Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Trần Thúy Ái
Trần Thúy Ái
Ngày sinh: 26-08 (24)
Trà Vinh
Lớp: 12060202
Kỹ thuật hóa học
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 11-01 (25)
Lớp: 11060301
Công nghệ sinh học
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Ngô Thanh Dũng
Ngô Thanh Dũng
Ngày sinh: 29-11 (26)
Bình Định
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Triệu Yến Trinh
Triệu Yến Trinh
Ngày sinh: 07-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Huỳnh Uyên Hương
Lê Huỳnh Uyên Hương
Ngày sinh: 07-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04-09 (26)
Cao Bằng
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lưu Hoài Trúc Giang
Lưu Hoài Trúc Giang
Ngày sinh: 02-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Lệ Yến
Hoàng Lệ Yến
Ngày sinh: 16-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Huyền Trân
Trần Thị Huyền Trân
Ngày sinh: 01-10 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Ngày sinh: 16-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Ngày sinh: 05-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Tôn Nữ Thiên Hương
Tôn Nữ Thiên Hương
Ngày sinh: 05-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Lê Thị Hồng Diệu
Lê Thị Hồng Diệu
Ngày sinh: 23-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 22-06 (26)
Cà Mau
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Vũ Thị Tuyết Ngân
Vũ Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 15-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Trần Thọ Hoài Nam
Trần Thọ Hoài Nam
Ngày sinh: 25-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Kim Đài
Phạm Thị Kim Đài
Ngày sinh: 06-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-06 (27)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lâm Thanh Nhật Hà
Lâm Thanh Nhật Hà
Ngày sinh: 08-03 (27)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hải Duy
Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 04-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Phương Anh
Phạm Thị Phương Anh
Ngày sinh: 11-11 (28)
Kiên Giang
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Võ Tuyết Thanh Trúc
Võ Tuyết Thanh Trúc
Ngày sinh: 07-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Nhất Sang
Bùi Nhất Sang
Ngày sinh: 23-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bình Thuận
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 11-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ly
Nguyễn Thị Kim Ly
Ngày sinh: 20-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thu Hường
Trần Thị Thu Hường
Ngày sinh: 09-02 (27)
Nam Hà
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Văn Vượng
Ngày sinh: 17-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Đình Kha
Nguyễn Đình Kha
Ngày sinh: 27-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (28)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Đinh Tuấn Bình
Đinh Tuấn Bình
Ngày sinh: 11-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Thúy Vi
Phạm Thị Thúy Vi
Ngày sinh: 20-08 (27)
Nam Định
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Thị Phương Thảo
Mai Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-10 (27)
An Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Trà My
Nguyễn Trà My
Ngày sinh: 07-11 (28)
Cà Mau
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 22-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phạm Minh Tân
Phạm Minh Tân
Ngày sinh: 19-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Lê Thị Khuyến
Lê Thị Khuyến
Ngày sinh: 18-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-01 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đinh Tiến Vũ
Đinh Tiến Vũ
Ngày sinh: 07-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Ngày sinh: 25-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Thanh Xuân
Hoàng Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 06-10 (28)
Bình Phước
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Mạc Hồng Phước
Mạc Hồng Phước
Ngày sinh: 23-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Thái Thị Ngọc Hiền
Thái Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 29-03 (29)
Hậu Giang
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Minh Đương
Lê Minh Đương
Ngày sinh: 02-04 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 25-05 (29)
Minh Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Thị Diễm Châu
Trần Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 01-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học.: Công nghệ sinh học.
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đặng Thanh Khâm
Đặng Thanh Khâm
Ngày sinh: 11-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thế Ân Khoa
Nguyễn Thế Ân Khoa
Ngày sinh: 05-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Trà Giang
Phạm Thị Trà Giang
Ngày sinh: 27-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phan Thị Thúy Hằng
Phan Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-09 (28)
Long An
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Thị Lệ Hằng
Dương Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18-01 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Quang Đức
Trần Quang Đức
Ngày sinh: 07-03 (29)
Bình Phước
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hoài Linh
Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 25-10 (30)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thanh Nhàn
Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 25-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Tường Vi
Ngày sinh: 04-12 (28)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 18-10 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Võ Thị Thu Vang
Võ Thị Thu Vang
Ngày sinh: 12-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Nguyễn Duy Linh
Trần Nguyễn Duy Linh
Ngày sinh: 06-01 (31)
Hà Nội
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Công Tiệp
Nguyễn Công Tiệp
Ngày sinh: 19-12 (30)
Bắc Giang
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Phong
Lê Văn Phong
Ngày sinh: 10-06 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 24-07 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trương Thị Sáng
Trương Thị Sáng
Ngày sinh: 07-07 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Bích Loan
Lê Thị Bích Loan
Ngày sinh: 10-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Hải Châu
Lê Thị Hải Châu
Ngày sinh: 03-09 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Thanh Trúc
Trần Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-06 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Ngày sinh: 08-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thu Thúy
Lê Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 17-01 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Tường Vy
Trần Thị Tường Vy
Ngày sinh: 03-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 21-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Ngày sinh: 02-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 27-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hoàng Trần Tuấn Anh
Hoàng Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 30-08 (30)
Sông Bé
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 19-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngày sinh: 04-01 (29)
Long An
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Ngọc ánh
Trần Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 08-11 (30)
Sông Bé
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 27-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16-11 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Dũng Trí
Nguyễn Dũng Trí
Ngày sinh: 07-05 (31)
Bình Thuận
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trang Châu Anh
Trang Châu Anh
Ngày sinh: 25-01 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)