Khoa Kế toán (Đại học chính quy)
Hà Hải Đăng
Hà Hải Đăng
Ngày sinh: 18-12 (24)
Bình Định
Lớp: 12020101
Kế toán
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Ngày sinh: 20-03 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 12020101
Kế toán
Trần Quảng Vy
Trần Quảng Vy
Ngày sinh: 30-06 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12020102
Kế toán
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-05 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11020102
Kế toán
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 04-11 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 11020102
Kế toán
Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
Ngày sinh: 28-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11020101
Kế toán
Đinh Nhật Tân
Đinh Nhật Tân
Ngày sinh: 06-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thu Hiền
Phạm Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 06-09 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Hoàng Hà
Hồ Thị Hoàng Hà
Ngày sinh: 24-08 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Cao Thị Thúy
Cao Thị Thúy
Ngày sinh: 16-04 (27)
Hưng Yên
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Thuận
Trần Ngọc Thuận
Ngày sinh: 12-09 (26)
Long An
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Quỳnh Hoa
Vũ Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 14-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thúy Hằng
Lê Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 06-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Lan
Nguyễn Ngọc Lan
Ngày sinh: 29-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Ngày sinh: 03-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 08-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 13-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Tuyết Nhung
Nguyễn Tuyết Nhung
Ngày sinh: 16-01 (26)
Bình Dương
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Đỗ Đan Thụy
Phạm Đỗ Đan Thụy
Ngày sinh: 08-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Phương Thảo
Võ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Thu Thảo
Hoàng Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 16-10 (26)
Yên Bái
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Loan
Lê Thị Loan
Ngày sinh: 10-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Nhật Trường
Huỳnh Nhật Trường
Ngày sinh: 14-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Đổ Lệ Trinh
Đổ Lệ Trinh
Ngày sinh: 12-03 (26)
Long An
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Linh Chi
Huỳnh Thị Linh Chi
Ngày sinh: 05-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Ngày sinh: 06-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 10-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Phương
Trần Thị Phương
Ngày sinh: 05-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Kiều Phương
Huỳnh Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 16-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Minh Thành
Phạm Minh Thành
Ngày sinh: 19-03 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Hương Giang
Đỗ Hương Giang
Ngày sinh: 19-06 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Ngày sinh: 10-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Thanh Tâm
Huỳnh Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 04-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Nhi
Trần Ngọc Nhi
Ngày sinh: 30-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Huyền Thương
Hoàng Thị Huyền Thương
Ngày sinh: 29-12 (27)
Nghệ An
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lưu Thị Dung
Lưu Thị Dung
Ngày sinh: 08-02 (26)
Vĩnh Phúc
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thu Hằng
Lê Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Bảo Khánh
Nguyễn Thị Bảo Khánh
Ngày sinh: 15-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Ngọc Quyên
Võ Ngọc Quyên
Ngày sinh: 02-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Hồng Hạnh
Phạm Ngọc Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Hạnh Thư
Lê Hạnh Thư
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Xuân
Trần Thị Kim Xuân
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Phạm Kiều Nga
Nguyễn Phạm Kiều Nga
Ngày sinh: 09-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Lệ
Nguyễn Thị Hồng Lệ
Ngày sinh: 15-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Bích Nhật
Mai Thị Bích Nhật
Ngày sinh: 04-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Phấn
Trần Thị Phấn
Ngày sinh: 15-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Quốc Như
Nguyễn Thị Quốc Như
Ngày sinh: 02-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Lê Huỳnh Nhi
Võ Lê Huỳnh Nhi
Ngày sinh: 15-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Đức Thọ
Bùi Đức Thọ
Ngày sinh: 29-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Lưu Thanh Tâm
Huỳnh Lưu Thanh Tâm
Ngày sinh: 13-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Kim Cúc
Nguyễn Kim Cúc
Ngày sinh: 15-10 (28)
Minh Hải
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Tựu
Nguyễn Thị Tựu
Ngày sinh: 12-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Nhật Tuấn
Phạm Nhật Tuấn
Ngày sinh: 18-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đoàn Thị Đào
Đoàn Thị Đào
Ngày sinh: 12-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị Hường
Bùi Thị Hường
Ngày sinh: 12-12 (28)
Hòa Bình
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thúy Huyền
Nguyễn Thị Thúy Huyền
Ngày sinh: 15-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Bích Lệ
Huỳnh Thị Bích Lệ
Ngày sinh: 06-06 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thanh Nam
Hà Thanh Nam
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Tuyết Nhung
Trần Tuyết Nhung
Ngày sinh: 26-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thanh Thúy
Phạm Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-06 (27)
Long An
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 11-01 (28)
Gia Lai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Văn Tân
Lê Văn Tân
Ngày sinh: 28-04 (27)
Bình Định
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Quách Tú Trân
Quách Tú Trân
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phùng Thị Thủy Tiên
Phùng Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-05 (27)
Minh Hải
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Song Uyên Thy
Hoàng Song Uyên Thy
Ngày sinh: 21-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Thu Vân
Phan Thị Thu Vân
Ngày sinh: 18-08 (27)
Quảng Trị
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Phạm Kim Bình
Huỳnh Phạm Kim Bình
Ngày sinh: 03-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Tạ Ngọc Hồi
Tạ Ngọc Hồi
Ngày sinh: 19-05 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Thu Thảo
Phạm Ngọc Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Kim Thảo
Mai Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 20-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Tuyết Nhung
Võ Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 10-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Kiều Tiên
Lê Thị Kiều Tiên
Ngày sinh: 24-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Trúc Hà
Nguyễn Thị Trúc Hà
Ngày sinh: 17-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Kim Liên
Lê Thị Kim Liên
Ngày sinh: 09-08 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Yến Nhi
Huỳnh Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 09-01 (28)
Long An
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Mộng Tuyền
Lê Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 25-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thúc Định
Phan Thúc Định
Ngày sinh: 26-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Diễm Phi
Trần Ngọc Diễm Phi
Ngày sinh: 25-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Xuân Mai
Phạm Ngọc Xuân Mai
Ngày sinh: 11-02 (28)
Long An
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Đình Giả Thảo
Nguyễn Đình Giả Thảo
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Châm
Nguyễn Thị Châm
Ngày sinh: 12-07 (29)
Hà Bắc
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 11-07 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ngày sinh: 24-09 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 04-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Tố Uyên
Võ Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 18-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Cẩm Tú
Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 08-03 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 17-10 (30)
Phú Yên
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Phan Anh Tuấn
Phan Anh Tuấn
Ngày sinh: 17-11 (30)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Lê Văn Đệ
Lê Văn Đệ
Ngày sinh: 01-01 (31)
Trà Vinh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 22-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hồ Nghĩa Hoàng
Hồ Nghĩa Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (30)
Nghệ An
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Bùi Quốc Huy
Bùi Quốc Huy
Ngày sinh: 11-10 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thế Ly
Nguyễn Thế Ly
Ngày sinh: 24-05 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Cao Thị Bích Phượng
Cao Thị Bích Phượng
Ngày sinh: 09-07 (29)
Bình Phước
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Sỹ Thọ
Nguyễn Sỹ Thọ
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Nghệ An
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Ngày sinh: 28-12 (30)
Bắc Giang
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Hồ Thị Nguyệt
Hồ Thị Nguyệt
Ngày sinh: 18-02 (29)
Nghệ An
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Lê Thị Anh Đào
Lê Thị Anh Đào
Ngày sinh: 02-02 (31)
Ninh Thuận
Lớp: 06TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị ánh Hồng
Nguyễn Thị ánh Hồng
Ngày sinh: 20-12 (30)
Gia Lai
Lớp: 06KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)