Khoa Ngoại ngữ (2008) (Đại học chính quy)
Đặng Văn Tuấn
Đặng Văn Tuấn
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 07AV3N
Tiếng Anh (2008)
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 07AV2N
Tiếng Anh (2008)
Nguyễn Tất Nhiên
Nguyễn Tất Nhiên
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 07AV2N
Tiếng Anh (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TP HCM
Lớp: 07AV2N
Tiếng Anh (2008)
Đào Ngọc My
Đào Ngọc My
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Biên Hòa
Lớp: 06AV1N
Tiếng Anh (2008)
Lầm Cún Mùi
Lầm Cún Mùi
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Đỗ Thị Bích Tuyền
Đỗ Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Quảng Ngãi
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
La Thanh Thanh
La Thanh Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Nguyễn Thị Hoài Nam
Nguyễn Thị Hoài Nam
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Ninh Thuận
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Nguyễn Gia Hùng
Nguyễn Gia Hùng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Tẩy Liên Hà
Tẩy Liên Hà
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Lâm Thiếu Thanh
Lâm Thiếu Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)
Châu Mỹ Vân
Châu Mỹ Vân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TP.HCM
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Dương Thu Sương
Dương Thu Sương
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bình Dương
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Huỳnh Bích Phối
Huỳnh Bích Phối
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Trương Vi Phong
Trương Vi Phong
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 06TV2D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Lỷ Đức Vân
Lỷ Đức Vân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bình Thuận
Lớp: 06TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Phan Thị Thu Trang
Phan Thị Thu Trang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Phú Yên
Lớp: 06TV2D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Trịnh Nhã Điềm
Trịnh Nhã Điềm
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 06TV2D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Huỳnh Thúy Linh
Huỳnh Thúy Linh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 06TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Từ Chí Thành
Từ Chí Thành
Ngày sinh: 12-01 (33)
Lớp: 07TV1N
Tiếng Trung Quốc (2008)
Giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trịnh Hoàng Đồng
Trịnh Hoàng Đồng
Ngày sinh: 01-06 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Giảng viên thỉnh giảng: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Trần Thị Thanh Nga
Trần Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 23-12 (30)
Lớp: 06AV3D
Tiếng Anh (2008)
Quản lý văn phòng kiêm Trợ lý: Văn phòng Luật Frontier Law.
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 27-02 (31)
Lớp: 06AV4D
Tiếng Anh (2008)
Nhân viên thiết kế game.: Công ty Thiết kế Game Divmob.
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Ngày sinh: 16-07 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Giảng viên thỉnh giảng: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Nguyễn Huỳnh Liêm
Nguyễn Huỳnh Liêm
Ngày sinh: 21-06 (30)
Lớp: 06AV5D
Tiếng Anh (2008)
Customer Care: Sagawa Global Express
Lâm Hồ Anh Thư
Lâm Hồ Anh Thư
Ngày sinh: 26-12 (29)
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Giáo viên: Trường THPT Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 08-10 (29)
Bình Dương
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Kỹ thuật viên xét nghiệm: Bệnh viện Chợ Rẫy