Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học văn bằng 2 chính qui)
Phan Võ Kiều Ngân
Phan Võ Kiều Ngân
Ngày sinh: 16-10 (32)
Tây Ninh
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Tôn Thọ Anh Khoa
Tôn Thọ Anh Khoa
Ngày sinh: 20-03 (36)
Long An
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Hồng ánh
Bùi Thị Hồng ánh
Ngày sinh: 12-03 (35)
Hà Nội
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Đinh Hồng Diệp
Đinh Hồng Diệp
Ngày sinh: 13-07 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Phạm Văn Duy
Phạm Văn Duy
Ngày sinh: 09-07 (37)
Nam Định
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Trương Minh Huy
Trương Minh Huy
Ngày sinh: 27-12 (37)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 26-08 (37)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 10-05 (33)
Nghĩa Bình
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đại Dương
Nguyễn Đại Dương
Ngày sinh: 06-11 (36)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Phan Long Duyễn
Phan Long Duyễn
Ngày sinh: 01-06 (34)
Bình Định
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Trần Minh Khá
Trần Minh Khá
Ngày sinh: 21-10 (39)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Thắm
Ngày sinh: 01-05 (32)
Long An
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Quân
Nguyễn Hồng Quân
Ngày sinh: 15-07 (36)
Tiền Giang
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng Oanh
Trần Thị Hồng Oanh
Ngày sinh: 10-07 (36)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Thắng
Trần Văn Thắng
Ngày sinh: 06-10 (37)
Bắc Thái
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Hoàng Yến
Hồ Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 31-10 (40)
Thuận Hải
Lớp: 10670201
Quản trị kinh doanh