Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Nguyễn Đặng Hoài Thương
Nguyễn Đặng Hoài Thương
Ngày sinh: 31-10 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Võ Thị Quỳnh
Võ Thị Quỳnh
Ngày sinh: 06-04 (23)
Quảng Trị
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Phạm Thị Ngọc An
Phạm Thị Ngọc An
Ngày sinh: 30-07 (23)
Bến Tre
Lớp: 130B0102
Tài chính - Ngân hàng
Trần Thị Xuân Yến
Trần Thị Xuân Yến
Ngày sinh: 26-02 (24)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Lương Minh Hoàng Long
Lương Minh Hoàng Long
Ngày sinh: 08-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 120B0102
Tài chính - Ngân hàng
Lê Thanh Hòa
Lê Thanh Hòa
Ngày sinh: 01-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 15-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Phạm Thị Thật
Phạm Thị Thật
Ngày sinh: 12-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Trần Minh Trọng
Trần Minh Trọng
Ngày sinh: 14-06 (25)
Bình Định
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Xuân Bình
Phạm Thị Xuân Bình
Ngày sinh: 02-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Lâm Thúy Hiền
Lâm Thúy Hiền
Ngày sinh: 10-12 (26)
Cà Mau
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lại Thị Thu Hiền
Lại Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 23-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Nhân
Nguyễn Hoàng Nhân
Ngày sinh: 18-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hương Thảo
Nguyễn Thị Hương Thảo
Ngày sinh: 06-11 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Ngày sinh: 10-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Bảo Trân
Trần Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 23-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Hoàng Tường Vi
Hoàng Tường Vi
Ngày sinh: 20-07 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Đào Thị Huyền Linh
Đào Thị Huyền Linh
Ngày sinh: 08-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hường
Phạm Thị Hường
Ngày sinh: 27-04 (26)
Hưng Yên
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lưu Trường Giang
Lưu Trường Giang
Ngày sinh: 29-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thị Quỳnh Diễm
Võ Thị Quỳnh Diễm
Ngày sinh: 02-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Tạ Minh Khánh Hà
Tạ Minh Khánh Hà
Ngày sinh: 22-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thành Hoàng
Phan Thành Hoàng
Ngày sinh: 02-10 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Thị Ly Ly
Ngô Thị Ly Ly
Ngày sinh: 25-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Hoàng Long
Phan Hoàng Long
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Hoàng Phi Long
Lê Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 20-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thanh Phong
Hoàng Thanh Phong
Ngày sinh: 16-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Ngọc Yến Phi
Lê Ngọc Yến Phi
Ngày sinh: 13-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Ngày sinh: 02-09 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phương Nhi
Nguyễn Phương Nhi
Ngày sinh: 02-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Ngọc Tài
Lê Thị Ngọc Tài
Ngày sinh: 01-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Nguyễn Hoàng Quyên
Phạm Nguyễn Hoàng Quyên
Ngày sinh: 13-08 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 08-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 14-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Xuân Trang
Nguyễn Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 01-03 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lương Thị Hoài Thương
Lương Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 10-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hồ Minh Trí
Nguyễn Hồ Minh Trí
Ngày sinh: 22-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Đông Dược
Phan Đông Dược
Ngày sinh: 01-09 (26)
Long An
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 10-03 (26)
Kon Tum
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Bích Yến
Lê Bích Yến
Ngày sinh: 06-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Thu Hà
Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Quang Trí
Phạm Quang Trí
Ngày sinh: 02-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Min
Nguyễn Trương Thanh Thảo
Nguyễn Trương Thanh Thảo
Ngày sinh: 20-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Đăng Hằng Quyên
Nguyễn Đăng Hằng Quyên
Ngày sinh: 09-05 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hà Cẩm Tú
Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-03 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Trương Thùy Vân
Nguyễn Trương Thùy Vân
Ngày sinh: 13-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nghiêm Lương Hiếu
Nghiêm Lương Hiếu
Ngày sinh: 15-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 26-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Ngọc Huyền
Lê Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 02-10 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Quỳnh Như
Trịnh Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 18-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Diệu Nhân
Nguyễn Thị Diệu Nhân
Ngày sinh: 07-09 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Dương Kim Quý
Dương Kim Quý
Ngày sinh: 16-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Trúc Phương
Trần Trúc Phương
Ngày sinh: 02-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương
Ngày sinh: 23-10 (27)
Hà Nam
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Minh Thùy
Nguyễn Minh Thùy
Ngày sinh: 26-02 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Đình Trung
Hoàng Đình Trung
Ngày sinh: 04-02 (27)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Hải Yến
Trương Hải Yến
Ngày sinh: 02-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lưu Thành Công
Lưu Thành Công
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Duy Anh
Ngày sinh: 12-06 (27)
Hà Nội
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Lữ Quỳnh Giao
Nguyễn Lữ Quỳnh Giao
Ngày sinh: 13-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Sacombank.
Mai Hoàng Giang
Mai Hoàng Giang
Ngày sinh: 26-08 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 15-10 (27)
An Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Lan Phương
Hoàng Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-01 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Bùi Thị Hương Thanh
Bùi Thị Hương Thanh
Ngày sinh: 11-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Chung Thị Thanh Tâm
Chung Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 08-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Nguyễn Anh Thư
Đặng Nguyễn Anh Thư
Ngày sinh: 25-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Chí Thọ
Lê Chí Thọ
Ngày sinh: 01-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 18-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 16-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Xuân Vi
Nguyễn Thị Xuân Vi
Ngày sinh: 30-06 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Ngọc Lan Anh
Lê Ngọc Lan Anh
Ngày sinh: 15-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Ngọc Bích
Trịnh Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 15-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 24-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 09-09 (28)
Thái Bình
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 09-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Hân
Nguyễn Thị Mỹ Hân
Ngày sinh: 03-04 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên kế toán: UBND TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận - phòng TC-KH
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ngày sinh: 15-09 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Đức Tài
Phạm Đức Tài
Ngày sinh: 03-08 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên dự toán: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ
Đào Ngọc Thảo
Đào Ngọc Thảo
Ngày sinh: 12-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ giảng.: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Hà Thị Thu Thảo
Hà Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-03 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên phòng Dịch vụ Marketing: Ngân hàng Agribank Gia Lai
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 08-12 (28)
Hà Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Triều Tiên
Trần Thị Triều Tiên
Ngày sinh: 10-05 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 09-04 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Cán bộ quan hệ khách hàng: Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
Lưu Thị Hoa
Lưu Thị Hoa
Ngày sinh: 16-10 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Bích Phương
Hồ Thị Bích Phương
Ngày sinh: 02-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Giảng viên: Khoa Kinh tế - Trường Trung cấp Vạn Tường.
Trần Thị Vân
Trần Thị Vân
Ngày sinh: 15-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 08-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Như Anh
Nguyễn Thị Như Anh
Ngày sinh: 25-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Mỹ Dung
Võ Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 12-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Ngọc Dung
Hồ Thị Ngọc Dung
Ngày sinh: 11-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thành Duy Khôi
Lê Thành Duy Khôi
Ngày sinh: 27-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trịnh Kim Huê
Trịnh Kim Huê
Ngày sinh: 11-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 01-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính - Tín dụng
Kế toán.: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.
Tống Thị Kiều Ngân
Tống Thị Kiều Ngân
Ngày sinh: 02-10 (29)
Minh Hải
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Ngày sinh: 11-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 18-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Trang
Ngô Minh Trang
Ngày sinh: 30-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng