Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 23-05 (24)
Hưng Yên
Lớp: 12070001
Quản trị kinh doanh
Nghiêm Nguyệt Hữu
Nghiêm Nguyệt Hữu
Ngày sinh: 02-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070401
Quản trị kinh doanh
Đỗ Hoàng Sa
Đỗ Hoàng Sa
Ngày sinh: 08-04 (30)
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh
Giám đốc: Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc và dịch vụ bất động sản Kim Sa .
Nguyễn Hoàng Thông
Nguyễn Hoàng Thông
Ngày sinh: 08-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 13070609
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Lưu Cát Phương
Nguyễn Lưu Cát Phương
Ngày sinh: 09-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Tú Trân
Võ Tú Trân
Ngày sinh: 02-07 (25)
Phú Yên
Lớp: 11070301
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trịnh Nguyễn Mai Khanh
Trịnh Nguyễn Mai Khanh
Ngày sinh: 04-05 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Vũ Lê Bảo Ngọc
Vũ Lê Bảo Ngọc
Ngày sinh: 13-12 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Hồng Trinh
Lê Hồng Trinh
Ngày sinh: 22-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Anh Thư
Ngày sinh: 12-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Diệp Ngọc Yến
Nguyễn Diệp Ngọc Yến
Ngày sinh: 02-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Cao Nguyễn Ngọc Luân
Cao Nguyễn Ngọc Luân
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Hiền Long
Lê Hiền Long
Ngày sinh: 03-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thanh Sơn
Võ Thanh Sơn
Ngày sinh: 15-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Trần Thanh Sơn
Nguyễn Trần Thanh Sơn
Ngày sinh: 27-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Quỳnh Phương
Lê Quỳnh Phương
Ngày sinh: 03-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Kỳ Vọng
Nguyễn Kỳ Vọng
Ngày sinh: 20-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Thị Thanh Trúc
Trương Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 02-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đào Thị Thanh Loan
Đào Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 03-10 (26)
Ninh Bình
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 10-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thiên Phùng
Phan Thiên Phùng
Ngày sinh: 10-06 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Hồng Ngọc
Phạm Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-02 (26)
Long An
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngày sinh: 06-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đào Thanh Nguyệt Nga
Đào Thanh Nguyệt Nga
Ngày sinh: 12-02 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Văn Thành Tiến
Văn Thành Tiến
Ngày sinh: 02-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Ngô Thị Thủy
Ngô Thị Thủy
Ngày sinh: 24-12 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Ngày sinh: 13-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Khắc Hiếu
Bùi Khắc Hiếu
Ngày sinh: 13-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Ngọc Bích Nhi
Nguyễn Ngọc Bích Nhi
Ngày sinh: 20-05 (26)
Quảng Nam
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đặng Thị Hạnh Dung
Đặng Thị Hạnh Dung
Ngày sinh: 04-03 (27)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Kim Khôi
Nguyễn Kim Khôi
Ngày sinh: 13-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Văn Minh
Phạm Văn Minh
Ngày sinh: 16-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Thị Thu Nguyệt
Đặng Thị Thu Nguyệt
Ngày sinh: 26-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 26-03 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Thị Kim Thoa
Trịnh Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 08-03 (27)
Quảng Nam
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đỗ Thị Kim Thoa
Đỗ Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 20-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Trung Thiện
Phạm Trung Thiện
Ngày sinh: 11-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Châu Vũ Anh Thư
Châu Vũ Anh Thư
Ngày sinh: 06-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 23-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Diệu Anh
Phan Diệu Anh
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Ngày sinh: 30-09 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Thân Thiên Kim
Thân Thiên Kim
Ngày sinh: 26-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Lâm Thu Hương
Nguyễn Lâm Thu Hương
Ngày sinh: 30-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 19-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Huỳnh Thùy Linh
Huỳnh Thùy Linh
Ngày sinh: 27-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Thị Thanh Hồng
Trương Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 13-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trương Thiệu Mai
Trương Thiệu Mai
Ngày sinh: 04-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Bá Luân
Nguyễn Bá Luân
Ngày sinh: 06-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Bùi Viết Thịnh
