Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Châu Gia Bảo
Châu Gia Bảo
Ngày sinh: 04-12 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12000202
Ngôn ngữ Trung Quốc
Trần Hảo Sâm
Trần Hảo Sâm
Ngày sinh: 26-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Kỳ Vinh Hiển
Kỳ Vinh Hiển
Ngày sinh: 24-09 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12000103
Ngôn ngữ Anh
Chướng Thanh Liên
Chướng Thanh Liên
Ngày sinh: 28-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngụy Thanh Phương
Ngụy Thanh Phương
Ngày sinh: 03-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000103
Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Thu Thảo
Nguyễn Thu Thảo
Ngày sinh: 11-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000109
Tiếng Anh
Kiều Thị Mỹ Trưng
Kiều Thị Mỹ Trưng
Ngày sinh: 20-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Huỳnh Huệ Trinh
Huỳnh Huệ Trinh
Ngày sinh: 23-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Châu Vĩnh Thanh
Châu Vĩnh Thanh
Ngày sinh: 17-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Đại Qui
Trần Đại Qui
Ngày sinh: 22-12 (25)
Gia Lai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Phương
Trần Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Háu Cún Mùi
Háu Cún Mùi
Ngày sinh: 02-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Bùi Thị Duyên
Bùi Thị Duyên
Ngày sinh: 18-10 (26)
Sông Bé
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Mằn Quay Và
Mằn Quay Và
Ngày sinh: 22-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 17-06 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 07-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Dương Thị Kiều Phượng
Dương Thị Kiều Phượng
Ngày sinh: 19-05 (26)
Phú Yên
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Dương Cẩm Nhung
Dương Cẩm Nhung
Ngày sinh: 12-03 (26)
Quảng Trị
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Từ Ngọc Nhi
Từ Ngọc Nhi
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Đỗ Mạnh Dũng
Đỗ Mạnh Dũng
Ngày sinh: 10-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trần Thị Bé Hiền
Trần Thị Bé Hiền
Ngày sinh: 16-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Ngày sinh: 11-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày sinh: 13-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 07-02 (27)
Nam Định
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trần Quế Trâm
Trần Quế Trâm
Ngày sinh: 06-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Ngày sinh: 02-07 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trương Hoàng Yến
Trương Hoàng Yến
Ngày sinh: 23-01 (26)
Sông Bé
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Mạch Quốc Vinh
Mạch Quốc Vinh
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đào Ngọc Thanh Trang
Đào Ngọc Thanh Trang
Ngày sinh: 05-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phan Ngọc Kim Xuân
Phan Ngọc Kim Xuân
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đào Thị Thanh Thật
Đào Thị Thanh Thật
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bình Định
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Zắn Trường Thanh
Zắn Trường Thanh
Ngày sinh: 10-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Ngày sinh: 17-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
La Huỳnh Phước
La Huỳnh Phước
Ngày sinh: 06-06 (26)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Trầm Tuyết Hạnh
Trầm Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-04 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Hồng Đào
Nguyễn Hồng Đào
Ngày sinh: 19-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thị Mỹ Duyên
Phạm Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh: 10-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 27-03 (26)
Nghệ An
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Chí Kiên
Nguyễn Chí Kiên
Ngày sinh: 01-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thị Bích Huyền
Phạm Thị Bích Huyền
Ngày sinh: 28-01 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 25-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Hoàng Kim Cương
Phạm Hoàng Kim Cương
Ngày sinh: 25-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Kim Chi
Nguyễn Lê Kim Chi
Ngày sinh: 10-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Ngô Cự Bảo
Ngô Cự Bảo
Ngày sinh: 01-01 (26)
Bình Định
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trần Phi á
Trần Phi á
Ngày sinh: 08-12 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ngô Ngọc Tuyền
Ngô Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 01-06 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Chuyên viên Events: Bonbon Restaurant, Bar & Coffee
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 29-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Ngọc Hiệp
Phạm Ngọc Hiệp
Ngày sinh: 02-11 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 21-01 (27)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lê Thùy Linh
Lê Thùy Linh
Ngày sinh: 12-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Dương Hoàng Nhật
Nguyễn Dương Hoàng Nhật
Ngày sinh: 28-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Dương Minh Tân
Dương Minh Tân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Sông Bé
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đặng Thị Phi Yến
Đặng Thị Phi Yến
Ngày sinh: 22-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Hoàng Khánh Vy
Nguyễn Hoàng Khánh Vy
Ngày sinh: 21-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Minh Trí
Lê Minh Trí
Ngày sinh: 31-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Nhật Duy
Nguyễn Lê Nhật Duy
Ngày sinh: 01-02 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Hồ Thị Toán
Hồ Thị Toán
Ngày sinh: 20-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
Ngày sinh: 27-10 (27)
Minh Hải
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 16-06 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thảo Nguyên
Trịnh Thảo Nguyên
Ngày sinh: 24-02 (27)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 18-12 (27)
Cà Mau
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Trần Quỳnh Hoa
Nguyễn Trần Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 04-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Vòng Hậu Mai
Vòng Hậu Mai
Ngày sinh: 20-11 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Mỹ Kín
Vòng Mỹ Kín
Ngày sinh: 16-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
ừng Nhộc Mùi
ừng Nhộc Mùi
Ngày sinh: 19-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Từ ái Linh
Từ ái Linh
Ngày sinh: 18-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Ngô Thị Kim Thanh
Ngô Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 06-06 (28)
Phú Yên
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Ngày sinh: 20-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Võ Thị Mỹ Duyên
Võ Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh: 21-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Trương Mỹ Phụng
Trương Mỹ Phụng
Ngày sinh: 20-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Phùng Thị ánh Nguyệt
Phùng Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 15-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
H Ngỗn Êban
H Ngỗn Êban
Ngày sinh: 27-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Lâm Thanh Trúc
Nguyễn Lâm Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Phạm Thị Minh Phượng
Phạm Thị Minh Phượng
Ngày sinh: 27-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên
Ngày sinh: 13-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Tú Vân
Nguyễn Thị Tú Vân
Ngày sinh: 19-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phan Nguyễn Thanh Trúc
Phan Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-08 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Thị Huê
Vũ Thị Huê
Ngày sinh: 04-04 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trương Thị Yến Nhi
Trương Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 19-05 (28)
Long An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 10-06 (28)
Hà Nội
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thủy Trúc
Nguyễn Thủy Trúc
Ngày sinh: 15-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Trâm
Đinh Thị Trâm
Ngày sinh: 26-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Vũ Hoàng Minh Thy
Vũ Hoàng Minh Thy
Ngày sinh: 03-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Kiều Thị Cẩm Hằng
Kiều Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 22-03 (29)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Ngày sinh: 19-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm
Ngày sinh: 15-10 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 05-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 04-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Nguyễn Vinh Phú
Nguyễn Vinh Phú
Ngày sinh: 10-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 13-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 05-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Ngày sinh: 10-09 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 02-03 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-01 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thị Phúc Trang
Nguyễn Thị Phúc Trang
Ngày sinh: 12-10 (31)
Gia Lai
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)
Vũ Thị Kim Anh
Vũ Thị Kim Anh
Ngày sinh: 02-02 (30)
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)