Khoa Ngoại ngữ (Đại học văn bằng 2 chính qui)
Quách Kim Phương
Quách Kim Phương
Ngày sinh: 23-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Phạm Kim Phụng
Phạm Kim Phụng
Ngày sinh: 03-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Khưu Tiểu Phụng
Khưu Tiểu Phụng
Ngày sinh: 24-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Huỳnh Bích Phối
Huỳnh Bích Phối
Ngày sinh: 07-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Hoàng Thị Kim Oanh
Hoàng Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 14-08 (31)
Gia Lai
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Đặng Thị Nga
Đặng Thị Nga
Ngày sinh: 04-12 (30)
Bình Định
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Thông
Nguyễn Thị Ngọc Thông
Ngày sinh: 22-09 (30)
Bình Dương
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Lâm Thiếu Thanh
Lâm Thiếu Thanh
Ngày sinh: 13-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Dương Thu Sương
Dương Thu Sương
Ngày sinh: 24-07 (30)
Sông Bé
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh
Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 26-09 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Tô Nguyễn Hoàng Quân
Tô Nguyễn Hoàng Quân
Ngày sinh: 13-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Vũ Thị Hoàng Phương
Vũ Thị Hoàng Phương
Ngày sinh: 22-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-09 (31)
Phú Khánh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Đỗ Tố Yến
Đỗ Tố Yến
Ngày sinh: 14-11 (32)
Sóc Trăng
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Vy
Nguyễn Thị Thanh Vy
Ngày sinh: 30-01 (30)
Đồng Nai
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Văn Thiệu Trấn
Văn Thiệu Trấn
Ngày sinh: 04-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 23-12 (30)
Thuận Hải
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Trần Khai Thuận
Trần Khai Thuận
Ngày sinh: 15-01 (31)
Bình Dương
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Lê Thị Ngọc Vinh
Lê Thị Ngọc Vinh
Ngày sinh: 24-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Anh Trâm
Nguyễn Thị Anh Trâm
Ngày sinh: 15-05 (31)
Bình Thuận
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Đặng Thị Thành Sang
Đặng Thị Thành Sang
Ngày sinh: 19-05 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Vương Nguyệt Minh
Vương Nguyệt Minh
Ngày sinh: 12-09 (30)
Trà Vinh
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hiền Lương
Nguyễn Thị Hiền Lương
Ngày sinh: 14-08 (31)
Lạng Sơn
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Trần Lâm Bảo Hương
Trần Lâm Bảo Hương
Ngày sinh: 10-09 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 04-12 (30)
Nam Hà
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng
Ngày sinh: 11-07 (31)
Sông Bé
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Hạnh
Trần Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 09-07 (30)
Gia Lai
Lớp: 11600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương Lan
Nguyễn Thị Hương Lan
Ngày sinh: 25-07 (33)
Tiền Giang
Lớp: 10600101
Tiếng Anh
Huỳnh Thiên Trang
Huỳnh Thiên Trang
Ngày sinh: 09-11 (31)
An Giang
Lớp: 10600101
Tiếng Anh
Trang Quốc Toàn
Trang Quốc Toàn
Ngày sinh: 27-09 (32)
Trà Vinh
Lớp: 10600101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 06-10 (32)
An Giang
Lớp: 10600101
Tiếng Anh
Tạ Thị Bích Diễm
Tạ Thị Bích Diễm
Ngày sinh: 04-02 (38)
Bình Định
Lớp: 10600101
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Liên
Trần Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 21-11 (35)
NULL
Lớp: 08AV1B
Tiếng Anh