Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 17-10 (27)
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 03-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Võ Thành Ân
Võ Thành Ân
Ngày sinh: 25-06 (26)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Khang
Huỳnh Minh Khang
Ngày sinh: 02-06 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Võ Thanh Lam
Võ Thanh Lam
Ngày sinh: 16-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Danh Huy
Nguyễn Danh Huy
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 07-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hữu Cần
Nguyễn Hữu Cần
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thịnh Phước
Nguyễn Thịnh Phước
Ngày sinh: 07-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-08 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Khứu Thị Lệ Hằng
Khứu Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Quí Đạo
Trần Quí Đạo
Ngày sinh: 25-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Khắc Đạm
Phan Khắc Đạm
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Minh Toàn
Lê Minh Toàn
Ngày sinh: 19-01 (26)
An Giang
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Tấn Phong
Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20-09 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (28)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Hoàng Ngọc Đức
Hoàng Ngọc Đức
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Thái Hòa
Phan Thái Hòa
Ngày sinh: 01-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Ngày sinh: 13-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phùng Hữu Thắng
Phùng Hữu Thắng
Ngày sinh: 23-09 (27)
Ninh Bình
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 09-10 (27)
An Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nga
Nguyễn Minh Nga
Ngày sinh: 02-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (28)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Đình Văn
Lê Đình Văn
Ngày sinh: 06-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hạnh Tú
Nguyễn Hạnh Tú
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 18-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Hoàng
Huỳnh Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 29-04 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Tấn Hạnh
Huỳnh Tấn Hạnh
Ngày sinh: 11-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 14-01 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Văn Sáng
Trịnh Văn Sáng
Ngày sinh: 02-07 (28)
Hoà Bình
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đặng Bá Tùng
Đặng Bá Tùng
Ngày sinh: 15-08 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Dương Minh Quân
Dương Minh Quân
Ngày sinh: 15-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thành Nhiên
Võ Thành Nhiên
Ngày sinh: 25-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Phú
Trần Đức Phú
Ngày sinh: 15-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Cao Phi
Hoàng Cao Phi
Ngày sinh: 06-05 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đinh Văn Hoàng
Đinh Văn Hoàng
Ngày sinh: 07-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Thị Hương Giang
Hoàng Thị Hương Giang
Ngày sinh: 26-12 (28)
Nam Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nguyên
Lê Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 25-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Huy Lực
Nguyễn Huy Lực
Ngày sinh: 16-05 (28)
Nghệ An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (28)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Minh Hùng
Ngày sinh: 12-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoài Thanh
Lê Hoài Thanh
Ngày sinh: 21-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Trúc Nhi
Nguyễn Thị Trúc Nhi
Ngày sinh: 13-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Trọng
Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 24-07 (28)
Thái Bình
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Dương Trà
Thái Dương Trà
Ngày sinh: 08-09 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Nha Trang
Trần Thị Nha Trang
Ngày sinh: 16-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 17-12 (28)
Bắc Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 10-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Tuấn
Lê Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 02-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Bùi Phú Tân
Bùi Phú Tân
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoành Vũ
Nguyễn Hoành Vũ
Ngày sinh: 18-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê An Khang
Lê An Khang
Ngày sinh: 09-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 21-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Quốc Hùng
Hoàng Quốc Hùng
Ngày sinh: 08-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Phước Quang
Trần Phước Quang
Ngày sinh: 20-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Từ Thanh Tuấn
Từ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 24-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-03 (29)
Hải Hưng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Quang
Đoàn Tấn Quang
Ngày sinh: 02-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Đại
Đỗ Văn Đại
Ngày sinh: 10-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Trọng Tưởng
Hồ Trọng Tưởng
Ngày sinh: 30-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Văn Long
Dương Văn Long
Ngày sinh: 18-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Minh Danh
Trần Minh Danh
Ngày sinh: 01-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 04-04 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy Hiệp
Nguyễn Duy Hiệp
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Bùi Ngọc Chiếu
Bùi Ngọc Chiếu
Ngày sinh: 10-10 (29)
Long An
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ngày sinh: 19-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Văn Trung
Phan Văn Trung
Ngày sinh: 17-09 (32)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Nam Dương
Nguyễn Nam Dương
Ngày sinh: 24-11 (38)
Mộ Đức-Quảng Ngãi
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (31)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (30)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Huy
Phan Tấn Huy
Ngày sinh: 27-09 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đức Chánh
Nguyễn Đức Chánh
Ngày sinh: 11-03 (30)
Quãng Trị
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Trí Dũng
Võ Trí Dũng
Ngày sinh: 14-11 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)