Bùi Viết Thịnh
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hồ Quốc Huy
Hồ Quốc Huy
Ngày sinh: 13-06 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thành Tài
Nguyễn Thành Tài
Ngày sinh: 15-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Ngày sinh: 28-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Dạ Lan Thanh
Lê Dạ Lan Thanh
Ngày sinh: 05-11 (27)
An Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Toàn
Nguyễn Duy Toàn
Ngày sinh: 08-02 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 01-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 04-11 (27)
Sông Bé
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 17-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Giang Linh Vân
Giang Linh Vân
Ngày sinh: 03-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Yến Anh
Nguyễn Thị Yến Anh
Ngày sinh: 20-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Hoàng Quốc Cường
Hoàng Quốc Cường
Ngày sinh: 12-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Vương Thiện
Vương Thiện
Ngày sinh: 23-09 (28)
Bình Dương
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lại Linh Giang
Lại Linh Giang
Ngày sinh: 30-03 (28)
Quảng Bình
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Nhật Huy
Bùi Nhật Huy
Ngày sinh: 04-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Mai Thanh Huyền
Lê Mai Thanh Huyền
Ngày sinh: 24-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Ngày sinh: 19-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Ngọc Mai
Phạm Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 04-05 (29)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Mai Loan
Trần Thị Mai Loan
Ngày sinh: 20-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Ngọ
Nguyễn Văn Ngọ
Ngày sinh: 31-08 (28)
Nam Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Tuyết Nhung
Lê Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 15-01 (29)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Tình
Nguyễn Thị Tình
Ngày sinh: 02-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Minh Tuyết
Trần Minh Tuyết
Ngày sinh: 01-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Đoàn Thị Hồng Khánh
Đoàn Thị Hồng Khánh
Ngày sinh: 29-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Vĩnh Khôi Nguyên
Nguyễn Vĩnh Khôi Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đỗ Thị Kim Ngân
Đỗ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 09-12 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hạnh Đào
Võ Hạnh Đào
Ngày sinh: 31-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh Đào
Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh Đào
Ngày sinh: 06-02 (28)
An Giang
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hồng Tuấn Linh
Võ Hồng Tuấn Linh
Ngày sinh: 03-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Cao Thanh Trà
Cao Thanh Trà
Ngày sinh: 01-05 (28)
Minh Hải
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Vũ Hoàng Thi
Vũ Hoàng Thi
Ngày sinh: 02-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh
Nhân viên: Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hải (Tra-sas)
Mai Huỳnh Yến
Mai Huỳnh Yến
Ngày sinh: 09-06 (28)
An Giang
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Tấn Điệp
Nguyễn Tấn Điệp
Ngày sinh: 18-06 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 31-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 12-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Tôn Xuân Phước
Nguyễn Tôn Xuân Phước
Ngày sinh: 23-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hồng Nhung
Võ Hồng Nhung
Ngày sinh: 13-01 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Khưu Bạch Thúy Trang
Khưu Bạch Thúy Trang
Ngày sinh: 25-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thị Vân Oanh
Huỳnh Thị Vân Oanh
Ngày sinh: 24-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lý Quốc Bảo
Lý Quốc Bảo
Ngày sinh: 04-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Ngày sinh: 24-09 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Băng Nga
Nguyễn Thị Băng Nga
Ngày sinh: 06-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thùy Trinh
Nguyễn Thị Thùy Trinh
Ngày sinh: 28-11 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thu Trang
Trần Thu Trang
Ngày sinh: 20-11 (28)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tống Phương Yến
Tống Phương Yến
Ngày sinh: 23-11 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Quốc Toàn
Đặng Quốc Toàn
Ngày sinh: 31-05 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 17-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị ánh Nguyệt
Trần Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 09-04 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Long Hưng
Nguyễn Long Hưng
Ngày sinh: 10-09 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Hà Ngọc Phương Thảo
Hà Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 04-08 (30)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 06QQ2D
Quản trị kinh doanh (2008)