Khoa Toán-Thống kê (Đại học chính quy)
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 11-08 (23)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 130C0301
Thống kê
Trần Mai Tuyết Hương
Trần Mai Tuyết Hương
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 130C0302
Thống kê
Lê Thị Hồng Hoa
Lê Thị Hồng Hoa
Ngày sinh: 05-08 (23)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 130C0301
Thống kê
Võ Thị Diễm Thúy
Võ Thị Diễm Thúy
Ngày sinh: 23-09 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 130C0301
Thống kê
Đào Thiên Kim
Đào Thiên Kim
Ngày sinh: 30-12 (23)
Quảng Ngãi
Lớp: 130C0301
Thống kê
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 08-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 120C0301
Thống kê
Phạm Châu Anh Thy
Phạm Châu Anh Thy
Ngày sinh: 09-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 120C0301
Thống kê
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 23-03 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 120C0301
Thống kê
Trương Mỷ Linh
Trương Mỷ Linh
Ngày sinh: 02-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 120C0301
Thống kê
Ngô Diệp Kim Cương
Ngô Diệp Kim Cương
Ngày sinh: 17-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 120C0301
Thống kê
Quách Huỳnh Mỹ Hoa
Quách Huỳnh Mỹ Hoa
Ngày sinh: 30-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 120C0301
Thống kê
Lê Hoàng Đức Khoa
Lê Hoàng Đức Khoa
Ngày sinh: 19-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Viên Xương
Viên Xương
Ngày sinh: 30-10 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Nam Vương
Nguyễn Nam Vương
Ngày sinh: 17-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Đặng Thanh Tùng
Đặng Thanh Tùng
Ngày sinh: 11-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Trà Thanh Tuấn
Trà Thanh Tuấn
Ngày sinh: 17-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Hồ Trần Thanh Trúc
Hồ Trần Thanh Trúc
Ngày sinh: 12-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 29-06 (26)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Minh Thái
Nguyễn Minh Thái
Ngày sinh: 15-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Phạm Thị Hồng Nga
Phạm Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 25-08 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Văn Hữu
Nguyễn Văn Hữu
Ngày sinh: 15-03 (26)
Bình Dương
Lớp: 10050101
Toán - tin ứng dụng
Võ Thị Thùy Trang
Võ Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 02-07 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050101
Toán - tin ứng dụng
Phạm Thị Thái
Phạm Thị Thái
Ngày sinh: 25-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09050101
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Thanh Thảo Trúc
Nguyễn Thanh Thảo Trúc
Ngày sinh: 22-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 09050101
Toán - tin ứng dụng
Lê Trần Thùy Linh
Lê Trần Thùy Linh
Ngày sinh: 30-01 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050101
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Thúy An
Nguyễn Thúy An
Ngày sinh: 21-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050101
Toán - tin ứng dụng
Phan Bá Trọng Nghĩa
Phan Bá Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 15-09 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050101
Toán - tin ứng dụng
Phan Thế Truyền
Phan Thế Truyền
Ngày sinh: 21-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Nguyên Ngọc
Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 06-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Lê Nhật Huy
Lê Nhật Huy
Ngày sinh: 02-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Hồ Xuân Công
Hồ Xuân Công
Ngày sinh: 02-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Trần Thị Ngọc Anh
Trần Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 02-06 (28)
Nam Định
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Trần Nam Anh
Trần Nam Anh
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Hoàng Đắc
Nguyễn Hoàng Đắc
Ngày sinh: 02-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Phan Trung Hải
Phan Trung Hải
Ngày sinh: 01-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Trương Thị Hương Lụa
Trương Thị Hương Lụa
Ngày sinh: 20-06 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Lê Đức Hùng
Lê Đức Hùng
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Võ Thành Hơn
Võ Thành Hơn
Ngày sinh: 28-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Vương Thị Trung Hậu
Vương Thị Trung Hậu
Ngày sinh: 15-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Trần Quang Điện
Trần Quang Điện
Ngày sinh: 19-04 (29)
Tây Ninh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Mã Cao Bằng
Mã Cao Bằng
Ngày sinh: 11-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Đặng Thị Tuyết Vân
Đặng Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 26-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Mai Thị Vân Vân
Mai Thị Vân Vân
Ngày sinh: 01-05 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Phạm Thành Công
Phạm Thành Công
Ngày sinh: 12-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Trần Thị Diệu Thúy
Trần Thị Diệu Thúy
Ngày sinh: 24-03 (28)
Quảng Bình
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Tú Tâm
Nguyễn Tú Tâm
Ngày sinh: 08-12 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Thị Uyên Nhi
Nguyễn Thị Uyên Nhi
Ngày sinh: 20-08 (29)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Âu Thái Ngọc
Âu Thái Ngọc
Ngày sinh: 21-05 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Nguyễn Thị My
Nguyễn Thị My
Ngày sinh: 12-10 (28)
Thái Bình
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Đỗ Thanh Tơ
Đỗ Thanh Tơ
Ngày sinh: 03-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Bùi Thị Tuyết Nga
Bùi Thị Tuyết Nga
Ngày sinh: 20-12 (28)
An Giang
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng
Hồ Vũ Nhựt Minh
Hồ Vũ Nhựt Minh
Ngày sinh: 17-01 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08TN1D
Toán - tin ứng dụng