Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Đào Thị Hồng Duyên
Đào Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 09-08 (23)
Thái Bình
Lớp: 13050301
Khoa học máy tính
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Ngày sinh: 08-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Khoa học máy tính
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 03-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Tạ Hữu Bang
Tạ Hữu Bang
Ngày sinh: 09-11 (26)
Thái Bình
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 06-07 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Ngày sinh: 25-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Trọng Nghĩa
Lê Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 19-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thị úc My
Nguyễn Thị úc My
Ngày sinh: 16-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Đinh Ngọc Trầm
Đinh Ngọc Trầm
Ngày sinh: 22-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Tống Thương Thủy
Tống Thương Thủy
Ngày sinh: 21-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Duy Thiện
Nguyễn Duy Thiện
Ngày sinh: 23-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (26)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Đặng Vũ Tùng
Đặng Vũ Tùng
Ngày sinh: 23-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Võ Thành Long
Võ Thành Long
Ngày sinh: 22-02 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Đỗ Ngọc Anh Huy
Đỗ Ngọc Anh Huy
Ngày sinh: 19-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10050301
Tin học
Dương Hữu Phúc
Dương Hữu Phúc
Ngày sinh: 17-12 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 16-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Châu Công Thịnh
Trần Châu Công Thịnh
Ngày sinh: 07-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Hậu
Võ Minh Hậu
Ngày sinh: 05-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10050301
Tin học
Âu Mậu Dương
Âu Mậu Dương
Ngày sinh: 01-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Ngày sinh: 18-04 (26)
Long An
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Duy Thanh
Nguyễn Duy Thanh
Ngày sinh: 17-12 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Yến Oanh
Lê Yến Oanh
Ngày sinh: 27-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09050302
Tin học
Đào Trọng Nghĩa
Đào Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huỳnh Ngân
Châu Huỳnh Ngân
Ngày sinh: 26-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Vũ Tuyên
Mai Vũ Tuyên
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Tuấn
Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 31-03 (27)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Huy Trọng
Nguyễn Huy Trọng
Ngày sinh: 06-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 09050302
Tin học
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Ngày sinh: 12-03 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (27)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Ngày sinh: 24-12 (27)
Cửu Long
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Ngọc Tân
Phạm Ngọc Tân
Ngày sinh: 20-09 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09050302
Tin học
Lưu Duy Hải
Lưu Duy Hải
Ngày sinh: 13-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huy An
Châu Huy An
Ngày sinh: 07-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Ngày sinh: 16-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Minh Hoàng
Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Thái Thị Hiệp
Thái Thị Hiệp
Ngày sinh: 09-04 (28)
Bình Định
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Thế Hiển
Phạm Thế Hiển
Ngày sinh: 02-09 (27)
Sông Bé
Lớp: 09050301
Tin học
Lưu Hiền Hàng
Lưu Hiền Hàng
Ngày sinh: 25-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Quách Chấn Phong
Quách Chấn Phong
Ngày sinh: 28-10 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 30-06 (27)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thị Trúc Linh
Nguyễn Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 04-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Thứ
Nguyễn Hữu Thứ
Ngày sinh: 02-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Trần Thuyết
Nguyễn Trần Thuyết
Ngày sinh: 04-03 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09050301
Tin học
Đặng Quang Vinh
Đặng Quang Vinh
Ngày sinh: 15-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Định Hoàng Vũ
Nguyễn Định Hoàng Vũ
Ngày sinh: 29-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 14-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Quỳnh Như
Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 02-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
Ngày sinh: 29-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Văn Đức
Phan Văn Đức
Ngày sinh: 17-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trương Phan Tấn Hiển
Trương Phan Tấn Hiển
Ngày sinh: 30-11 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08TH2D
Tin học
Dương Công Đức
Dương Công Đức
Ngày sinh: 23-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Thái Mạnh Huy
Thái Mạnh Huy
Ngày sinh: 19-04 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Trung Nghĩa
Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày sinh: 02-02 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Đăng Huy
Phan Đăng Huy
Ngày sinh: 29-08 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
Ngày sinh: 13-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lưu Nguyễn Hoàng Quân
Lưu Nguyễn Hoàng Quân
Ngày sinh: 06-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Phạm Quang Thịnh
Trần Phạm Quang Thịnh
Ngày sinh: 11-01 (28)
Long An
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Thiện Thuật
Nguyễn Thiện Thuật
Ngày sinh: 10-09 (28)
Cửu Long
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Chí Thuận
Phan Chí Thuận
Ngày sinh: 07-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lương Xuân Trung
Lương Xuân Trung
Ngày sinh: 22-02 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phạm Hoàng Minh Tông
Phạm Hoàng Minh Tông
Ngày sinh: 20-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Phi Yến
Trần Thị Phi Yến
Ngày sinh: 20-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phùng Thị Mỹ Viên
Phùng Thị Mỹ Viên
Ngày sinh: 02-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Đinh Văn Tuấn
Đinh Văn Tuấn
Ngày sinh: 11-02 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lý Minh Hùng
Lý Minh Hùng
Ngày sinh: 21-05 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phạm Phú Cảnh
Phạm Phú Cảnh
Ngày sinh: 22-06 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm
Ngày sinh: 20-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Văn Hoàng
Lê Văn Hoàng
Ngày sinh: 05-06 (28)
Nam Định
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phan Văn Thắng
Phan Văn Thắng
Ngày sinh: 20-02 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Hồ Phước Thành
Nguyễn Hồ Phước Thành
Ngày sinh: 17-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Ngày sinh: 26-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lâm Minh Khánh Hùng
Lâm Minh Khánh Hùng
Ngày sinh: 01-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Tuấn Vinh
Phạm Tuấn Vinh
Ngày sinh: 13-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Ngô Anh Tú
Ngô Anh Tú
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hà Kim Châu
Hà Kim Châu
Ngày sinh: 07-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 27-01 (28)
Hà Nam
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Minh Đức
Hồ Minh Đức
Ngày sinh: 08-11 (30)
Bình Thuận
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thị Thảo Linh
Nguyễn Thị Thảo Linh
Ngày sinh: 16-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Quang Duy
Nguyễn Quang Duy
Ngày sinh: 09-09 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Thanh Cường
Ngày sinh: 06-10 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Lê Thị Hiếu Thảo
Lê Thị Hiếu Thảo
Ngày sinh: 06-01 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trương Thị Cẩm Tú
Trương Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 01-01 (2017)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 02-11 (30)
Cà Mau
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Chiêu Minh Tâm
Chiêu Minh Tâm
Ngày sinh: 10-01 (29)
Bến Tre
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 24-12 (30)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Ngày sinh: 18-05 (29)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 01-01 (29)
An Giang
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Ngày sinh: 11-10 (29)
TP.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Việt Quân
Nguyễn Việt Quân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Trà Vinh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Ngày sinh: 21-01 (30)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 29-02 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thanh Nam
Nguyễn Thanh Nam
Ngày sinh: 29-08 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Văn Long
Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 27-08 (30)
Bình Phước
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)