Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Võ Trường Thành
Võ Trường Thành
Ngày sinh: 06-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Biện Thu Sương
Biện Thu Sương
Ngày sinh: 02-03 (26)
Long An
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Hà Lan
Đỗ Thị Hà Lan
Ngày sinh: 10-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phan Thị Kiến Hòa
Phan Thị Kiến Hòa
Ngày sinh: 21-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Tiến Cung
Nguyễn Tiến Cung
Ngày sinh: 10-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Phương Linh
Huỳnh Phương Linh
Ngày sinh: 28-08 (26)
Kon Tum
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Lê Thị Phóng Vân
Lê Thị Phóng Vân
Ngày sinh: 25-10 (26)
Quảng Nam
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Võ Đức Đại
Võ Đức Đại
Ngày sinh: 18-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Võ Hà Hoài Vũ
Võ Hà Hoài Vũ
Ngày sinh: 10-08 (26)
An Giang
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Hoàng Thế Nhật
Hoàng Thế Nhật
Ngày sinh: 24-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Phương Anh
Ngày sinh: 31-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Nguyên
Nguyễn Thành Nguyên
Ngày sinh: 11-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Ngân
Hoàng Kim Ngân
Ngày sinh: 02-11 (26)
Quảng Trị
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Nhã
Trần Đức Nhã
Ngày sinh: 21-12 (26)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Châu Khanh
Lê Thị Châu Khanh
Ngày sinh: 20-07 (27)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Ngọc Thúy Vy
Trần Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 11-10 (27)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Võ Thị Thùy Thanh
Võ Thị Thùy Thanh
Ngày sinh: 22-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Bội Niệm
Trần Bội Niệm
Ngày sinh: 08-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Văn Đình Tài
Văn Đình Tài
Ngày sinh: 19-03 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Lê Gia
Huỳnh Lê Gia
Ngày sinh: 06-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 03-02 (27)
Bắc Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Đình Anh Thư
Nguyễn Đình Anh Thư
Ngày sinh: 20-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Văn Tâm
Phan Văn Tâm
Ngày sinh: 04-07 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngày sinh: 10-08 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trịnh Thế Vương
Trịnh Thế Vương
Ngày sinh: 12-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Doãn Hữu Hoàng
Doãn Hữu Hoàng
Ngày sinh: 02-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Duy Minh
Nguyễn Duy Minh
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Hải Đăng
Phan Hải Đăng
Ngày sinh: 18-09 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Minh Cảnh
Trần Minh Cảnh
Ngày sinh: 01-08 (27)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Ngày sinh: 08-02 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 05-04 (27)
Long An
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Huỳnh
Lê Văn Huỳnh
Ngày sinh: 07-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thành
Trần Minh Thành
Ngày sinh: 26-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thi
Trần Thi
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hữu Minh Nhật
Lê Hữu Minh Nhật
Ngày sinh: 24-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nguyên Nhạc
Trần Nguyên Nhạc
Ngày sinh: 08-07 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Bảo Tồn
Lương Bảo Tồn
Ngày sinh: 20-03 (27)
Phú Yên
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Ngọc Thắng
Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 31-08 (28)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
Ngày sinh: 24-10 (28)
Hà Nam
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hà Duy Quang
Hà Duy Quang
Ngày sinh: 12-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiều Quang Hiếu
Thiều Quang Hiếu
Ngày sinh: 02-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Đông
Hoàng Kim Đông
Ngày sinh: 15-06 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung Duy
Nguyễn Thành Trung Duy
Ngày sinh: 19-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Văn Duẩn
Huỳnh Văn Duẩn
Ngày sinh: 01-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Tú Kha
Đinh Tú Kha
Ngày sinh: 20-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
Ngày sinh: 30-01 (28)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Phú
Nguyễn Anh Phú
Ngày sinh: 27-03 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Việt
Bùi Quốc Việt
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cái Thị Quỳnh Anh
Cái Thị Quỳnh Anh
Ngày sinh: 04-10 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 02-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Huy
Trần Thanh Huy
Ngày sinh: 02-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Trung Minh
Trương Trung Minh
Ngày sinh: 26-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 15-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
Ngày sinh: 01-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Luận
Nguyễn Minh Luận
Ngày sinh: 07-06 (28)
Long An
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Phước Tiến
Huỳnh Phước Tiến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 25-12 (28)
Sông Bé
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 24-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 20-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Ngô Bích Ngọc
Ngô Bích Ngọc
Ngày sinh: 23-10 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Anh Quốc
Lê Hoàng Anh Quốc
Ngày sinh: 01-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Ngày sinh: 07-11 (28)
Lào Cai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 19-08 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Minh Phụng
Trần Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 09-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trịnh Quang Tuấn
Trịnh Quang Tuấn
Ngày sinh: 12-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Trần Sang
Phạm Trần Sang
Ngày sinh: 13-01 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Ngô Quốc Anh
Ngô Quốc Anh
Ngày sinh: 19-03 (28)
Nghệ An
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 02-09 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Mai Tuấn Anh
Mai Tuấn Anh
Ngày sinh: 14-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 03-11 (29)
Hải Hưng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Hữu Thành
Trần Hữu Thành
Ngày sinh: 21-10 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Đình Tân
Trần Đình Tân
Ngày sinh: 20-08 (29)
Sông Bé
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Thanh Nghị
Lê Thanh Nghị
Ngày sinh: 12-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 09-01 (29)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Xuân Lam
Nguyễn Xuân Lam
Ngày sinh: 23-03 (29)
Ninh Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Anh Luân
Nguyễn Anh Luân
Ngày sinh: 20-02 (29)
Cà Mau
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Trí Quang
Phạm Trí Quang
Ngày sinh: 29-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Trường Giang
Võ Trường Giang
Ngày sinh: 20-04 (30)
Quảng Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Nguyễn Trương Dương
Phạm Nguyễn Trương Dương
Ngày sinh: 14-12 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Trần Thị Hoài Thương
Trần Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 31-08 (29)
Sông Bé
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Quãng Thị Kim Oanh
Quãng Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 18-01 (29)
Bến Tre
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Dương Quỳnh Nhi
Dương Quỳnh Nhi
Ngày sinh: 19-08 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đào Thị Xinh
Đào Thị Xinh
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Thúc Lan Phương
Nguyễn Thúc Lan Phương
Ngày sinh: 10-03 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Tôn Luận
Nguyễn Tôn Luận
Ngày sinh: 28-02 (30)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Đình Ngũ Long
Trần Đình Ngũ Long
Ngày sinh: 29-03 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Lăng Trọng Bằng
Lăng Trọng Bằng
Ngày sinh: 21-10 (30)
Tây Ninh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Trọng Nghĩa
Phan Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-04 (31)
Gia Lai
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 29-09 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đường Thanh Đạt
Đường Thanh Đạt
Ngày sinh: 20-09 (31)
TPHCM
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Phong Nam
Trần Phong Nam
Ngày sinh: 15-01 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Trần Huy Khả
Trần Huy Khả
Ngày sinh: 13-05 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Thịnh Văn Nam
Thịnh Văn Nam
Ngày sinh: 20-10 (32)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)