Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học)
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
Ngày sinh: 17-09 (33)
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Giám sát DVKH – Trung tâm mua sắm Icon68: CTY TNHH Tập đoàn Bitexco.
Nguyễn Đức Thành
Nguyễn Đức Thành
Ngày sinh: 03-12 (37)
TP Hải Phòng
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thành Vũ
Đoàn Thành Vũ
Ngày sinh: 27-10 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 06-05 (36)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Tạ Quang Tâm
Tạ Quang Tâm
Ngày sinh: 01-05 (32)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
Ngày sinh: 21-02 (42)
Quảng Bình
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Phương
Trần Thị Thu Phương
Ngày sinh: 15-04 (35)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương
Ngày sinh: 06-03 (33)
Thanh Hóa
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Ngày sinh: 08-06 (47)
Thanh Hóa
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thành Minh
Nguyễn Thành Minh
Ngày sinh: 14-11 (38)
Nghệ An
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Vũ Thái Thanh Trúc
Vũ Thái Thanh Trúc
Ngày sinh: 31-03 (39)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Ngày sinh: 26-02 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Thương Thương
Lê Bích Thương Thương
Ngày sinh: 25-07 (48)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thơm
Bùi Thị Thơm
Ngày sinh: 18-01 (38)
Thanh Hóa
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Phạm Xuân Thành
Phạm Xuân Thành
Ngày sinh: 20-10 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Quân
Nguyễn Hoàng Quân
Ngày sinh: 18-01 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Dương Văn Xuân
Dương Văn Xuân
Ngày sinh: 02-03 (34)
Bắc Ninh
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trọng Lan Uyên
Nguyễn Trọng Lan Uyên
Ngày sinh: 22-09 (33)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 02-11 (33)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Hương
Hồ Thị Hương
Ngày sinh: 27-12 (36)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 25-08 (49)
Thanh Hóa
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà
Ngày sinh: 24-06 (34)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Vũ Đạt
Huỳnh Vũ Đạt
Ngày sinh: 24-07 (40)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Đinh Viết An
Đinh Viết An
Ngày sinh: 10-01 (46)
Nghệ An
Lớp: 09770211
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đăng Phát
Nguyễn Đăng Phát
Ngày sinh: 15-10 (35)
Hà Tĩnh
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lê Nhân
Nguyễn Lê Nhân
Ngày sinh: 04-10 (36)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Ngày sinh: 16-10 (36)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Kiên Giang
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thái Vũ Hoàng
Nguyễn Thái Vũ Hoàng
Ngày sinh: 11-04 (34)
Minh Hải
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 06-05 (38)
Bến Tre
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Hà
Võ Ngọc Hà
Ngày sinh: 29-04 (40)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09770201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thùy Phương Trâm
Nguyễn Thùy Phương Trâm
Ngày sinh: 27-07 (30)
TP.HCM
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Đỗ Thị Sông Lan
Đỗ Thị Sông Lan
Ngày sinh: 22-06 (31)
Sóc Trăng
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Ngọc Hương
Trần Ngọc Hương
Ngày sinh: 09-04 (30)
TP.HCM
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Giang Thị Kiều Hạnh
Giang Thị Kiều Hạnh
Ngày sinh: 02-05 (30)
Hậu Giang
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phan Trọng Ân
Phan Trọng Ân
Ngày sinh: 16-08 (30)
TP.HCM
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Bùi Ngọc Cẩm
Bùi Ngọc Cẩm
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Mã Tố Cầm
Mã Tố Cầm
Ngày sinh: 26-11 (30)
TP.HCM
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)