Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Đỗ Thị Hoàng Yến
Đỗ Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 05-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị ánh Tuyền
Phạm Thị ánh Tuyền
Ngày sinh: 22-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lý Thái Thịnh
Lý Thái Thịnh
Ngày sinh: 20-05 (35)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Võ Trần Yến Thi
Võ Trần Yến Thi
Ngày sinh: 14-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Long Chấn Quang
Long Chấn Quang
Ngày sinh: 29-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
Ngày sinh: 25-03 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thu Hòa
Nguyễn Thị Thu Hòa
Ngày sinh: 27-09 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Cát Nguyễn Nam Giang
Cát Nguyễn Nam Giang
Ngày sinh: 03-02 (35)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Ngọc Điệp
Lê Thị Ngọc Điệp
Ngày sinh: 15-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Ngày sinh: 14-05 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11270561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Dương Thị Minh Tri
Dương Thị Minh Tri
Ngày sinh: 07-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 11270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thụy Diễm Trang
Nguyễn Thụy Diễm Trang
Ngày sinh: 21-01 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Mã Yến Phương
Mã Yến Phương
Ngày sinh: 08-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Mai Uyên Phương
Hoàng Mai Uyên Phương
Ngày sinh: 19-09 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lục Nguyễn Thúy Huỳnh
Lục Nguyễn Thúy Huỳnh
Ngày sinh: 14-11 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 11270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Bích Huyền
Lê Thị Bích Huyền
Ngày sinh: 25-07 (33)
Gia Lai
Lớp: 11270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 11-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Ngọc Hương
Lê Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 12-02 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 15-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đoàn Thị Thu Huyền
Đoàn Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 29-05 (33)
Lộc Thắng
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Mỹ Hiệp
Nguyễn Mỹ Hiệp
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thị Diệu Hiền
Phan Thị Diệu Hiền
Ngày sinh: 16-03 (28)
Phú Yên
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Nguyên Thiên Lý
Phan Nguyên Thiên Lý
Ngày sinh: 02-03 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Kiều Loan
Phạm Thị Kiều Loan
Ngày sinh: 18-01 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Thanh Loan
Hoàng Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 01-05 (32)
Phú Thọ
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đào Thị Tuyết Lan
Đào Thị Tuyết Lan
Ngày sinh: 20-06 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Bùi Thụy Phương Khanh
Bùi Thụy Phương Khanh
Ngày sinh: 17-05 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thụy Lan Hương
Trần Thụy Lan Hương
Ngày sinh: 09-12 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lý Nguyễn Hồng Phượng
Lý Nguyễn Hồng Phượng
Ngày sinh: 23-07 (30)
TP. HCM
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Hồng Phương
Lê Hồng Phương
Ngày sinh: 15-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Minh Nhật
Lê Minh Nhật
Ngày sinh: 04-02 (28)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Hoàng Kim Ngân
Phạm Hoàng Kim Ngân
Ngày sinh: 08-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hằng Nga
Nguyễn Thị Hằng Nga
Ngày sinh: 22-09 (30)
Nghĩa Bình
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thị Ngọc Mân
Phan Thị Ngọc Mân
Ngày sinh: 12-08 (30)
Long An
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Ngọc Trang
Phạm Ngọc Trang
Ngày sinh: 18-04 (28)
Tiền Giang
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 02-12 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thiện Tín
Phan Thiện Tín
Ngày sinh: 09-02 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Thị Thùy
Trịnh Thị Thùy
Ngày sinh: 06-02 (29)
Nghệ An
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hà Thế Sơn
Hà Thế Sơn
Ngày sinh: 20-03 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hương Phượng
Nguyễn Thị Hương Phượng
Ngày sinh: 19-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hồ Kim Yến
Hồ Kim Yến
Ngày sinh: 30-08 (31)
Cà Mau
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Lê Nhật Vy
Nguyễn Lê Nhật Vy
Ngày sinh: 26-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đỗ Thị Diễm Trâm
Đỗ Thị Diễm Trâm
Ngày sinh: 13-07 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Ngọc Diệu
Nguyễn Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh: 15-05 (29)
Tây Ninh
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Thái Đình Công
Thái Đình Công
Ngày sinh: 27-10 (38)
Đồng Nai
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Hải Châu
Trần Thị Hải Châu
Ngày sinh: 12-06 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thúy An
Trần Thúy An
Ngày sinh: 25-02 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10270501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn