Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Trần Thị Xuân Yến
Trần Thị Xuân Yến
Ngày sinh: 26-02 (24)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Đoàn Thị Nga
Đoàn Thị Nga
Ngày sinh: 30-12 (25)
Gia Lai
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Đặng Quốc Thái
Đặng Quốc Thái
Ngày sinh: 18-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Xuân Bình
Phạm Thị Xuân Bình
Ngày sinh: 02-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Đào Thị Thùy Huyên
Đào Thị Thùy Huyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thị Hồng Duyên
Hoàng Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 14-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Minh Kiều
Huỳnh Thị Minh Kiều
Ngày sinh: 10-08 (27)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Lê Thùy Hiếu
Trần Lê Thùy Hiếu
Ngày sinh: 19-04 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Võ Thị Ngọc Hiền
Võ Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 07-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Kim Ngọc
Trần Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 10-09 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thanh Phương
Phạm Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 24-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hoàng Oanh
Trần Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 23-07 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thúy Oanh
Nguyễn Thị Thúy Oanh
Ngày sinh: 02-02 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Ngọc Tâm
Huỳnh Ngọc Tâm
Ngày sinh: 10-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Sang
Nguyễn Thị Sang
Ngày sinh: 03-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phan Lê Thanh Thảo
Phan Lê Thanh Thảo
Ngày sinh: 26-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Chí Bảo
Nguyễn Chí Bảo
Ngày sinh: 08-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Vân
Trần Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 05-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Đào Thị Huyền Linh
Đào Thị Huyền Linh
Ngày sinh: 08-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Ngô Thụy Phương Tuyền
Ngô Thụy Phương Tuyền
Ngày sinh: 17-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Việt Anh
Nguyễn Thị Việt Anh
Ngày sinh: 13-04 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Châu
Phạm Thị Ngọc Châu
Ngày sinh: 26-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Ngày sinh: 30-12 (26)
Phú Yên
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My
Ngày sinh: 09-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Thảo My
Ngày sinh: 27-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Hồng Phước
Huỳnh Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 30-11 (26)
Long An
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Tuyết Nhung
Trần Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 28-10 (26)
Quảng Trị
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Quyền
Ngô Minh Quyền
Ngày sinh: 24-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Thái
Trần Ngọc Thái
Ngày sinh: 11-07 (26)
Bến Tre
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thị Thủy
Hoàng Thị Thủy
Ngày sinh: 15-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Duy Tùng
Ngô Duy Tùng
Ngày sinh: 26-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Đông Dược
Phan Đông Dược
Ngày sinh: 01-09 (26)
Long An
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Bích Yến
Lê Bích Yến
Ngày sinh: 06-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Trịnh Minh Đức
Trần Trịnh Minh Đức
Ngày sinh: 19-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Lưu Vĩnh Phú
Lưu Vĩnh Phú
Ngày sinh: 29-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Như Trang
Dương Thị Như Trang
Ngày sinh: 21-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 05-10 (27)
Nam Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 02-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hà Cẩm Tú
Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-03 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thúy An
Nguyễn Thị Thúy An
Ngày sinh: 29-05 (27)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Communication Assistant.: CTy TNHH Procter & Gamble Vietnam.
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Ngày sinh: 26-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thanh An
Trần Thanh An
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 14-12 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Trịnh Thị Lưu Ly
Trịnh Thị Lưu Ly
Ngày sinh: 09-05 (27)
Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng Techcombank.
Lê Thị Ngọc Huyền
Lê Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 02-10 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 03-12 (27)
An Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương
Ngày sinh: 23-10 (27)
Hà Nam
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Đỗ Thị Xuân Thảo
Đỗ Thị Xuân Thảo
Ngày sinh: 20-11 (28)
Hậu Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thu Sương
Nguyễn Thị Thu Sương
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Thị ánh Thi
Trương Thị ánh Thi
Ngày sinh: 23-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Đình Trung
Hoàng Đình Trung
Ngày sinh: 04-02 (27)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Tạ Ngọc Bảo Trân
Tạ Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 04-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Hải Yến
Trương Hải Yến
Ngày sinh: 02-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Như Hoàn
Lê Như Hoàn
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 15-10 (27)
An Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hà Thanh Lộc
Hà Thanh Lộc
Ngày sinh: 26-08 (27)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phùng Đức Kiên
Phùng Đức Kiên
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Triệu Thị Tố Như
Trần Triệu Thị Tố Như
Ngày sinh: 29-04 (27)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Bùi Thị Hương Thanh
Bùi Thị Hương Thanh
Ngày sinh: 11-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
Ngày sinh: 25-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh: 05-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Chí Thọ
Lê Chí Thọ
Ngày sinh: 01-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trương Thị Bích Thảo
Trương Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 17-09 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 18-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 16-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Thị Phương Dung
Huỳnh Thị Phương Dung
Ngày sinh: 21-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Ngọc Bích
Trịnh Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 15-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 24-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Trường Biên
Nguyễn Trường Biên
Ngày sinh: 12-04 (29)
Ninh Bình
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phan Vân Đài
Phan Vân Đài
Ngày sinh: 20-12 (29)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 25-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hiền Dung
Phạm Thị Hiền Dung
Ngày sinh: 16-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 09-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Ngày sinh: 25-08 (28)
Bình Định
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nông Thị Bích Lệ
Nông Thị Bích Lệ
Ngày sinh: 30-12 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ lý Giám đốc: Cty TNHH MTV TM-DV-ĐT Chuyên Gia Di Động
Lương Thị Thùy Nhung
Lương Thị Thùy Nhung
Ngày sinh: 28-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lý Lệ Thu
Lý Lệ Thu
Ngày sinh: 29-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên văn phòng: Hội Lương thực Thực phẩm Tp.HCM
Nguyễn Đoàn Tươi
Nguyễn Đoàn Tươi
Ngày sinh: 09-01 (28)
An Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lâm Ngọc Thư
Lâm Ngọc Thư
Ngày sinh: 21-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Uyên
Nguyễn Thị Phương Uyên
Ngày sinh: 20-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lưu Thị Hoa
Lưu Thị Hoa
Ngày sinh: 16-10 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Bích Phương
Hồ Thị Bích Phương
Ngày sinh: 02-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Giảng viên: Khoa Kinh tế - Trường Trung cấp Vạn Tường.
Nguyễn Thị Tường Linh
Nguyễn Thị Tường Linh
Ngày sinh: 02-08 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Hạnh
Nguyễn Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 27-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phong Thanh Hà
Phong Thanh Hà
Ngày sinh: 26-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trịnh Kim Huê
Trịnh Kim Huê
Ngày sinh: 11-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Chu Đình Hoàn
Chu Đình Hoàn
Ngày sinh: 14-07 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Ngày sinh: 21-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Mai
Phạm Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 12-05 (28)
Thái Nguyên
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lâm Thanh Nguyên
Lâm Thanh Nguyên
Ngày sinh: 07-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Ngày sinh: 31-07 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Nguyên Phương
Lê Nguyên Phương
Ngày sinh: 16-04 (28)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Phương Thanh
Dương Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 30-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Đinh Thị Kim Quyên
Đinh Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 02-08 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Trang
Ngô Minh Trang
Ngày sinh: 30-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Vũ Lâm
Nguyễn Vũ Lâm
Ngày sinh: 10-09 (29)
Sông Bé
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Tường Vy
Lê Tường Vy
Ngày sinh: 03-10 (29)
Tiền Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng