Khoa Mỹ thuật công nghiệp (Đại học chính quy)
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 19-07 (27)
Lớp: 09010001
Huỳnh Cao Vũ Khang
Huỳnh Cao Vũ Khang
Ngày sinh: 17-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12010109
Thiết kế đồ họa
Phạm Song Thảo Anh
Phạm Song Thảo Anh
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 10010004
Thiết kế thời trang
Huỳnh Vũ Mỹ Phụng
Huỳnh Vũ Mỹ Phụng
Ngày sinh: 18-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 10010003
Thiết kế nội thất
Đào Thu Hoài
Đào Thu Hoài
Ngày sinh: 10-07 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10010003
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 08-11 (26)
Nam Định
Lớp: 10010003
Thiết kế nội thất
Tống Ngọc Hân
Tống Ngọc Hân
Ngày sinh: 18-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10010003
Thiết kế nội thất
Trần Nữ Tiên Dung
Trần Nữ Tiên Dung
Ngày sinh: 23-12 (26)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 10010003
Thiết kế nội thất
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
Ngày sinh: 11-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10010003
Thiết kế nội thất
Đỗ Nguyễn Huyền Anh
Đỗ Nguyễn Huyền Anh
Ngày sinh: 28-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10010003
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Thanh Quyên
Nguyễn Thị Thanh Quyên
Ngày sinh: 02-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10010101
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Hồng Yến
Nguyễn Hồng Yến
Ngày sinh: 18-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10010101
Thiết kế đồ họa
Phạm Hoàng Tú Trâm
Phạm Hoàng Tú Trâm
Ngày sinh: 28-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10010101
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Thủy
Ngày sinh: 27-09 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10010101
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Anh Thảo
Nguyễn Anh Thảo
Ngày sinh: 23-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10010101
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Trà My
Nguyễn Trà My
Ngày sinh: 30-05 (26)
Hà Nội
Lớp: 10010101
Thiết kế đồ họa
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10010001
Mỹ thuật công nghiệp
Trần Thị Thu Phương
Trần Thị Thu Phương
Ngày sinh: 14-03 (26)
Ninh Bình
Lớp: 10010001
Mỹ thuật công nghiệp
Lê Phan Hoàng Oanh
Lê Phan Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10010001
Mỹ thuật công nghiệp
Lý Yến Nhi
Lý Yến Nhi
Ngày sinh: 19-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10010001
Mỹ thuật công nghiệp
Nguyễn Trần Khánh Linh
Nguyễn Trần Khánh Linh
Ngày sinh: 27-04 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10010001
Mỹ thuật công nghiệp
Võ Thị Yến Nhi
Võ Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 12-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Lý Danh Thanh
Lý Danh Thanh
Ngày sinh: 02-03 (32)
Hậu Giang
Lớp: 09010004
Thiết kế thời trang
Nguyễn Lê Thanh Trà
Nguyễn Lê Thanh Trà
Ngày sinh: 06-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010002
Mỹ thuật công nghiệp
Nhân viên thiết kế trang sức 2D.: Cty Vàng Đá Quý Sài Gòn Quốc Tế
Đặng Tú Khuyên
Đặng Tú Khuyên
Ngày sinh: 15-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Trịnh Thị Thúy Trang
Trịnh Thị Thúy Trang
Ngày sinh: 12-03 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09010004
Thiết kế thời trang
Võ Hồ Hạnh Phúc
Võ Hồ Hạnh Phúc
Ngày sinh: 06-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Ngô Thị Gia Hội
Ngô Thị Gia Hội
Ngày sinh: 10-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Bành Tú Trân
Bành Tú Trân
Ngày sinh: 08-11 (29)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
Ngày sinh: 23-10 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Tô Thúy Quỳnh
Tô Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 28-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Hồng Thể Ngân
Hồng Thể Ngân
Ngày sinh: 14-10 (27)
Cửu Long
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 22-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 12-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Lê Nguyễn Thế Bảo
Lê Nguyễn Thế Bảo
Ngày sinh: 14-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010003
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 16-08 (27)
Sông Bé
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Vũ Ngọc Phương Uyên
Vũ Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 08-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010002
Tạo dáng công nghiệp
Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thắng
Ngày sinh: 15-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09010002
Mỹ thuật công nghiệp
Thiết kế, tạo mẫu.: Freelance Designer.
Nguyễn Thị Phương Uyên
Nguyễn Thị Phương Uyên
Ngày sinh: 30-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Phạm Thị Cẩm Tú
Phạm Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-07 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Minh Toàn
Nguyễn Minh Toàn
Ngày sinh: 18-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Lưu Ngọc Loan Thanh
Lưu Ngọc Loan Thanh
Ngày sinh: 09-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Trương Xuân Quỳnh
Trương Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Nguyệt Quế
Nguyễn Nguyệt Quế
Ngày sinh: 04-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Trần Thùy Khanh
Trần Thùy Khanh
Ngày sinh: 22-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Đỗ Thị Minh Hải
Đỗ Thị Minh Hải
Ngày sinh: 17-11 (27)
Ninh Bình
Lớp: 09010001
Thiết kế đồ họa
Trương Yến Vy
Trương Yến Vy
Ngày sinh: 08-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC4D
Mỹ thuật công nghiệp
Nhân viên thiết kế.: Công ty G&G Garments, Ltd. (USA).
Nguyễn Thị Tố Lan
Nguyễn Thị Tố Lan
Ngày sinh: 10-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08MC4D
Thiết kế thời trang
Nguyễn Thị Hai
Nguyễn Thị Hai
Ngày sinh: 10-03 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08MC4D
Thiết kế thời trang
Hồ Tiểu Đan
Hồ Tiểu Đan
Ngày sinh: 03-10 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08MC4D
Thiết kế thời trang
La Bảo Trân
La Bảo Trân
Ngày sinh: 17-02 (28)
Minh Hải
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Đào Thục Quyên
Đào Thục Quyên
Ngày sinh: 25-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Võ Nguyễn Hoàng Oanh
Võ Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 29-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Nguyễn Lê Thái Minh
Nguyễn Lê Thái Minh
Ngày sinh: 21-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Hoàng Hữu Kha
Hoàng Hữu Kha
Ngày sinh: 04-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Lê Hoàn Vũ
Lê Hoàn Vũ
Ngày sinh: 05-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Trần Thị Song Thoa
Trần Thị Song Thoa
Ngày sinh: 01-12 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Vũ Thị Ngọc Lan
Vũ Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 24-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Nguyễn Đỗ Thiên Kim
Nguyễn Đỗ Thiên Kim
Ngày sinh: 30-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Ngày sinh: 20-06 (30)
Phú Khánh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Ninh Thế Huy
Ninh Thế Huy
Ngày sinh: 18-04 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08MC3D
Mỹ thuật công nghiệp
Nhân viên thiết kế.: Ông ty TNHH Scancom International.
Đặng Thảo Hiền
Đặng Thảo Hiền
Ngày sinh: 13-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Phan Thị Kim Hằng
Phan Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 28-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Đỗ Thị Ngọc Giàu
Đỗ Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 10-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08MC3D
Thiết kế nội thất
Trần Thị Thanh Thảo
Trần Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 07-12 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08MC2D
Tạo dáng công nghiệp
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
Ngày sinh: 08-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC2D
Tạo dáng công nghiệp
Phạm Tấn Phong
Phạm Tấn Phong
Ngày sinh: 13-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC2D
Tạo dáng công nghiệp
Vũ Thị Thu Hương
Vũ Thị Thu Hương
Ngày sinh: 10-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Mai Anh
Nguyễn Mai Anh
Ngày sinh: 27-10 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thy Trâm
Nguyễn Thy Trâm
Ngày sinh: 23-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Trần Phương Hoài Thy
Trần Phương Hoài Thy
Ngày sinh: 26-11 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Trần Thị Thảo
Trần Thị Thảo
Ngày sinh: 01-01 (28)
Nam Hà
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Hạnh Nhân
Nguyễn Thị Hạnh Nhân
Ngày sinh: 10-01 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Võ Thị Hà My
Võ Thị Hà My
Ngày sinh: 14-10 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Phạm Thị Vân Lan
Phạm Thị Vân Lan
Ngày sinh: 02-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MC1D
Mỹ thuật công nghiệp
2D Game Artist: VNG Corporation
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Huệ
Ngày sinh: 23-12 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08MC1D
Thiết kế đồ họa
Huỳnh Cường
Huỳnh Cường
Ngày sinh: 16-09 (30)
Đà Nẵng
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Nguyễn Vũ Quế Trâm
Nguyễn Vũ Quế Trâm
Ngày sinh: 08-04 (29)
TP.HCM
Lớp: 07MC2D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Đặng Nguyễn Hoàng Phong
Đặng Nguyễn Hoàng Phong
Ngày sinh: 29-01 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07MC2D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Lương Nguyễn Hồng Ngọc
Lương Nguyễn Hồng Ngọc
Ngày sinh: 15-10 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Võ Hoàng Kim
Võ Hoàng Kim
Ngày sinh: 21-09 (30)
TP.HCM
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
Ngày sinh: 13-10 (29)
Bến Tre
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 16-11 (31)
Đà Nẵng
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Trần Thị Như Hà
Trần Thị Như Hà
Ngày sinh: 14-12 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Đinh Thị Thúy Hằng
Đinh Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 04-01 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Bùi Chân Như
Bùi Chân Như
Ngày sinh: 14-05 (31)
TP.HCM
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 14-02 (29)
TP.HCM
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Đinh Ngọc Duy
Đinh Ngọc Duy
Ngày sinh: 10-09 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Nguyễn Thị Lan Chi
Nguyễn Thị Lan Chi
Ngày sinh: 13-10 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Ngày sinh: 02-09 (30)
Đắk Nông
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Đinh Hải Thùy Dương
Đinh Hải Thùy Dương
Ngày sinh: 04-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Nguyễn Thanh Tuyền
Nguyễn Thanh Tuyền
Ngày sinh: 30-12 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06MC4D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Lê Thụy Phan Thanh
Lê Thụy Phan Thanh
Ngày sinh: 07-11 (31)
TPHCM
Lớp: 06MC4D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Phan Thị Đông Nuy
Phan Thị Đông Nuy
Ngày sinh: 05-03 (32)
Gia Lai
Lớp: 06MC4D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Ngô Thụy Tú Nhiên
Ngô Thụy Tú Nhiên
Ngày sinh: 25-08 (31)
TPHCM
Lớp: 06MC3D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Trương Văn Trung
Trương Văn Trung
Ngày sinh: 01-01 (34)
Đồng Nai
Lớp: 06MC2D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Huỳnh Minh Uyên
Huỳnh Minh Uyên
Ngày sinh: 25-08 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06MC3D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Lê Thúy Quỳnh
Lê Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 07-11 (30)
TPHCM
Lớp: 06MC3D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Trần Thị Huyền Trang
Trần Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 04-01 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06MC2D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Nguyễn Thế Hoàng
Nguyễn Thế Hoàng
Ngày sinh: 14-09 (31)
Đăk Lăk
Lớp: 06MC3D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)