Khoa Kỹ thuật công trình (2008) (Đại học chính quy)
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bình Trị Thiên
Lớp: 08CD1N
Cầu đường (2008)
Trần Hoàng Thành
Trần Hoàng Thành
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 08CD1N
Cầu đường (2008)
Võ Quang Luân
Võ Quang Luân
Ngày sinh: 15-08 (29)
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH XD-TM An Tâm
Võ Phong Lam
Võ Phong Lam
Ngày sinh: 22-09 (30)
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH TVXD&QLDA Thái Sơn
Trần Duy Quang
Trần Duy Quang
Ngày sinh: 12-09 (29)
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Kỹ thuật viên: Công ty Cổ Phần ĐT-XD 194
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 10-04 (29)
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Chuyên viên chăm sóc khách hàng: Asia Commercial Bank (ACB)
Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 09-09 (30)
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Chuyên viên: Ban bồi thường – Giải phòng mặt bằng Quận Phú Nhuận
Lê Văn Chí
Lê Văn Chí
Ngày sinh: 15-01 (29)
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trợ lý nghiên cứu: Công ty TNHH Kỹ thuật và Mô phỏng
Lê Thanh Vũ
Lê Thanh Vũ
Ngày sinh: 27-06 (29)
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nhân viên: Tổng công ty xây dựng số 1 – Tp Hồ Chí Minh
Lê Văn Thiệp
Lê Văn Thiệp
Ngày sinh: 03-11 (30)
Phú Khánh
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thành Vũ
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 20-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Chuyên viên: Ban quản lý dự án - Sở Quy hoạch kiến trúc, Tp HCM
Mai Xuân Việt
Mai Xuân Việt
Ngày sinh: 05-04 (37)
Lâm Đồng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Quản lý: Cửa hàng điện nước Thảo Vy