Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Hà Tân
Nguyễn Hà Tân
Ngày sinh: 24-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12050302
Khoa học máy tính
Nguyễn Tân Kim
Nguyễn Tân Kim
Ngày sinh: 23-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Tin học
Lê Trung Thiên Trinh
Lê Trung Thiên Trinh
Ngày sinh: 04-10 (26)
Trà Vinh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Minh
Nguyễn Minh
Ngày sinh: 13-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Phạm Thành Luân
Phạm Thành Luân
Ngày sinh: 17-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Ngày sinh: 15-04 (26)
Long An
Lớp: 10050302
Tin học
Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
Ngày sinh: 05-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Phạm Hoàng Minh
Phạm Hoàng Minh
Ngày sinh: 03-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10050302
Tin học
Cao Thị Lan
Cao Thị Lan
Ngày sinh: 19-11 (26)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Trần Hoàng Hưng
Nguyễn Trần Hoàng Hưng
Ngày sinh: 27-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Mai Lệ Huyền
Mai Lệ Huyền
Ngày sinh: 01-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Phan Thị Thúy Hoa
Phan Thị Thúy Hoa
Ngày sinh: 28-07 (26)
Long An
Lớp: 10050302
Tin học
Vũ Hải Giang
Vũ Hải Giang
Ngày sinh: 09-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Đinh Ngọc Trầm
Đinh Ngọc Trầm
Ngày sinh: 22-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (26)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Bùi Thanh Xuân
Bùi Thanh Xuân
Ngày sinh: 16-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 26-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Gia Tuấn
Nguyễn Gia Tuấn
Ngày sinh: 20-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10050302
Tin học
Võ Thành Long
Võ Thành Long
Ngày sinh: 22-02 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 15-06 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050301
Tin học
Đỗ Ngọc Anh Huy
Đỗ Ngọc Anh Huy
Ngày sinh: 19-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10050301
Tin học
Vũ Văn Hiền
Vũ Văn Hiền
Ngày sinh: 19-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Đình Minh Khôi
Lê Đình Minh Khôi
Ngày sinh: 09-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Vương Quốc Vũ
Vương Quốc Vũ
Ngày sinh: 26-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Ngô Chí Vinh
Ngô Chí Vinh
Ngày sinh: 11-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 01-07 (26)
Long An
Lớp: 10050301
Tin học
Âu Mậu Dương
Âu Mậu Dương
Ngày sinh: 01-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Đào Trọng Nghĩa
Đào Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Vũ Tuyên
Mai Vũ Tuyên
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Văn Trai
Nguyễn Văn Trai
Ngày sinh: 20-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Đinh Anh Khoa
Đinh Anh Khoa
Ngày sinh: 13-02 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (27)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Duy Cảnh
Trần Duy Cảnh
Ngày sinh: 06-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Ngày sinh: 24-12 (27)
Cửu Long
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Thị Thanh Mai
Cao Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 08-11 (27)
Hải Hưng
Lớp: 09050302
Tin học
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Ngày sinh: 20-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Quan Tùng
Trần Quan Tùng
Ngày sinh: 12-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Chung Tuấn Thanh
Chung Tuấn Thanh
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Đỗ Vinh Phúc
Đỗ Vinh Phúc
Ngày sinh: 26-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 23-02 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Thái Thị Kim Cúc
Thái Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 24-12 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Đình Thắng
Phạm Đình Thắng
Ngày sinh: 12-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 30-06 (27)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Thứ
Nguyễn Hữu Thứ
Ngày sinh: 02-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 22-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thị Phương Thy
Nguyễn Thị Phương Thy
Ngày sinh: 24-12 (28)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Cẩn
Nguyễn Hữu Cẩn
Ngày sinh: 01-03 (27)
Long An
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Ngọc Bảo
Trần Ngọc Bảo
Ngày sinh: 23-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Lê Thị Bé
Lê Thị Bé
Ngày sinh: 25-05 (28)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Bùi Nhân Hậu
