến
Ngày sinh: 19-05 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Lê Phương Thy
Lê Phương Thy
Ngày sinh: 24-08 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Phan Thị Ngọc Thoa
Phan Thị Ngọc Thoa
Ngày sinh: 05-01 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trịnh Văn Toàn
Trịnh Văn Toàn
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Hồng Tiến
Nguyễn Thị Hồng Tiến
Ngày sinh: 10-05 (28)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Tá Toàn
Nguyễn Tá Toàn
Ngày sinh: 08-03 (30)
Bình Phước
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trương Thảo Trang
Trương Thảo Trang
Ngày sinh: 01-01 (30)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Diệu Trang
Nguyễn Thị Diệu Trang
Ngày sinh: 09-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trần Quốc Tiến
Trần Quốc Tiến
Ngày sinh: 06-06 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 16-08 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Ngọc Vàng
Nguyễn Thị Ngọc Vàng
Ngày sinh: 12-07 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Phạm Thị Bảo Uyên
Phạm Thị Bảo Uyên
Ngày sinh: 27-12 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Cai Viết Hoài Hận
Cai Viết Hoài Hận
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Trần Thị Hồng Hạnh
Trần Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 23-10 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Lê Hoàng Hải
Lê Hoàng Hải
Ngày sinh: 14-09 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Hồ Đại Dương
Hồ Đại Dương
Ngày sinh: 17-09 (30)
Nghệ An
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Vương Như Bình
Vương Như Bình
Ngày sinh: 17-09 (28)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Phan Vân Anh
Nguyễn Phan Vân Anh
Ngày sinh: 15-05 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Đăng Uy
Nguyễn Đăng Uy
Ngày sinh: 22-11 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Bùi Nhựt Thụy Thu Thủy
Bùi Nhựt Thụy Thu Thủy
Ngày sinh: 26-05 (32)
Long An
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Huỳnh Chí Thiện
Huỳnh Chí Thiện
Ngày sinh: 29-04 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Trần ái Hiền
Nguyễn Trần ái Hiền
Ngày sinh: 02-03 (32)
Lâm Đồng
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Ngọc Hà Giang
Nguyễn Ngọc Hà Giang
Ngày sinh: 07-05 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Đặng Quốc Đạt
Đặng Quốc Đạt
Ngày sinh: 06-03 (30)
Bình Định
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Hoàng Đăng Quang
Nguyễn Hoàng Đăng Quang
Ngày sinh: 05-11 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Phạm Văn Nghĩa
Phạm Văn Nghĩa
Ngày sinh: 12-08 (30)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Trương Phi Long
Trương Phi Long
Ngày sinh: 13-08 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Kim Hồng
Nguyễn Kim Hồng
Ngày sinh: 16-06 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa
Dương Lê ái Diễm
Dương Lê ái Diễm
Ngày sinh: 26-05 (32)
Thuận Hải
Lớp: 09210201
Thiết kế đồ họa