Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 06-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Phước Lộc
Nguyễn Phước Lộc
Ngày sinh: 26-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Tấn Đức
Nguyễn Tấn Đức
Ngày sinh: 01-08 (25)
Bến Tre
Lớp: 11090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 13-03 (27)
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Trương Quang Tiến
Trương Quang Tiến
Ngày sinh: 20-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 03-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 12-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Bùi Thị Bích Hồng
Bùi Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 01-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Hoa
Phan Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 10-11 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Cẩm Duyên
Nguyễn Thị Cẩm Duyên
Ngày sinh: 28-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-09 (27)
Hải Phòng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Sen
Trần Thị Sen
Ngày sinh: 22-11 (26)
Hải Hưng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thành Lương
Nguyễn Thị Thành Lương
Ngày sinh: 24-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu An
Lê Thị Thu An
Ngày sinh: 14-09 (26)
Long An
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Ngày sinh: 22-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thụy Vỹ Thương
Phạm Thụy Vỹ Thương
Ngày sinh: 20-02 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đào Quốc Dũng
Đào Quốc Dũng
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Ngọc Phương Dung
Lê Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 04-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thúy An
Phạm Thúy An
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thanh Tân
Nguyễn Thanh Tân
Ngày sinh: 12-09 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bảo Hòa
Nguyễn Bảo Hòa
Ngày sinh: 28-09 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lý Thị ánh Nguyệt
Lý Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 21-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí
Ngày sinh: 27-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Tố Quyên
Đặng Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 21-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguyễn Thị Phương Ngân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Võ Minh Thái
Võ Minh Thái
Ngày sinh: 29-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Huỳnh Đăng Quang
Huỳnh Đăng Quang
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Trần Đình Nhật Linh
Trần Đình Nhật Linh
Ngày sinh: 09-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hà Văn Hiệp
Hà Văn Hiệp
Ngày sinh: 08-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Hoài Duyên
Nguyễn Hoài Duyên
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đào Thị Thùy Trang
Đào Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 24-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 25-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thu
Hồ Thị Thu
Ngày sinh: 10-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thị Hồng Nhanh
Phan Thị Hồng Nhanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hoàng Nữ Diệu Linh
Hoàng Nữ Diệu Linh
Ngày sinh: 26-09 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Cty TNHH Kỹ thuật Môi trường Bắc Nam
Phan Thanh Giàu
Phan Thanh Giàu
Ngày sinh: 26-06 (27)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT TpHồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 11-05 (27)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Đỗ Trần Thanh
Đỗ Trần Thanh
Ngày sinh: 17-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 15-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Ngô Đức Hoàng
Ngô Đức Hoàng
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Vương Thu Hằng
Nguyễn Vương Thu Hằng
Ngày sinh: 25-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Bích Trâm
Ngày sinh: 04-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 24-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đình Hòa
Trần Đình Hòa
Ngày sinh: 27-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Khắc Nguyên
Huỳnh Khắc Nguyên
Ngày sinh: 20-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 12-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Tấn Huy
Phạm Tấn Huy
Ngày sinh: 25-10 (28)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Vũ Ngọc Quỳnh
Vũ Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 12-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thùy Giang
Nguyễn Thùy Giang
Ngày sinh: 18-12 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Võ Thị Mỹ Hạnh
Võ Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 25-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Bích Nga
Phạm Thị Bích Nga
Ngày sinh: 18-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đinh Hữu Nam
Đinh Hữu Nam
Ngày sinh: 07-11 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Dương Thị Hoàng Diệu
Dương Thị Hoàng Diệu
Ngày sinh: 01-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lý Thanh Toàn
Lý Thanh Toàn
Ngày sinh: 23-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Điện Quang Tuyên
Bùi Điện Quang Tuyên
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hoàng Văn Triều
Hoàng Văn Triều
Ngày sinh: 10-07 (28)
Thái Bình
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Chương
Nguyễn Văn Chương
Ngày sinh: 05-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trương Công Bản
Trương Công Bản
Ngày sinh: 04-06 (28)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Duy Khánh
Phan Duy Khánh
Ngày sinh: 01-05 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 19-09 (28)
Hà Tây
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thị Hạnh Hiếu
Trần Thị Hạnh Hiếu
Ngày sinh: 20-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Chu Thương Tín
Chu Thương Tín
Ngày sinh: 04-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Trung Tuấn
Nguyễn Trung Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Minh Hải
Hồ Minh Hải
Ngày sinh: 24-11 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Cù Ngọc Khuyến
Cù Ngọc Khuyến
Ngày sinh: 13-03 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Thương
Phan Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 28-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Đức Minh Thắng
Đỗ Đức Minh Thắng
Ngày sinh: 25-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Vũ Thị Phương Thảo
Vũ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Giám sát an toàn: Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Đoàn Thị Anh Tuyền
Đoàn Thị Anh Tuyền
Ngày sinh: 20-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Dương Hoàng Long
Dương Hoàng Long
Ngày sinh: 25-09 (28)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 06-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Ngọc Huy
Lê Ngọc Huy
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 28-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lâm Thị Thùy Dung
Lâm Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 17-09 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Bùi Nguyễn Trí
Bùi Nguyễn Trí
Ngày sinh: 01-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Viết Sơn
Hồ Viết Sơn
Ngày sinh: 22-10 (31)
Quảng Nam
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thoại Miên
Nguyễn Thị Thoại Miên
Ngày sinh: 21-01 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 14-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Thị Hằng
Hồ Thị Hằng
Ngày sinh: 05-12 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Phương Hồng
Nguyễn Thị Phương Hồng
Ngày sinh: 23-08 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đinh Thanh Xuân
Đinh Thanh Xuân
Ngày sinh: 15-02 (29)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Phan Thị Thu Giang
Phan Thị Thu Giang
Ngày sinh: 27-03 (30)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Lê Quốc Hưng
Trần Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 22-01 (32)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 15-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phạm Thị Phương Trúc
Phạm Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 01-05 (30)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lưu Thị Thanh Thảo
Lưu Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 12-09 (31)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-07 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)