Bùi Nhân Hậu
Ngày sinh: 04-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Định Hoàng Vũ
Nguyễn Định Hoàng Vũ
Ngày sinh: 29-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Lê Văn Tình
Lê Văn Tình
Ngày sinh: 06-05 (29)
Nam Định
Lớp: 08THLR
Tin học
Đặng Huỳnh Chí Dụng
Đặng Huỳnh Chí Dụng
Ngày sinh: 05-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Hà Quốc Dũng
Hà Quốc Dũng
Ngày sinh: 07-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
Ngày sinh: 29-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phạm Văn Đức
Phạm Văn Đức
Ngày sinh: 17-07 (28)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Thanh Lai
Vũ Thanh Lai
Ngày sinh: 29-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Đăng Huy
Phan Đăng Huy
Ngày sinh: 29-08 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
Ngày sinh: 13-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Chí Thuận
Phan Chí Thuận
Ngày sinh: 07-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phùng Thị Mỹ Viên
Phùng Thị Mỹ Viên
Ngày sinh: 02-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Ngô Hoàng Trúc
Ngô Hoàng Trúc
Ngày sinh: 26-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hà Minh Nhật
Hà Minh Nhật
Ngày sinh: 02-12 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TH1D
Tin học
Đặng Duy Hải
Đặng Duy Hải
Ngày sinh: 20-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Quang Cảnh
Nguyễn Quang Cảnh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Hữu Nhân
Nguyễn Hữu Nhân
Ngày sinh: 29-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm
Ngày sinh: 20-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 11-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phan Văn Thắng
Phan Văn Thắng
Ngày sinh: 20-02 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Hồ Phước Thành
Nguyễn Hồ Phước Thành
Ngày sinh: 17-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 29-01 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Ngày sinh: 26-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hứa Vinh Thức
Hứa Vinh Thức
Ngày sinh: 15-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Ngô Anh Tú
Ngô Anh Tú
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Vũ Tuấn
Phạm Vũ Tuấn
Ngày sinh: 12-04 (28)
Hải Dương
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hà Kim Châu
Hà Kim Châu
Ngày sinh: 07-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 27-01 (28)
Hà Nam
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trương Công Tú
Trương Công Tú
Ngày sinh: 17-10 (30)
Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
Ngày sinh: 28-09 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Hoàng Thịnh
Nguyễn Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 21-10 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Ngày sinh: 03-02 (29)
Bình Dương
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Hồ Ngọc Thạch
Hồ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 21-04 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Đinh Nhật Trung
Đinh Nhật Trung
Ngày sinh: 24-05 (29)
Thanh Hoá
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
Ngày sinh: 25-07 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Đặng Cao Nguyên
Đặng Cao Nguyên
Ngày sinh: 26-11 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Lê Hoàng Nghĩa
Lê Hoàng Nghĩa
Ngày sinh: 10-01 (29)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Vũ Lê Thúy Oanh
Vũ Lê Thúy Oanh
Ngày sinh: 24-10 (30)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phạm Đăng Hưng
Phạm Đăng Hưng
Ngày sinh: 04-07 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Phạm Quang Việt
Nguyễn Phạm Quang Việt
Ngày sinh: 26-05 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dư Thanh Danh
Dư Thanh Danh
Ngày sinh: 25-02 (29)
Cửu Long
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Thị Kim Tha
Lê Thị Kim Tha
Ngày sinh: 06-06 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 06TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 25-04 (31)
BR-Vũng Tàu
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Anh Quân
Trần Anh Quân
Ngày sinh: 16-08 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Đức Vỹ
Trần Đức Vỹ
Ngày sinh: 14-04 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thanh Nam
Nguyễn Thanh Nam
Ngày sinh: 29-08 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng
Ngày sinh: 29-04 (33)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Phương Duyn
Nguyễn Phương Duyn
Ngày sinh: 30-03 (30)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)