Khoa Lao động và công đoàn (Đại học chính quy)
Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
Ngày sinh: 15-11 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 120A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Nhật Trường
Nguyễn Nhật Trường
Ngày sinh: 15-08 (25)
An Giang
Lớp: 110A0001
Quan hệ lao động
Phan Hồng Ngân
Phan Hồng Ngân
Ngày sinh: 19-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Vũ Thị Thủy Tiên
Vũ Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 22-02 (26)
Tây Ninh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 07-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Trần Đổ Phương Ngọc
Trần Đổ Phương Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Thị Hậu
Nguyễn Thị Hậu
Ngày sinh: 02-06 (26)
Bình Định
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Phạm Thị Thanh Hằng
Phạm Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 29-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Vũ Thị Hương Giang
Vũ Thị Hương Giang
Ngày sinh: 18-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Kim Duyên
Nguyễn Kim Duyên
Ngày sinh: 04-11 (26)
Sông Bé
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Vương Thị Thùy Dung
Vương Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 06-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Phạm Thị Kim Anh
Phạm Thị Kim Anh
Ngày sinh: 25-04 (26)
An Giang
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Võ Minh Ngọc
Võ Minh Ngọc
Ngày sinh: 23-08 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Đoàn Thị Diễm Mi
Đoàn Thị Diễm Mi
Ngày sinh: 12-09 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Phạm Xuân Mai
Phạm Xuân Mai
Ngày sinh: 28-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Phan Ngọc Long
Phan Ngọc Long
Ngày sinh: 23-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Hà Trọng Khôi
Hà Trọng Khôi
Ngày sinh: 24-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Lê Anh Khoa
Lê Anh Khoa
Ngày sinh: 19-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Trương Thục Quân
Trương Thục Quân
Ngày sinh: 09-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Tăng Lệ Phương
Tăng Lệ Phương
Ngày sinh: 22-02 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Lê Trâm Oanh
Lê Trâm Oanh
Ngày sinh: 29-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 25-01 (26)
Nam Định
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 09-05 (26)
Phú Yên
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Phạm Bá Nhâm
Phạm Bá Nhâm
Ngày sinh: 23-07 (26)
Thái Bình
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 20-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Châu Vĩnh Tòng
Châu Vĩnh Tòng
Ngày sinh: 28-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Lê Phương Thùy
Lê Phương Thùy
Ngày sinh: 02-07 (26)
Bến Tre
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Thị Thân
Nguyễn Thị Thân
Ngày sinh: 12-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Đỗ Thị Phương Thảo
Đỗ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 06-08 (27)
Quảng Trị
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Văn Quyết
Ngày sinh: 22-06 (27)
TP Hà nội (Tỉnh Hà tây cũ)
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Lê Thị Thu Vân
Lê Thị Thu Vân
Ngày sinh: 23-05 (26)
Bình Định
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Trần Lâm Phương Uyên
Trần Lâm Phương Uyên
Ngày sinh: 14-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Trần Liêu Nguyệt Tú
Trần Liêu Nguyệt Tú
Ngày sinh: 09-10 (26)
Long An
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Thị Phương Trúc
Nguyễn Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 11-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Phạm Thị Mỹ Trinh
Phạm Thị Mỹ Trinh
Ngày sinh: 10-06 (26)
Bình Định
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Vũ Kiều Trinh
Nguyễn Vũ Kiều Trinh
Ngày sinh: 08-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Hoàng Thị Ngọc Hải
Hoàng Thị Ngọc Hải
Ngày sinh: 14-05 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Trần Phương Yến Vy
Trần Phương Yến Vy
Ngày sinh: 30-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100A0001
Quan hệ lao động
Trần Thị Kim Ngân
Trần Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 20-02 (27)
Long An
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Huỳnh Ngọc Trâm
Huỳnh Ngọc Trâm
Ngày sinh: 02-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
La Tố Nga
La Tố Nga
Ngày sinh: 08-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Thị Mỹ An
Nguyễn Thị Mỹ An
Ngày sinh: 08-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Hồ Khánh Vân
Nguyễn Hồ Khánh Vân
Ngày sinh: 22-06 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 28-07 (27)
Long An
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Lâm Thị Thủy Chiều
Lâm Thị Thủy Chiều
Ngày sinh: 26-08 (27)
Sông Bé
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 19-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Nguyễn Xuân Anh
Nguyễn Xuân Anh
Ngày sinh: 15-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động
Lê Ngọc Diễm
Lê Ngọc Diễm
Ngày sinh: 02-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 090A0001
Quan hệ lao động