Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học)
Phạm Văn Minh
Phạm Văn Minh
Ngày sinh: 31-07 (34)
Đồng Tháp
Lớp: 09780101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Văn Khởi
Đinh Văn Khởi
Ngày sinh: 20-04 (32)
Nam Định
Lớp: 09780101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Mai Xuân Tuấn
Mai Xuân Tuấn
Ngày sinh: 09-10 (30)
Khánh Hoà
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Hồ Nam Hà
Hồ Nam Hà
Ngày sinh: 07-05 (31)
Quãng Trị
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Đình Điều
Nguyễn Đình Điều
Ngày sinh: 12-10 (30)
Bình Định
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Thanh Phong
Võ Thanh Phong
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phan Tấn Của
Phan Tấn Của
Ngày sinh: 07-10 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Hoàng Đức Chính
Hoàng Đức Chính
Ngày sinh: 03-03 (30)
Quãng Bình
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đặng Quốc Bình
Đặng Quốc Bình
Ngày sinh: 02-09 (31)
TT Huế
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Lành
Trần Lành
Ngày sinh: 10-10 (32)
Đaklak
Lớp: 06XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)