Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Võ Trường Thành
Võ Trường Thành
Ngày sinh: 06-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Huỳnh Như
Nguyễn Huỳnh Như
Ngày sinh: 25-08 (26)
Long An
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trần Quang Luyện
Trần Quang Luyện
Ngày sinh: 25-11 (26)
Vĩnh Phú
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Huyền Diệu
Nguyễn Huyền Diệu
Ngày sinh: 19-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Thị Thủy Tiên
Phạm Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 24-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Tấn Chí
Nguyễn Tấn Chí
Ngày sinh: 08-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Minh Phụng
Nguyễn Minh Phụng
Ngày sinh: 05-04 (26)
Bình Định
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Ngọc Nam
Nguyễn Ngọc Nam
Ngày sinh: 20-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Lê Thị Phóng Vân
Lê Thị Phóng Vân
Ngày sinh: 25-10 (26)
Quảng Nam
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Võ Hà Hoài Vũ
Võ Hà Hoài Vũ
Ngày sinh: 10-08 (26)
An Giang
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Hoàng Đình Hiếu
Hoàng Đình Hiếu
Ngày sinh: 21-06 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Duy
Nguyễn Tấn Duy
Ngày sinh: 24-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tấn Phát
Lê Tấn Phát
Ngày sinh: 12-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Hoàng Nhựt
Bùi Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 03-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Nhã
Trần Đức Nhã
Ngày sinh: 21-12 (26)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phùng Quốc Việt
Phùng Quốc Việt
Ngày sinh: 11-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Thoại
Nguyễn Trọng Thoại
Ngày sinh: 20-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Thị Trà My
Đỗ Thị Trà My
Ngày sinh: 12-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Ngọc Thúy Vy
Trần Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 11-10 (27)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Quang Vĩ
Lê Quang Vĩ
Ngày sinh: 31-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Chí Công
Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 09-06 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Minh Cảnh
Trần Minh Cảnh
Ngày sinh: 01-08 (27)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Tấn Đạt
Hoàng Tấn Đạt
Ngày sinh: 28-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 01-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thi
Trần Thi
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Xuân Thắng
Trần Xuân Thắng
Ngày sinh: 27-09 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Anh Đức
Phan Anh Đức
Ngày sinh: 05-09 (27)
Nam Hà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nguyên Nhạc
Trần Nguyên Nhạc
Ngày sinh: 08-07 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Diệc Thúy Vân
Diệc Thúy Vân
Ngày sinh: 23-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Học
Trần Quang Học
Ngày sinh: 19-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Văn Vinh
Ngày sinh: 25-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Như Phương
Lê Như Phương
Ngày sinh: 20-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lý Quốc Tài
Lý Quốc Tài
Ngày sinh: 20-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung Duy
Nguyễn Thành Trung Duy
Ngày sinh: 19-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Khải
Võ Duy Khải
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Xuân Hưng
Trịnh Xuân Hưng
Ngày sinh: 11-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Anh Huy
Võ Anh Huy
Ngày sinh: 03-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thế Ngàn
Phạm Thế Ngàn
Ngày sinh: 03-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 20-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
Ngày sinh: 30-01 (28)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
La Hoàng Sơn
La Hoàng Sơn
Ngày sinh: 12-01 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Minh Thiện
Võ Minh Thiện
Ngày sinh: 08-10 (30)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Tuyên
Nguyễn Xuân Tuyên
Ngày sinh: 12-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phước Lộc
Nguyễn Phước Lộc
Ngày sinh: 15-07 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kiều Quang Dũng
Kiều Quang Dũng
Ngày sinh: 04-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Hiếu Liêm
Huỳnh Hiếu Liêm
Ngày sinh: 08-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Hùng
Nguyễn Hữu Hùng
Ngày sinh: 05-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Thông
Trần Văn Thông
Ngày sinh: 02-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thành
Lê Quang Thành
Ngày sinh: 10-08 (28)
Kon Tum
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Tài
Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 17-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Đức Tuấn
Bùi Đức Tuấn
Ngày sinh: 20-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Quang Vũ
Hoàng Quang Vũ
Ngày sinh: 18-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Viết Văn
Bùi Viết Văn
Ngày sinh: 30-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 25-12 (28)
Sông Bé
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Huỳnh Phương Duy
Nguyễn Huỳnh Phương Duy
Ngày sinh: 29-05 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 24-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Thái Duy Thế
Thái Duy Thế
Ngày sinh: 18-05 (28)
Nghệ An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Anh Quốc
Lê Hoàng Anh Quốc
Ngày sinh: 01-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Ngày sinh: 07-11 (28)
Lào Cai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 09-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trương Cộng Hòa
Trương Cộng Hòa
Ngày sinh: 09-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Đàm Ngọc Thanh
Đàm Ngọc Thanh
Ngày sinh: 04-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hà Duy
Nguyễn Hà Duy
Ngày sinh: 09-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Mai Huỳnh Anh
Mai Huỳnh Anh
Ngày sinh: 09-02 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Khánh Ngọc
Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày sinh: 30-08 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trương Thị Ngọc Mai
Trương Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 04-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 09-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 04-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Ngô Quốc Anh
Ngô Quốc Anh
Ngày sinh: 19-03 (28)
Nghệ An
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Đặng Thành Trường
Đặng Thành Trường
Ngày sinh: 05-01 (29)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Thị Việt Hải
Nguyễn Thị Việt Hải
Ngày sinh: 08-08 (29)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Mạnh Khang
Nguyễn Mạnh Khang
Ngày sinh: 27-08 (31)
Hưng Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Hữu Thành
Trần Hữu Thành
Ngày sinh: 21-10 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 15-07 (30)
Tây Ninh
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Minh Tân
Lê Minh Tân
Ngày sinh: 05-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Xuân Lam
Nguyễn Xuân Lam
Ngày sinh: 23-03 (29)
Ninh Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Trí Quang
Phạm Trí Quang
Ngày sinh: 29-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đàm Thị Huyền Hạnh
Đàm Thị Huyền Hạnh
Ngày sinh: 17-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Phạm Nguyễn Trương Dương
Phạm Nguyễn Trương Dương
Ngày sinh: 14-12 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Phạm Minh Sáng
Phạm Minh Sáng
Ngày sinh: 03-10 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Tô Đức Minh Trí
Tô Đức Minh Trí
Ngày sinh: 28-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nông Thị Tuyên
Nông Thị Tuyên
Ngày sinh: 23-05 (29)
Lạng Sơn
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đào Thị Xinh
Đào Thị Xinh
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Ngọc Thuận
Nguyễn Ngọc Thuận
Ngày sinh: 24-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Thúc Lan Phương
Nguyễn Thúc Lan Phương
Ngày sinh: 10-03 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Đặng Anh Khoa
Đặng Anh Khoa
Ngày sinh: 08-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Võ Tuyên
Võ Tuyên
Ngày sinh: 30-08 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Vĩnh Trường
Nguyễn Vĩnh Trường
Ngày sinh: 17-01 (30)
Quãng Nam
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đường Thanh Đạt
Đường Thanh Đạt
Ngày sinh: 20-09 (31)
TPHCM
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Xuân Hoàn
Dương Xuân Hoàn
Ngày sinh: 01-05 (33)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Quốc Xử
Trần Quốc Xử
Ngày sinh: 10-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Đăng Duy
Trần Đăng Duy
Ngày sinh: 12-12 (31)
Quãng ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Huy Khả
Trần Huy Khả
Ngày sinh: 13-05 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)