Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Trần Hảo Sâm
Trần Hảo Sâm
Ngày sinh: 26-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Nguyễn Thị Mai Trâm
Nguyễn Thị Mai Trâm
Ngày sinh: 08-12 (24)
Bình Thuận
Lớp: 12000101
Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Lâm Kỳ Duyên
Nguyễn Lâm Kỳ Duyên
Ngày sinh: 24-08 (24)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12000103
Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 22-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000301
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngụy Thanh Phương
Ngụy Thanh Phương
Ngày sinh: 03-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000103
Ngôn ngữ Anh
Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thu Trang
Ngày sinh: 23-05 (28)
TP Hải Phòng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Võ Thị Nguyên Thanh
Võ Thị Nguyên Thanh
Ngày sinh: 06-07 (26)
Bình Định
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Phương
Trần Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Vũ Thiên Vũ
Vũ Thiên Vũ
Ngày sinh: 15-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Đỗ Mạnh Dũng
Đỗ Mạnh Dũng
Ngày sinh: 10-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Huỳnh Hoàng Ân
Huỳnh Hoàng Ân
Ngày sinh: 15-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trương Thục Liên
Trương Thục Liên
Ngày sinh: 14-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Ngày sinh: 11-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Đặng Nguyễn Cẩm Giang
Đặng Nguyễn Cẩm Giang
Ngày sinh: 01-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Phạm Thị Thư
Phạm Thị Thư
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Bích Tuyền
Trần Bích Tuyền
Ngày sinh: 14-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Thảo Trúc
Nguyễn Trần Thảo Trúc
Ngày sinh: 23-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 24-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Vũ Thanh Trâm
Phạm Vũ Thanh Trâm
Ngày sinh: 11-06 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Lan
Trần Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 14-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Ngày sinh: 08-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 17-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Loan
Nguyễn Thị Kiều Loan
Ngày sinh: 07-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
La Huỳnh Phước
La Huỳnh Phước
Ngày sinh: 06-06 (26)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Hà Thị Hải Hà
Hà Thị Hải Hà
Ngày sinh: 21-10 (26)
Hải Phòng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 19-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 25-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hiển Khánh
Nguyễn Ngọc Hiển Khánh
Ngày sinh: 04-10 (26)
Long An
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Trác Hưng
Nguyễn Trác Hưng
Ngày sinh: 10-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Vũ Thị Kim Hằng
Vũ Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Vũ Đức Duy
Lê Vũ Đức Duy
Ngày sinh: 09-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Thị Ngân Huyền
Lê Thị Ngân Huyền
Ngày sinh: 20-08 (26)
Ninh Bình
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Ngày sinh: 25-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phan Thị Lan Hương
Phan Thị Lan Hương
Ngày sinh: 10-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 25-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Diễm
Huỳnh Thanh Diễm
Ngày sinh: 07-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Ngô Ngọc Tuyền
Ngô Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 01-06 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Chuyên viên Events: Bonbon Restaurant, Bar & Coffee
Đường Gia Trọng
Đường Gia Trọng
Ngày sinh: 04-11 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Thùy Giang
Phạm Thùy Giang
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ai
Nguyễn Thị Kim Ai
Ngày sinh: 16-05 (27)
An Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 29-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Thái Thị Hoài
Thái Thị Hoài
Ngày sinh: 10-09 (27)
Nghệ An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Hữu Nghị
Trần Hữu Nghị
Ngày sinh: 20-02 (27)
Minh Hải
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 21-01 (27)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lê Thị Trúc Ly
Lê Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 25-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Thùy Linh
Lê Thùy Linh
Ngày sinh: 12-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 25-12 (27)
Hải Hưng
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Dương Minh Tân
Dương Minh Tân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Sông Bé
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thị Hồng Nhung
Phan Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-11 (27)
Long An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thùy Trang
Phan Thùy Trang
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Bùi Tiểu Bình
Bùi Tiểu Bình
Ngày sinh: 04-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Hồ Thị Toán
Hồ Thị Toán
Ngày sinh: 20-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 16-06 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Hồ Huỳnh Trọng
Hồ Huỳnh Trọng
Ngày sinh: 18-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 18-12 (27)
Cà Mau
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Minh Nguyệt
Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 18-05 (27)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 18-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Ngày sinh: 01-07 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thị Thanh Xuân
Trịnh Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Hoàng Thị Thắm
Hoàng Thị Thắm
Ngày sinh: 25-11 (28)
Bắc Giang
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lương Chí Cẩm
Lương Chí Cẩm
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 20-08 (28)
Thanh Hoá
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Chí Nhục Hoa
Chí Nhục Hoa
Ngày sinh: 07-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Tăng Thy Mẫn
Tăng Thy Mẫn
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Lê Thanh Dũng
Lê Thanh Dũng
Ngày sinh: 05-08 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Ngô Thị Kim Thanh
Ngô Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 06-06 (28)
Phú Yên
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Bùi Thị Ngọc Trâm
Bùi Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 18-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Ngày sinh: 17-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Ngày sinh: 11-03 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Ngày sinh: 20-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Quốc An
Nguyễn Quốc An
Ngày sinh: 28-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Mai Thị Thìn
Mai Thị Thìn
Ngày sinh: 25-10 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Phạm Thị Minh Phượng
Phạm Thị Minh Phượng
Ngày sinh: 27-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị ý Nhi
Nguyễn Thị ý Nhi
Ngày sinh: 02-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa
Ngày sinh: 06-05 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phan Thị An
Phan Thị An
Ngày sinh: 10-08 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Ngày sinh: 04-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 22-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Hạ Quỳnh
Trần Hạ Quỳnh
Ngày sinh: 10-01 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lê Thùy Trang
Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 24-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam
Đinh Thị Trâm
Đinh Thị Trâm
Ngày sinh: 26-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Trang
Đinh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 05-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đại Dương
Nguyễn Đại Dương
Ngày sinh: 27-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 07-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Đào
Nguyễn Thị Trúc Đào
Ngày sinh: 11-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Minh Hiếu
Lê Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 07-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Ngô Thị Mai Khanh
Ngô Thị Mai Khanh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Royal English School
Văn Thị Hằng
Văn Thị Hằng
Ngày sinh: 12-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Ngọc Nga
Lê Thị Ngọc Nga
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Vũ Phương Linh
Đinh Vũ Phương Linh
Ngày sinh: 21-04 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 22-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS – THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ, Quận 5, Tp.HCM
Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm
Ngày sinh: 15-10 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 04-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Võ Thị Triều
Võ Thị Triều
Ngày sinh: 23-08 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Võ Kiều Hương Thy
Võ Kiều Hương Thy
Ngày sinh: 09-11 (29)
TP.HCM
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Bùi Xuân Bách
Bùi Xuân Bách
Ngày sinh: 29-10 (30)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)