Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Phạm Đức Tài
Phạm Đức Tài
Ngày sinh: 07-03 (28)
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nhân viên dự toán: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 11-01 (25)
Lớp: 11060301
Công nghệ sinh học
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Ngô Thanh Dũng
Ngô Thanh Dũng
Ngày sinh: 29-11 (26)
Bình Định
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Triệu Yến Trinh
Triệu Yến Trinh
Ngày sinh: 07-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 08-09 (26)
An Giang
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04-09 (26)
Cao Bằng
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Trương Huy Chính
Trương Huy Chính
Ngày sinh: 21-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Lệ Yến
Hoàng Lệ Yến
Ngày sinh: 16-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Huyền Trân
Trần Thị Huyền Trân
Ngày sinh: 01-10 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Ngày sinh: 05-09 (26)
An Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Ngày sinh: 16-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Ngày sinh: 05-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Tôn Nữ Thiên Hương
Tôn Nữ Thiên Hương
Ngày sinh: 05-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Kim Hương
Trần Thị Kim Hương
Ngày sinh: 22-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 03-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Kim Đài
Phạm Thị Kim Đài
Ngày sinh: 06-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Đặng Quang Dũng
Đặng Quang Dũng
Ngày sinh: 07-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hữu Phát
Nguyễn Hữu Phát
Ngày sinh: 19-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Thị Thúy Hạnh
Bùi Thị Thúy Hạnh
Ngày sinh: 24-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lâm Thanh Nhật Hà
Lâm Thanh Nhật Hà
Ngày sinh: 08-03 (27)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hải Duy
Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 04-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Phương Anh
Phạm Thị Phương Anh
Ngày sinh: 11-11 (28)
Kiên Giang
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ly
Nguyễn Thị Kim Ly
Ngày sinh: 20-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thu Hường
Trần Thị Thu Hường
Ngày sinh: 09-02 (27)
Nam Hà
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Mỹ Yến
Trần Mỹ Yến
Ngày sinh: 12-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Văn Vượng
Ngày sinh: 17-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 25-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (28)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 09-04 (27)
Nghệ An
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đinh Thị Xuân Diệu
Đinh Thị Xuân Diệu
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Văn Đường Phương Trang
Văn Đường Phương Trang
Ngày sinh: 24-02 (27)
Kon Tum
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kim Trang
Nguyễn Thị Kim Trang
Ngày sinh: 16-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Vương Hân Huệ
Vương Hân Huệ
Ngày sinh: 15-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Thị Phương Thảo
Mai Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-10 (27)
An Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Tuấn Phi
Hoàng Tuấn Phi
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 16-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phan Thị Trang
Phan Thị Trang
Ngày sinh: 10-06 (28)
Nghệ An
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đinh Tiến Vũ
Đinh Tiến Vũ
Ngày sinh: 07-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Ngày sinh: 25-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Thanh Xuân
Hoàng Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 06-10 (28)
Bình Phước
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Mạc Hồng Phước
Mạc Hồng Phước
Ngày sinh: 23-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 25-05 (29)
Minh Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Ngày sinh: 30-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Chinh
Nguyễn Hoàng Chinh
Ngày sinh: 04-07 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đặng Thanh Khâm
Đặng Thanh Khâm
Ngày sinh: 11-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trịnh Huy Cường
Trịnh Huy Cường
Ngày sinh: 30-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đặng Ngọc Phương Thảo
Đặng Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Cam Thị Mỹ Lệ
Cam Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 11-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Huy
Phạm Thanh Huy
Ngày sinh: 22-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thanh Hiền
Trần Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 12-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Hồng Tường Vy
Hồng Tường Vy
Ngày sinh: 10-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phan Thị Thúy Hằng
Phan Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-09 (28)
Long An
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Quang Đức
Trần Quang Đức
Ngày sinh: 07-03 (29)
Bình Phước
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trương Thị Cẩm Vân
Trương Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 09-12 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 28-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Tường Vi
Ngày sinh: 04-12 (28)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Võ Thị Thu Vang
Võ Thị Thu Vang
Ngày sinh: 12-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Cao Thị Lê Dung
Cao Thị Lê Dung
Ngày sinh: 29-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Phụng Thanh
Trần Phụng Thanh
Ngày sinh: 01-06 (29)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Ngô Thị Kim Thảo
Ngô Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 07-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Phong
Lê Văn Phong
Ngày sinh: 10-06 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Văn Thị Quế Phương
Văn Thị Quế Phương
Ngày sinh: 18-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 24-07 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trương Thị Sáng
Trương Thị Sáng
Ngày sinh: 07-07 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Loan
Lê Thị Phương Loan
Ngày sinh: 10-04 (30)
Quảng Trị
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Ngày sinh: 03-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lại Thị Thùy Dương
Lại Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 12-05 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Hải Châu
Lê Thị Hải Châu
Ngày sinh: 03-09 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Ngày sinh: 01-02 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Thanh Trúc
Trần Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-06 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Ngày sinh: 12-01 (30)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Quang Hiển
Lê Quang Hiển
Ngày sinh: 25-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH3D
Công nghệ hóa học (2008)
Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân
Ngày sinh: 15-01 (31)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Vũ Thành Sơn
Vũ Thành Sơn
Ngày sinh: 20-07 (29)
Nam Định
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Thế Minh
Ngô Thế Minh
Ngày sinh: 01-02 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 27-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Võ Đặng Sơn Lâm
Võ Đặng Sơn Lâm
Ngày sinh: 01-06 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Ngày sinh: 01-01 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16-11 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Huỳnh Ngọc Quý
Huỳnh Ngọc Quý
Ngày sinh: 10-10 (30)
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Dương Thanh Hoàng
Dương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 15-01 (30)
Thái Bình
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)