Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Hoàng Đức Lâm
Hoàng Đức Lâm
Ngày sinh: 03-04 (28)
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh
Inbound Manager: Công Ty TNHH Du Lịch và Tư Vấn Du Học Transinex- Transinex co., ltd
Vũ Đức Huy
Vũ Đức Huy
Ngày sinh: 01-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thu Ngân
Trần Thu Ngân
Ngày sinh: 01-06 (26)
Hải Phòng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 08-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Bích Châu
Huỳnh Bích Châu
Ngày sinh: 17-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Nguyễn Đăng Khoa
Phạm Nguyễn Đăng Khoa
Ngày sinh: 16-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Hiền Long
Lê Hiền Long
Ngày sinh: 03-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lã Phương Trang
Lã Phương Trang
Ngày sinh: 31-07 (27)
Thuận Hải
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Thị Thanh Trúc
Trương Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 02-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hồ Nhật Anh
Hồ Nhật Anh
Ngày sinh: 13-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Hướng Lương
Trương Hướng Lương
Ngày sinh: 17-03 (26)
An Giang
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Phạm Kiều Loan
Nguyễn Phạm Kiều Loan
Ngày sinh: 09-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Lê Hồng Ngọc
Nguyễn Lê Hồng Ngọc
Ngày sinh: 30-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thanh Vân
Phạm Thanh Vân
Ngày sinh: 28-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Hoàng Kim Tuyến
Lê Hoàng Kim Tuyến
Ngày sinh: 30-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Kim Anh Tuấn
Nguyễn Kim Anh Tuấn
Ngày sinh: 08-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Mai Quỳnh Vy
Mai Quỳnh Vy
Ngày sinh: 19-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thị Trang
Phan Thị Trang
Ngày sinh: 26-07 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 03-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Phương Sang
Lê Phương Sang
Ngày sinh: 16-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn
Ngày sinh: 25-02 (26)
An Giang
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 15-08 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 02-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Ngọc Bích Nhi
Nguyễn Ngọc Bích Nhi
Ngày sinh: 20-05 (26)
Quảng Nam
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Ngày sinh: 01-02 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Nguyễn Vân Khoa
Trương Nguyễn Vân Khoa
Ngày sinh: 01-01 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Võ Tư Lệnh
Võ Tư Lệnh
Ngày sinh: 12-05 (27)
Bình Định
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Văn Minh
Phạm Văn Minh
Ngày sinh: 16-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Xuân Quốc
Lê Xuân Quốc
Ngày sinh: 25-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Thị Kim Thoa
Trịnh Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 08-03 (27)
Quảng Nam
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Xuân Thiên
Nguyễn Xuân Thiên
Ngày sinh: 16-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Võ Công Minh Trí
Võ Công Minh Trí
Ngày sinh: 05-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tải Đặng Bảo Trân
Tải Đặng Bảo Trân
Ngày sinh: 01-08 (26)
Trà Vinh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 19-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 23-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vòng Nhục Sáng
Vòng Nhục Sáng
Ngày sinh: 15-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Minh Hoàng
Trần Minh Hoàng
Ngày sinh: 27-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Ngày sinh: 25-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 22-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phan Hà Cẩm Tú
Phan Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 07-05 (27)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Mạnh Cường
Lê Mạnh Cường
Ngày sinh: 14-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Ngọc Huy
Nguyễn Ngọc Huy
Ngày sinh: 24-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Thị Thanh Hồng
Trương Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 13-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Hương Giang
Đinh Thị Hương Giang
Ngày sinh: 13-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Hữu Tài
Phạm Hữu Tài
Ngày sinh: 04-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lưu Thị Yến Tuyết
Lưu Thị Yến Tuyết
Ngày sinh: 04-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Bùi Viết Thịnh
Bùi Viết Thịnh
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Tường Vy
Phạm Thị Tường Vy
Ngày sinh: 12-06 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đoàn Nguyễn Nhật Hoàng
Đoàn Nguyễn Nhật Hoàng
Ngày sinh: 27-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Toàn
Nguyễn Duy Toàn
