Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 06-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 13-03 (27)
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 03-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 05-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 12-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lương Nguyễn Bảo Trân
Lương Nguyễn Bảo Trân
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 24-06 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Trần Thị Bích Hoa
Trần Thị Bích Hoa
Ngày sinh: 29-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Phước Hợp
Đặng Phước Hợp
Ngày sinh: 16-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Hoa
Phan Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 10-11 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phạm Thị Hồng Diễm
Phạm Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 02-02 (26)
Bình Định
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phạm Thị Luyến
Phạm Thị Luyến
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bình Phước
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Huỳnh Thị Xuyến
Huỳnh Thị Xuyến
Ngày sinh: 16-03 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Nhật Trường
Lê Nhật Trường
Ngày sinh: 30-01 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 28-08 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu An
Lê Thị Thu An
Ngày sinh: 14-09 (26)
Long An
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Ngày sinh: 22-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thế Hân
Phạm Thế Hân
Ngày sinh: 19-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Ngọc Phương Dung
Lê Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 04-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
Ngày sinh: 25-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Tiến Đức Thịnh
Nguyễn Tiến Đức Thịnh
Ngày sinh: 28-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Hòa
Nguyễn Bá Hòa
Ngày sinh: 02-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Thanh Minh Quân
Hồ Thanh Minh Quân
Ngày sinh: 30-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
Ngày sinh: 07-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Tố Quyên
Đặng Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 21-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-02 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hà Văn Hiệp
Hà Văn Hiệp
Ngày sinh: 08-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Quỳnh Giao
Lê Quỳnh Giao
Ngày sinh: 04-03 (28)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Vũ Thị Kim Loan
Vũ Thị Kim Loan
Ngày sinh: 26-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Thị Kiều Oanh
Võ Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 06-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 15-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Lương Thị Xuân Hậu
Lương Thị Xuân Hậu
Ngày sinh: 20-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 22-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Quách Yến Vi
Quách Yến Vi
Ngày sinh: 16-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Phước
Nguyễn Bá Phước
Ngày sinh: 20-06 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Bích Trâm
Ngày sinh: 04-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Tuấn Phong
Trần Tuấn Phong
Ngày sinh: 17-05 (27)
Minh Hải
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Thu Hà
Hồ Thu Hà
Ngày sinh: 27-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Nhật Kỷ
Hồ Nhật Kỷ
Ngày sinh: 24-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 12-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Xuân
Phạm Thị Xuân
Ngày sinh: 13-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Ngày sinh: 19-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Minh Trang
Trần Minh Trang
Ngày sinh: 06-02 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thùy Giang
Nguyễn Thùy Giang
Ngày sinh: 18-12 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Ngày sinh: 18-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Lâm
Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày sinh: 12-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Bích Nga
Phạm Thị Bích Nga
Ngày sinh: 18-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Ngày sinh: 04-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Dương Thị Hoàng Diệu
Dương Thị Hoàng Diệu
Ngày sinh: 01-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Vũ Thị Bảo Tuyền
Vũ Thị Bảo Tuyền
Ngày sinh: 18-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Điện Quang Tuyên
Bùi Điện Quang Tuyên
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang
Ngày sinh: 18-07 (28)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 19-09 (28)
Hà Tây
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Ngày sinh: 03-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Văn Tính
Lê Văn Tính
Ngày sinh: 10-10 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Thụy Tường Vy
Cao Thụy Tường Vy
Ngày sinh: 03-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 27-06 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Minh Hải
Hồ Minh Hải
Ngày sinh: 24-11 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 05-11 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ni Na
Nguyễn Thị Ni Na
Ngày sinh: 24-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Hà Khanh
Hoàng Hà Khanh
Ngày sinh: 27-01 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 06-04 (29)
Quảng Trị
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Công ty CPCN Cao su Miền Nam
Phạm Trung Nam
Phạm Trung Nam
Ngày sinh: 16-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Đức Minh Thắng
Đỗ Đức Minh Thắng
Ngày sinh: 25-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Phạm Hồng Thắng
Phạm Hồng Thắng
Ngày sinh: 09-06 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Vũ Thị Phương Thảo
Vũ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Giám sát an toàn: Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Lương Hoàng Vinh
Lương Hoàng Vinh
Ngày sinh: 09-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 10-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Dương Hoàng Long
Dương Hoàng Long
Ngày sinh: 25-09 (28)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Công Khoan
Nguyễn Công Khoan
Ngày sinh: 26-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thúy Ngân
Lê Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 24-11 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Hoàng Thị Thúy Nga
Hoàng Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 16-05 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Mỹ Thanh
Đặng Mỹ Thanh
Ngày sinh: 10-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 21-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 28-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Cao Hoài Vịnh
Cao Hoài Vịnh
Ngày sinh: 23-07 (29)
Bến Tre
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Ngày sinh: 06-02 (30)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Trường Bảo Trân
Nguyễn Trường Bảo Trân
Ngày sinh: 11-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Kim Tâm
Nguyễn Thị Kim Tâm
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 04-07 (29)
Gia Lai
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 14-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trần Khánh Chung
Trần Khánh Chung
Ngày sinh: 03-10 (30)
Bình Phước
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Lý Thị Thu Ba
Lý Thị Thu Ba
Ngày sinh: 17-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Xuân Tuấn
Phạm Xuân Tuấn
Ngày sinh: 20-08 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Ngày sinh: 04-12 (30)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Phan Thị Thu Giang
Phan Thị Thu Giang
Ngày sinh: 27-03 (30)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Vương Thị Hồng Phước
Vương Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 15-11 (30)
Tây Ninh
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Lê Quốc Hưng
Trần Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 22-01 (32)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đinh Giang Hùng Hải
Đinh Giang Hùng Hải
Ngày sinh: 06-07 (30)
Sông Bé
Lớp: 06CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)