Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 17-10 (27)
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Thân Đại Phát
Thân Đại Phát
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12040309
Điều khiển tự động
Võ Thành Ân
Võ Thành Ân
Ngày sinh: 25-06 (26)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Ngọc Huân
Nguyễn Ngọc Huân
Ngày sinh: 12-11 (26)
Hòa Bình
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trương Thiên Phương
Trương Thiên Phương
Ngày sinh: 01-08 (26)
An Giang
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Tấn Phúc
Trần Tấn Phúc
Ngày sinh: 07-09 (26)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Biện Hữu Nhân
Biện Hữu Nhân
Ngày sinh: 18-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thiên Nhân
Nguyễn Thiên Nhân
Ngày sinh: 03-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Mẫn
Huỳnh Minh Mẫn
Ngày sinh: 26-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Thanh Lam
Võ Thanh Lam
Ngày sinh: 16-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Danh Huy
Nguyễn Danh Huy
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trương Văn Thân
Trương Văn Thân
Ngày sinh: 25-06 (26)
Bình Định
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-08 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Quí Đạo
Trần Quí Đạo
Ngày sinh: 25-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Khắc Đạm
Phan Khắc Đạm
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trần Văn Thành
Trần Văn Thành
Ngày sinh: 14-07 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trương Anh Tài
Trương Anh Tài
Ngày sinh: 25-10 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Thế Quang
Nguyễn Thế Quang
Ngày sinh: 10-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Hoàng Ngọc Đức
Hoàng Ngọc Đức
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Ngày sinh: 13-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Bạch Thanh Trường
Bạch Thanh Trường
Ngày sinh: 03-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Đình Văn
Lê Đình Văn
Ngày sinh: 06-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hạnh Tú
Nguyễn Hạnh Tú
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Xuân Thịnh
Lê Xuân Thịnh
Ngày sinh: 26-03 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Đình Đức
Phạm Đình Đức
Ngày sinh: 14-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Võ Sỹ Bắc
Võ Sỹ Bắc
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Hoàng
Huỳnh Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 29-04 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Tấn Hạnh
Huỳnh Tấn Hạnh
Ngày sinh: 11-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phan Phước Lộc
Phan Phước Lộc
Ngày sinh: 17-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Văn Lập
Trần Văn Lập
Ngày sinh: 21-09 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Ngọc Phong
Nguyễn Ngọc Phong
Ngày sinh: 13-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Đăng Nam
Trịnh Đăng Nam
Ngày sinh: 05-11 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Tính
Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 16-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nông Văn Tuyền
Nông Văn Tuyền
Ngày sinh: 20-11 (29)
Lạng Sơn
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thành Nhiên
Võ Thành Nhiên
Ngày sinh: 25-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Viển Lồng
Hồ Viển Lồng
Ngày sinh: 18-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Hải Đăng
Phạm Hải Đăng
Ngày sinh: 16-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Phú
Trần Đức Phú
Ngày sinh: 15-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Vương Lan Như
Vương Lan Như
Ngày sinh: 18-04 (29)
Kiên Giang
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Minh Châu
Phạm Lê Minh Châu
Ngày sinh: 05-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 31-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Thị Hương Giang
Hoàng Thị Hương Giang
Ngày sinh: 26-12 (28)
Nam Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lưu Bình Đông
Lưu Bình Đông
Ngày sinh: 01-01 (28)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (28)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phan Vĩnh Phúc
Phan Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 03-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Trọng
Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 24-07 (28)
Thái Bình
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Dương Trà
Thái Dương Trà
Ngày sinh: 08-09 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 17-12 (28)
Bắc Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đặng Minh Vương
Đặng Minh Vương
Ngày sinh: 25-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đoàn Ngọc Tuấn
Đoàn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 12-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Ngày sinh: 27-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (29)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Tân
Lê Thanh Tân
Ngày sinh: 27-11 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Nam Mỹ
Hoàng Nam Mỹ
Ngày sinh: 18-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê An Khang
Lê An Khang
Ngày sinh: 09-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 21-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Công
Nguyễn Trường Công
Ngày sinh: 25-10 (30)
Gia Lai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Ngô Công Tuấn
Trần Ngô Công Tuấn
Ngày sinh: 11-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quý
Nguyễn Đình Quý
Ngày sinh: 18-03 (28)
Nghệ Tĩnh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 30-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Từ Thanh Tuấn
Từ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 24-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 04-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Mạnh Huy
Đỗ Mạnh Huy
Ngày sinh: 02-12 (29)
Hậu Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 18-11 (30)
Ninh Bình
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thái Văn
Nguyễn Thái Văn
Ngày sinh: 10-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Bùi Ngọc Chiếu
Bùi Ngọc Chiếu
Ngày sinh: 10-10 (29)
Long An
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Kiều Minh Tú Anh
Kiều Minh Tú Anh
Ngày sinh: 14-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Nam Dương
Nguyễn Nam Dương
Ngày sinh: 24-11 (38)
Mộ Đức-Quảng Ngãi
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (30)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)