Ngày sinh: 08-02 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Thúy Vân
Đặng Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 02-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 10-10 (27)
An Giang
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Thái Hữu Luyện
Thái Hữu Luyện
Ngày sinh: 28-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Trần Thùy Linh
Trần Thùy Linh
Ngày sinh: 29-12 (27)
Long An
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Rạng
Nguyễn Ngọc Rạng
Ngày sinh: 27-05 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 04-08 (27)
Thái Nguyên
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Bùi Ngọc Phương Dung
Bùi Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 05-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Đinh Thị Huyền Cơ
Đinh Thị Huyền Cơ
Ngày sinh: 11-11 (29)
Phú Yên
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Võ Phan Thanh Hương
Võ Phan Thanh Hương
Ngày sinh: 18-05 (28)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 09-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Xuân Bình
Nguyễn Xuân Bình
Ngày sinh: 19-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hoàng Thị Vân Anh
Hoàng Thị Vân Anh
Ngày sinh: 28-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Quốc Hải
Nguyễn Quốc Hải
Ngày sinh: 24-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Hữu
Lê Thị Hữu
Ngày sinh: 18-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Ngày sinh: 19-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Yến Linh
Nguyễn Yến Linh
Ngày sinh: 26-09 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh
Trưởng phòng thanh toán: Công ty P&R
Lê Nhị Oanh
Lê Nhị Oanh
Ngày sinh: 26-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Bích Phượng
Lê Thị Bích Phượng
Ngày sinh: 05-07 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Minh Hương
Nguyễn Thị Minh Hương
Ngày sinh: 22-09 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Châu Anh Duyệt
Nguyễn Châu Anh Duyệt
Ngày sinh: 02-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Diệc Ngọc Quần
Diệc Ngọc Quần
Ngày sinh: 06-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vòng Huy Cường
Vòng Huy Cường
Ngày sinh: 10-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 04-03 (28)
Nam Hà
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh: 10-06 (28)
Minh Hải
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thỵ Kiều
Võ Thỵ Kiều
Ngày sinh: 28-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 23-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Háu Nhộc Hồng
Háu Nhộc Hồng
Ngày sinh: 15-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Mai Huỳnh Yến
Mai Huỳnh Yến
Ngày sinh: 09-06 (28)
An Giang
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thị Ngọc Tuyến
Huỳnh Thị Ngọc Tuyến
Ngày sinh: 09-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Văn Hưng
Trương Văn Hưng
Ngày sinh: 03-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 10-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thùy Dung
Phạm Thùy Dung
Ngày sinh: 22-01 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Ngọc Phương
Trần Ngọc Phương
Ngày sinh: 23-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phùng Kim Yến
Phùng Kim Yến
Ngày sinh: 05-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Đào
Nguyễn Thị Đào
Ngày sinh: 07-03 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 09-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào
Ngày sinh: 15-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Xuyên
Nguyễn Thị Hồng Xuyên
Ngày sinh: 28-05 (28)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Long Hưng
Nguyễn Long Hưng
Ngày sinh: 10-09 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Thùy Linh
Trần Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 12-06 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Đức Minh
Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 06-11 (31)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Thị Ngọc Mai
Vũ Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 20-01 (29)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Đức Duy
Nguyễn Đức Duy
Ngày sinh: 25-12 (30)
TP.HCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Mai Đức Phúc
Mai Đức Phúc
Ngày sinh: 30-06 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Dương Duy
Dương Duy
Ngày sinh: 16-04 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phan Minh Điển
Phan Minh Điển
Ngày sinh: 10-02 (32)
Bạc Liêu
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Huỳnh Lê Dương
Huỳnh Lê Dương
Ngày sinh: 22-10 (30)
Bình Định
Lớp: 06QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Võ Thị Thùy Quyên
Võ Thị Thùy Quyên
Ngày sinh: 05-12 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 06QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Kim Xuyến
Trần Thị Kim Xuyến
Ngày sinh: 16-03 (31)
TPHCM
Lớp: 06QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)