Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học văn bằng 2 chính qui)
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Đồng Tâm
Phạm Đồng Tâm
Ngày sinh: 11-09 (40)
Nghĩa Bình
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam
Ngày sinh: 10-05 (37)
Hải Phòng
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Anh Tú
Phan Anh Tú
Ngày sinh: 13-11 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Hiển
Nguyễn Quang Hiển
Ngày sinh: 30-09 (35)
Lâm Đồng
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
Ngày sinh: 18-03 (36)
Tây Ninh
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoàng Quân
Lê Hoàng Quân
Ngày sinh: 24-09 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trí Dũng
Nguyễn Trí Dũng
Ngày sinh: 07-04 (36)
Tp Biên Hòa
Lớp: 10680101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp